“Zet 4 oktober alvast in de agenda”, was de eindboodschap van Patrick Esveld tijdens de lancering van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 op de PROVADA. Op de stand van het Rijkvastgoedbedrijf was het eindelijk zover, na een jaar van productie en vele gesprekken over strategievorming bij gebiedsontwikkeling, kon de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling worden gelanceerd!

Paneldiscussie

In de paneldiscussie onder leiding van Jan Fokkema (NEPROM) spraken Bob Jansen (Lingotto), Farid Minhas (wethouder Schiedam), Mattijs Rommelse (gemeente Rotterdam), Helen Amerika (AKRO Consult) en Hans Tijl (ministerie van Binnenlandse Zaken) over het belang van goed en effectief samenwerken bij gebiedsontwikkeling en partnerselectie in plaats van planselectie. De panelleden waren opvallend eensgezind over het belang van beide, maar concludeerde ook dat dit in de praktijk nog lastig is. Kortom, het was tijd om de handschoen op te pakken en de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is de perfecte aanleiding daartoe!

Lancering Reiswijzer

Na de paneldiscussie was het aan Hans Tijl om namens de opdrachtgevers de cover te onthullen. De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is een Rijksuitgave met als gezamenlijke opdrachtgevers het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, NEPROM en Bouwend Nederland. Roger Kersten, Helen Amerika en Sven Schroots hebben namens AKRO Consult als auteurs aan de Reiswijzer gewerkt in samenwerking met het IBR (Arjan Bregman) en vele meelezers.

Interesse Reiswijzer

Geïnteresseerd in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling of wil je meer weten? Op 4 oktober is in de Jaarbeurs in Utrecht het eerste (openbare) congres over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. In het najaar volgen meerdere regionale congressen. Eind augustus is een gedrukt en online exemplaar beschikbaar. Meld je aan op www.akroconsult.nl/reiswijzer en beschik over de laatste informatie rondom de publicatie.

Akro Consult

Akro Consult is vanaf voorjaar 2017 kennispartner van SKBN. Ze begeleidt samenwerkende partijen met kennis van vastgoedfinanciering en grondexploitaties, juridische vormgeving van samenwerkingsafspraken en procesmanagement en communicatie.

info@akroconsult.nl
070 - 326 26 23

Akro Consult
card image

Event

12-12-2019
Debat #6 | Werklandschappen als speeltuin voor de toekomst

Event

12-12-2019

Debat #6 | Werklandschappen als speeltuin voor de toekomst

Architectuur van Arbeid #6: slotdebat

In de strijd om ruimte tussen alle stedelijke opgaven, lijken bestaande werklandschappen de enige plek te zijn waar alles mag en iedereen welkom is. Kunnen deze gebieden een nieuw paradigma vertegenwoordigen van anders samenleven en -werken? Hoe is dit te sturen en wie is aan zet?


12 december 2019 | 19.00 uur - 21.00 uur | Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam [6de verdieping]

MELD U AAN

PROGRAMMA

19.00 uur - Inleiding

19.10 uur - Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, College van Rijksadviseurs

De werkende stad & werkende clusters

19.35 uur - Charlotte Ernst, co-founder Hof van Cartesius en eigenaar Buurman Utrecht

Hof van Cartesius – Werkspoorkwartier; circulaire gebiedsontwikkeling werklandschap bottom-up

20.00 uur - Debat onder leiding van Paul Gerretsen

21.00 uur - Afsluiting

------------------------------------------------------

Dit debat wordt georganiseerd door Achitectuur van Arbeid

Over Architectuur van Arbeid

Architectuur van Arbeid is een programma van zes publieke debatten over de ruimtelijke impact van nieuwe vormen van productie en arbeid in Nederland. Het programma is onderdeel van het Guest Programme van Thursday Night Live! van Het Nieuwe Instituut. Het programma vindt plaats tussen maart en december 2019 en is een samenwerking tussen Vereniging Deltametropool, Het Nieuwe Instituut en De Spontane Stad.

MELD U AAN

Lees verder
card image

Nieuws

Rijk en regio investeren 30 miljoen euro in Noordelijk Flevoland

Nieuws

19-07-2019

Rijk en regio investeren 30 miljoen euro in Noordelijk Flevoland

Om Noordelijk Flevoland voor te bereiden op de toekomst, investeren het Rijk en de regio gezamenlijk 30 miljoen euro in de Regiodeal Noordelijk Flevoland. Dat schreef minister Carola Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten schreef de brief ook namens minister Kajsa Ollongren en andere betrokken bewindspersonen. Open de brief op Rijksoverheid.nl. Provincie Flevoland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder werken samen met het Rijk aan de verduurzaming van de IJsselmeervisserij. De partijen geven een impuls aan het maritiem cluster op Urk. Ze werken samen aan innovatie en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van slimme mobiliteit. Deze initiatieven dragen bij aan de werkgelegenheid en brede welvaart voor de inwoners.

88 inzendingen

Nu er een akkoord is gekomen op de specifieke invulling en financiering van de deal, kan de regio starten met de uitvoering. Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Noordelijk Flevoland uit 88 inzendingen voor een Regiodeal. De regio wil onder andere inzetten op talentontwikkeling, innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door het opzetten van een nieuwe maritieme campus op Urk. Deze campus draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de maritieme sector. Het biedt jongeren de kans om zich te specialiseren. Op deze manier blijft Noordelijk Flevoland ook in de toekomst koploper op maritiem gebied.

15 miljoen euro

Daarnaast richt de Regiodeal zich op de ontwikkeling van slimme mobiliteit en infrastructuur met het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC). Dit centrum werkt met slimme ICT-toepassingen aan oplossingen rond bereikbaarheid, cyber security en de ontwikkeling van duurzame voertuigen. Het is de ambitie dit testcentrum te vestigen in Marknesse. De Regiodeal is een partnerschap tussen het Rijk en de regio. Voor de totstandkoming van deze Regiodeal stelt het Rijk 15 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio-envelop. De regio legt ook 15 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.

Partners

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regiodeal. Samen met provincie Flevoland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder is deze deal tot stand gekomen.

Regiodeals

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Met het sluiten van Regiodeals worden deze regio’s versterkt op een manier die past bij de mensen die er werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende zorg voor ouderen die langer thuiswonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regiodeals versterken bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken het Rijk en de regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.

Lees verder
card image

Nieuws

'Personeel mijdt onbereikbaar bedrijventerrein'

Nieuws

10-04-2019

'Personeel mijdt onbereikbaar bedrijventerrein'

Het is slecht gesteld met de ov-bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Nu krapte op de arbeidsmarkt een steeds nijpender probleem vormt voor bedrijven, haken sommige groepen medewerkers af. Zij kunnen sommige werklocaties eenvoudigweg niet bereiken.

Bereikbaarheid is een groot issue op werklocaties ten westen van Rotterdam, stelt Boyd Bartels, themaleider ov-bereikbaarheid bij De Verkeersonderneming. ‘Ondernemers op door ov slecht ontsloten werklocaties zijn doorgaans vooral bezig met hun primaire werkproces. Maar deze zelfde ondernemers klagen dat ze vanwege hun relatief geïsoleerde ligging de concurrentiestrijd om arbeid verliezen zodra de vraag aantrekt door de economische groei.’

Afhaken

Remco Oomen is operationeel manager bij Tempo Team in Rotterdam. Hij onderschrijft de stelling van de Verkeersonderneming. ‘Bedrijventerreinen in de Botlek, Europoort en Maasvlakte zijn niet of nauwelijks per openbaar vervoer te bereiken’, zegt hij. ‘Er is een busverbinding naar het Transferium op de Maasvlakte, maar veel bedrijven liggen daar nog kilometers van verwijderd. Bovendien voelen veel medewerkers zich onveilig op de bedrijventerreinen, zij willen niet nog een stuk moeten lopen van en naar de bushalte.’

‘Voor het werk in de havengebieden vallen bepaalde groepen daardoor eenvoudigweg af’, zegt Oomen. ‘Bijvoorbeeld herintreders op de arbeidsmarkt. Voor hen vormt de bereikbaarheid vaak een onoverkomelijk obstakel. En dat terwijl dit nu juist een doelgroep is die we aan het werk willen helpen en waaraan grote behoefte is bij bedrijven rond Rotterdam.’

‘Dat het niet goed gesteld is met de ov-bereikbaarheid is niets nieuws’, stelt regiodirecteur Zuidwest Nederland van Randstad, Alex Groeneveld. ‘Maar het probleem vormt juist nu een grote uitdaging door de krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor bedrijven al erg lastig om goed personeel te vinden. En des te meer als dat medewerkers moeten zijn met eigen vervoer.’

Collectieve maatwerkoplossingen

De Provincie Zuid-Holland werkt aan bewustwording van dit steeds nijpender wordende probleem onder bedrijven. De provincie faciliteert met een bescheiden subsidie onderzoek naar alternatieve bereikbaarheidsoplossingen. Bartels: ‘Steeds meer ondernemersverenigingen doen een beroep op dit provinciale subsidiepotje, bijvoorbeeld voor het doen van draagvlakonderzoek naar collectieve maatwerkoplossingen.’

Tot nu toe lukt het Randstad in de meeste gevallen om iets te organiseren in samenspraak met gemeenten en bedrijven, vertelt Randstad-directeur Groeneveld. Hij wijst op het voorbeeld van containerterminal ECT. Het bedrijf heeft zelf vervoer geregeld. ‘Het liefst regel je dat met meerdere bedrijven tegelijk, maar dat is niet gemakkelijk. De ploegendiensten van andere partijen sluiten niet aan op die van ECT. Die bedrijven moeten daardoor ook een eigen pendeldienst opzetten. Voor kleinere bedrijven moet je kijken naar carpoolafspraken. Ook dat is in veel gevallen niet ideaal, want veel medewerkers staan niet te springen om uitzendkrachten thuis op te halen. Zo lang er geen fijnmazige ov-dienst is, blijft het behelpen.’

Noodklok

Het probleem speelt niet alleen in Rotterdam. Zo luidde in Venlo eind 2017 ondernemersvereniging Ondernemend Venlo de noodklok. De vereniging, waarbij meer dan 1.200 bedrijven zijn aangesloten, plaatste een paginagrote oproep in De Limburger om aandacht te vragen voor de bereikbaarheid van Greenport Venlo. Het gebied dat wordt ontwikkeld en beheerd door Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, bestaat uit bedrijventerreinen, natuurlandschappen en een campus. Maar er is geen onsluiting via het OV. De komst van het treinstation Grubbenvorst zou een belangrijke oplossing zijn, stelde de ondernemersvereniging destijds.

De politiek weigerde echter om extra geld op tafel te leggen voor het station. Wel kwam er een tijdelijke oplossing, geboden door de provincie Limburg in samenwerking met Arriva, waarbij een busroute over het bedrijventerrein en de Greenportlane werd gereden. Sinds eind 2018 kunnen werknemers gebruik maken van een haal-en-brengservice om vanaf de Arriva-bushaltes tot aan de voordeur van het bedrijf te komen.

Lelylijn

In verschillende delen van het land hamert MKB-Nederland op verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen, zoals in Noord-Brabant. ‘Overall zien we dat er wel goed wordt geïnvesteerd in de infrastructuur in Nederland’, zegt een woordvoerder van de koepelorganisatie. ‘Maar de economische groei gaat ook hard en we komen van ver. Al is het per regio anders, de bereikbaarheid verbetert over het algemeen wel, maar lokaal zijn er zeker nog de nodige problemen, onder meer op bedrijventerreinen.’ Ook maakt MKB Nederland zich hard voor de Lelylijn, een goede en snelle ov-verbinding tussen het westen en het noorden. ‘Daar merken ze dat meer bedrijven vanuit het volle westen naar de Noordoostpolder trekken maar dat de OV-verbinding ontoereikend is’, zegt de woordvoerder. ‘Een goede ov-verbinding biedt daar economische kansen.’

Volgens Bartels verandert er veel op bereikbaarheidsgebied. Hij wijst daarbij op de mobiliteitsmores bij een nieuwe generatie, die niet meer als vanzelfsprekend een auto heeft. ‘Een lastig bereikbare locatie valt bij die generatie dan al snel af. Dan wordt het voor bedrijven op zo’n locatie al snel lastig om de continuïteit voor de toekomst te waarborgen. ‘In het ideale geval gebruik je mobiliteit als het nodig is: het concept van MaaS, mobility as a service’, zegt Bartels. De verkeersonderneming werkt in Rotterdam aan een experiment. Honderd huishoudens laten vrijwillig de auto staan en krijgen in plaats daarvan een mobiliteitspakket waarmee ze toegang krijgen tot andere vormen van vervoer. Bartels spreekt van een succes. ‘Deelnemers komen ontspannen aan op hun plek van bestemming. Dat is ook wat waard.’

Lees verder