Alle pijlen op een energieneutraal gebied rondom Lelystad Airport

Op 24 juni 2019 heeft Lelystad Airport Businesspark samen met andere betrokken partijen de Intentieovereenkomst Duurzame Energie ondertekend. “Hiermee onderstrepen we onze gezamenlijke ambitie om in het gebied rondom Lelystad Airport genoeg duurzame energie op te wekken om de regio energieneutraal of zelfs energiepositief te maken, maar ook de beschikbaarheid van energie toekomstbestendig te maken”, aldus Rob Verhoeff, directeur OMALA (gebiedsontwikkelaar Lelystad Airport Businesspark). De andere partijen die de overeenkomst hebben ondertekend zijn Lelystad Airport, stichting De Lelystadse Boer, netbeheerder Liander, gemeente Lelystad en provincie Flevoland.


Kansen

In het gebied rondom Lelystad Airport liggen kansen om duurzame energiebronnen lokaal in te zetten. Dit kan een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van de regio. “Alleen al door de vestiging van logistieke bedrijven die hun dak zullen willen inzetten voor de opwek van zonenergie, kunnen we de komende jaren steeds meer hernieuwbare energie opwekken”, vertelt Rob Verhoeff.

Samen sterk

Een efficiënte samenwerking is hierin van cruciaal belang. “Door slim met lokale partners en de omgeving samen te werken, kunnen we balans brengen in de opwek en afname”, aldus Rob Verhoeff. Zo vertegenwoordigt De Lelystadse Boer het agrarische buitengebied - wat een onmisbare schakel is in de transitie naar duurzame energie. En netbeheerder Liander legt in samenwerking met de ontwikkelaars van Lelystad Airport de energie-infrastructuur tijdig en volgens de nieuwste inzichten aan zodat het net voldoende capaciteit biedt voor de vele nieuwe zonnedaken en -parken in Flevoland, maar ook voor de leveringszekerheid aan gevestigde bedrijven.

Toekomst

De komende zes maanden staan volledig in het teken van de uitwerking van de diverse plannen. “Deze plannen liggen allemaal binnen de kaders van het provinciale en gemeentelijke beleid voor zonne-energie, maar zijn ook van belang voor de toekomstbestendige ontwikkeling van het bedrijventerrein”, vertelt Rob Verhoeff. “Wij zijn als LAB straks in staat om de (tijdige) beschikbaarheid van elektra te garanderen. Naar de toekomst toe zal dit ook een steeds belangrijkere vestigingsfactor gaan worden.

 

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland is sinds 2017 kennispartner van SKBN. Provincie Flevoland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.

info@flevoland.nl
0320 - 265 265

Provincie Flevoland
card image

Nieuws

Een circulaire infrastructuur voor Schiphol Trade Park

Nieuws

20-03-2019

Een circulaire infrastructuur voor Schiphol Trade Park

Onlangs vond de officiële start van het project rondom de aanleg van de circulaire hoofdinfrastructuur op bedrijventerrein Schiphol Trade Park plaats. KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard  ontving de definitieve gunning voor de aanleg van de circulaire hoofdinfrastructuur op Schiphol Trade Park. Een bijzonder project waar de focus op duurzaamheid en circulariteit ligt. KWS scoorde als beste op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI-uitvraag).

Circulaire economie

Voor het bedrijventerrein Schiphol Trade Park heeft SADC de ambitie het meest circulaire en duurzame bedrijventerrein van Europa te ontwikkelen. KWS is geselecteerd omdat zij zowel ten aanzien van de producten, het bouwproces als ook de overdracht aan de beheerder de principes van een circulaire economie zo veel mogelijk toepassen.

Zo wordt het gebruik van nieuwe ruwe grondstoffen tot een minimum beperkt en worden de ingekochte materialen zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Bijvoorbeeld door het gebruik van 100% gerecycled asfalt uit het HERA-systeem en het inzetten van betonnen bestratingsmaterialen waarin olifantsgras uit de regio is verwerkt. Daarnaast zal tijdens het bouwproces al het dieselmaterieel draaien op de schoonste variant van CO?-saving diesel, een brandstof op basis van afval- en reststromen.

Ook voor in de toekomst is het project duurzaam door het toepassen van het Madaster materialenpaspoort. Zo kunnen alle gebruikte materialen aan het einde van hun levensduur op Schiphol Trade Park weer worden hergebruikt. Het Madaster materialenpaspoort geeft de beheerder altijd inzicht in de specificatie, levensduur en hergebruikmogelijkheden van de toegepaste materialen.

De uitgebreide duurzame aanpak van KWS en het gebruik van een scala aan duurzame oplossingen leverde het projectteam met de inschrijving de laagste Milieu Kosten Indicator waarde (MKI-waarde) op en dus de laagste milieubelasting.

Werkzaamheden

Vanaf medio 2019 wordt door KWS gewerkt aan het bouw- en woonrijp maken ten behoeve van de eerste ontwikkeling van Schiphol Trade Park. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte rond de kavels van de eerste vestigers, het in stand houden van de bestaande waterstructuur en de aanleg van compensatiewater ten behoeve van de nieuwe ontwikkelingen. De geplande oplevering is eind 2019.

Lees verder
card image

Nieuws

Lelystad bestormt top 3 Logistieke Hotspot van het Jaar

Nieuws

05-07-2019

Lelystad bestormt top 3 Logistieke Hotspot van het Jaar

Werkbedrijf Lelystad en Lelystad Airport Businesspark werken samen aan de personeelsvoorziening binnen de regio


Lelystad is aantrekkelijk voor ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte plek om zich te vestigen. En dat wordt opgemerkt! In 2019 is Lelystad als regio samen met Almere en Zeewolde op de 4e plek geëindigd in de verkiezing Logistieke Hotspot van het Jaar. Een jaar eerder stond de regio nog ‘maar’ op plaats 12. Deze grote stijging zit ‘m wat betreft de experts onder andere in het vele beschikbare, goed gekwalificeerde en lokale personeel. Rob Verhoeff, directeur OMALA, en Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad, zetten zich samen in voor de lokale personeelsvoorziening. “Kies je als ondernemer in Lelystad voor lokaal personeel, dan profiteer je volop”, aldus Rob Verhoeff.

Rob Verhoeff weet hoe enorm belangrijk het lokale personeelsaanbod voor mogelijke nieuwe bedrijven is. “Om deze nieuwe vestigers te interesseren én faciliteren, zorgen wij ervoor dat hun vraag zo concreet mogelijk bij Werkbedrijf Lelystad binnenkomt. Zo leggen wij het contact tussen de nieuwe vestiger en Werkbedrijf Lelystad, om vervolgens samen de juiste medewerkers te vinden.”

Werkbedrijf Lelystad

Om iedereen aan een baan te helpen, ongeacht eventuele afstand tot de arbeidsmarkt, is in 2013 Werkbedrijf Lelystad opgericht. Het bedrijf initieert, creëert en organiseert werk en bevordert de toegang tot de arbeidsmarkt voor alle inwoners door scholing en coaching. “In eerste instantie gingen we aanbodgericht te werk”, vertelt directeur Onno Vermooten. “Door de economische groei en de daarmee gepaarde toegenomen werkgelegenheid, werken we nu volledig vanuit de vraag van de ondernemer.”

Het belang van een zichtbare werkgever Tegenwoordig heb je het als werkzoekende voor het kiezen. Er is volop werkgelegenheid in de stad. “En juist daarom moet de werkgever zichtbaar worden”, licht Onno Vermooten toe. “Je moet bedenken hoe je werknemers naar jouw onderneming trekt en hoe je de mogelijkheden van het lokale aanbod kunt benutten.” Dat proces begint bij de vraag van de ondernemer; wat zoeken ze? Werkbedrijf Lelystad vertaalt deze vraag, indien nodig, naar een realistisch profiel en buigt zich vervolgens over het maken van de perfecte match. “Als ondernemer moet je realistisch zijn en denken vanuit het beschikbare aanbod. Als werkzoekende moet je jezelf goed kunnen presenteren. Werkbedrijf Lelystad ondersteunt beide doelgroepen in hun eigen proces”, aldus Onno Vermooten.

Ondernemers die kansen bieden aan de lokale bevolking, kunnen rekenen op gemotiveerde mensen die echt wíllen werken. Naast motivatie, is ook veel te zeggen over de flexibiliteit van de Lelystedeling; werk je dicht bij huis, dan zijn ploegen- en nachtdiensten en onregelmatige werktijden doorgaans beter te combineren. Door met eigen inwoners te werken, doen ondernemers iets terug voor de stad én vergroten zij het eigen netwerk. Dubbelwinst want de sociale samenhang in de stad wordt daarmee gestimuleerd.

Om juist deze verbinding tussen ondernemer en werkzoekende te versterken, is de overheid bereid hierin te ondersteunen – onder andere via de combinatie tussen Lelystad Airport Businesspark en Werkbedrijf Lelystad.

Lees verder