14 juni is KWS Infra gestart met het bouw- en woonrijp maken van Schiphol Trade Park. KWS past de principes van een circulaire economie zoveel mogelijk toe. Het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt bijvoorbeeld tot een minimum beperkt en de aangekochte materialen worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd. 

Bijvoorbeeld het gebruik van 100% gerecycled asfalt uit het HERA-systeem en het gebruik van betonnen vloermaterialen waarin het olifantsgras wordt verwerkt. Alle dieselapparatuur draait bovendien tijdens het bouwproces op de schoonste CO 2 -besparende diesel.

Alle geplande maatregelen samen zorgen voor een zeer lage milieu-impact, wat bijdraagt ??aan de ambities van SADC en ook aansluit bij de duurzame ambitie van KWS, een 100% ronde infrastructuur.

Weten hoe dat er uit ziet? Bekijk hier het filmpje dat KWS Infra maakte.

SADC

SADC is sinds 2011 participant van SKBN. SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus op de WESTAS van de Metropoolregio Amsterdam.

info@sadc.nl
020 - 20 666 40

SADC
card image

Nieuws

Klimaatakkoord biedt volop kansen om regionale fondsen verder op te schalen

Nieuws

14-03-2019

Klimaatakkoord biedt volop kansen om regionale fondsen verder op te schalen

De regionale energiefondsen van de provincies en van een aantal grote steden, gaan voortaan meer samenwerken en hun krachten waar mogelijk bundelen. De fondsen die ooit met vooral de opbrengsten van de verkoop van de Nuon en Essent zijn opgericht, blijken namelijk enorm succesvol te zijn. Sinds 2012 is er voor ruim 1,5 miljard aan duurzame lokale energie projecten gerealiseerd.

Opmerkelijk: de projecten zijn revolverend. Ingezette middelen keren na verloop van tijd weer terug en worden opnieuw ingezet. Volgens de fondsen liggen er, na de hoopgevende presentatie van het voorlopige klimaatakkoord gisteren, volop kansen om het geheel van de regionale fondsen verder op te schalen.

?"We willen landelijk duidelijker zichtbaar worden en nog meer onze kennis delen," zegt Michel Hendriks een van vertegenwoordigers van de dertien fondsen en zelf verantwoordelijk voor de fondsen in Amsterdam en Friesland. "Sinds 2012 bewijzen wij al dat de energietransitie in Nederland gewoon geld kan opleveren. De energietransitie is al door veel lokale ondernemers en energie co-operaties opgepakt. Nu willen we deze successen onder de aandacht te brengen van de beleidsmakers die het klimaatakkoord nader moeten uitwerken."

Vorm geven

Volgens Jemy Pauwels van het Gelderse Energiefonds kan er nu aan de 'grote' energietransitie echt vorm gegeven gaan worden. "De energiefondsen hebben de afgelopen jaren ruim 673 projecten in het hele land gefinancierd. Zonder de energiefondsen zou een groot aantal van deze projecten met een investeringsvolume van ruim 1,5 miljard gewoon zijn blijven liggen! Doordat de regionale fondsen op professionele wijze risicodragend kapitaal en kennis verstrekken, haken steeds meer commerciële banken en crowdfundingplatforms aan. Ongeveer 30% van de 1,5 miljard komt van de fondsen, er bestaat dus een indrukwekkende multiplier op de inzet van het kapitaal van de fondsen."  

700 miljoen

De regionale fondsen werken binnen het kader van staatssteun en rekenen daarom marktconforme tarieven. De fondsen investeren in bewezen technieken met relatief korte terugverdientijden. De risico's zijn beperkt, dat wordt gestaafd door het lage aantal afboekingen waardoor de meeste fondsrendementen zeer goed zijn. De fondsen beheren op dit moment in totaal meer dan 700 miljoen euro om met name als risicodragend kapitaal in te zetten. Wat de fondsen gemeen hebben is de lokale betrokkenheid en het contact met vooral de lokale MKB-ers en ontwikkelaars die de projecten uiteindelijk moeten realiseren. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen vervullen eveneens een centrale rol.

Samenwerken

Vanwege het gezamenlijke succes, gaan de regionale fondsen meer samenwerken in het belang van de energietransitie en van de ondernemers die regio-overstijgende projecten willen uitvoeren. Als eerste stap wordt de CO2-reductie, die gerealiseerd zijn door de projecten van de fondsen, de komende maand in kaart gebracht door een onafhankelijk bureau. Er wordt in samenwerking met de Vereniging van Banken ook gewerkt aan standaardisatie contracten.

Verschil maken

Nederland zit midden in de energietransitie en wil van vervuilende, fossiele brandstoffen overgaan op volledig duurzame energiebronnen. Pauwels: "Het voorlopige klimaatakkoord biedt dus veel perspectief maar de transitie gaat niet lukken met alleen een paar grote windparken op zee. Los van het feit dat de bouw van die parken - net als alle grote infra projecten - vaak veel langer duurt dan voorzien, krijg je ook problemen met de aansluiting op het net."  

Hendriks: "Nederland was vorig jaar na Duitsland en Turkije 3e met het installeren van zonne-energie capaciteit. Snelheid maken en houden lukt alleen met maatschappelijk draagvlak door lokale betrokkenheid van burgers en bedrijven. Dit is een speerpunt van de regionale energiefondsen. Vervolgens profiteert de omgeving van een project en van de verwachte winst van het fonds. De opbrengsten van de gemeentelijke en provinciale fondsen blijven immers in de regio."

Lees verder
card image

Nieuws

Collectieve inkoop Zon op Zand in Schagen

Nieuws

02-05-2019

Collectieve inkoop Zon op Zand in Schagen

Begin 2019 heeft de Zakenclub ’t Zand het initiatief genomen om het bedrijventerrein Kolksluis te verduurzamen. Ter voorbereiding hebben zij hiervoor gesprekken gevoerd met adviesbureau Groot Ecobouw, de gemeente Schagen en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Binnenkort starten zij met de collectieve inkoop van zonnepanelen en ledverlichting. In een latere fase kan worden ingezet op andere verduurzamingsmaatregelen, zoals de inkoop van batterijen, laadpalen, stroom of het oprichten van een energie handelsplatform. Voor de organisatie van deze gezamenlijke aanpak is subsidie van de provincie Noord-Holland toegekend. Wethouder Hans Heddes: “Verduurzamen is iets wat wij samen moeten doen. Daarom ben ik zo blij met dit soort ondernemersinitiatieven.”

Ondernemers

Voor het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen voor de leden van ZakenClub ‘t Zand wordt gebruik gemaakt van subsidie van de provincie en de gemeente Schagen. De overige kosten worden betaald door ZakenClub ’t Zand. Gemeente Schagen en Ondernemers Federatie Schagen (OFS) zien het initiatief voor de organisatie van een collectieve aanpak ’Zon op Zand’ als een pilot die vervolgens kan worden uitgerold naar andere bedrijventerreinen. 

Verduurzaming Kolksluis

Kolksluis is een bedrijventerrein waar ruim 30 bedrijven zijn gevestigd. Zakenclub ’t Zand is een actief collectief dat in het verleden een KVO heeft opgezet voor het terrein, in eigen beheer voor een uitbreiding van het terrein heeft gezorgd en een goede uitstraling van het terrein waarborgt. Aan de collectieve inkoop voor zonnepanelen en ledverlichting doen 16 ondernemers mee. Voor een aantal van hen is in maart SDE+ subsidie aangevraagd voor de realisatie van zonnepanelen.

Lees verder