PHB (Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen) heeft drie filmpjes gemaakt over praktijkvoorbeelden van bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam die georganiseerd beheer hebben opgericht, dan wel het bedrijventerrein hebben verduurzaamd. In de filmpjes vertellen de ondernemers, gemeenten en andere betrokken partijen zelf over hun aanpak. Enkele regionale voorbeelden uit de praktijk.

 

Oprichting BIZ Havengebied IJmuiden

De aanloop ging niet gemakkelijk, de eerste poging was niet succesvol. Toch pakten de ondernemers van het Middenhavengebied in IJmuiden door. Door hun aanpak hebben ze het voor elkaar gekregen een goedlopende BIZ Havengebied IJmuiden van de grond te krijgen. In onderstaande film vertellen zij hoe zij dit hebben aangepakt.

Verduurzaming: Kagerweg Energiepositief, Beverwijk

Gestart met een groep van vier ondernemers. Ieder van hun benaderde weer een aantal andere ondernemers om te kijken waar mogelijkheden en behoeften lagen. Samen met Greenbiz IJmond startten de ondernemers van het bedrijventerrein Noordermeer in Beverwijk het project Kagerweg Energiepositief. En met succes. Hoor van hen zelf hoe ze dit hebben gedaan.

Verduurzaming De President, Hoofddorp

Bedrijventerrein De President in Hoofddorp heeft het beheer van het terrein goed op orde. Hierdoor ligt er een goede basis voor de volgende stap: verduurzaming van het bedrijventerrein. Met hulp van externe partijen en advies van PHB hebben zij een plan van aanpak uitgerold waardoor er zowel op gebieds- als op bedrijfsniveau maatregelen worden genomen. Bekijk de film en hoor welke stappen er worden doorlopen.

 

SADC

SADC is sinds 2011 participant van SKBN. SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus op de WESTAS van de Metropoolregio Amsterdam.

info@sadc.nl
020 - 20 666 40

SADC
card image

Event

12-12-2019
Debat #6 | Werklandschappen als speeltuin voor de toekomst

Event

12-12-2019

Debat #6 | Werklandschappen als speeltuin voor de toekomst

Architectuur van Arbeid #6: slotdebat

In de strijd om ruimte tussen alle stedelijke opgaven, lijken bestaande werklandschappen de enige plek te zijn waar alles mag en iedereen welkom is. Kunnen deze gebieden een nieuw paradigma vertegenwoordigen van anders samenleven en -werken? Hoe is dit te sturen en wie is aan zet?


12 december 2019 | 19.00 uur - 21.00 uur | Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam [6de verdieping]

MELD U AAN

PROGRAMMA

19.00 uur - Inleiding

19.10 uur - Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, College van Rijksadviseurs

De werkende stad & werkende clusters

19.35 uur - Charlotte Ernst, co-founder Hof van Cartesius en eigenaar Buurman Utrecht

Hof van Cartesius – Werkspoorkwartier; circulaire gebiedsontwikkeling werklandschap bottom-up

20.00 uur - Debat onder leiding van Paul Gerretsen

21.00 uur - Afsluiting

------------------------------------------------------

Dit debat wordt georganiseerd door Achitectuur van Arbeid

Over Architectuur van Arbeid

Architectuur van Arbeid is een programma van zes publieke debatten over de ruimtelijke impact van nieuwe vormen van productie en arbeid in Nederland. Het programma is onderdeel van het Guest Programme van Thursday Night Live! van Het Nieuwe Instituut. Het programma vindt plaats tussen maart en december 2019 en is een samenwerking tussen Vereniging Deltametropool, Het Nieuwe Instituut en De Spontane Stad.

MELD U AAN

Lees verder
card image

Nieuws

Eerste paal bedrijfsverzamelgebouw Van der Meulen op Green Park Aalsmeer

Nieuws

26-04-2019

Eerste paal bedrijfsverzamelgebouw Van der Meulen op Green Park Aalsmeer

Op vrijdag 26 april werd de eerste paal geslagen van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw van de familie Van der Meulen op Green Park Aalsmeer. Ingrid van der Laarse-van der Meulen: “We hebben links en rechts van het bestaande pand grond aangekocht en dat maakt dat we kunnen uitbreiden. De aankoop van de grond is bestemd voor ons nieuwe bedrijfsverzamelgebouw en voor logistieke ruimte op het terrein. Het nieuwe pand is al voor de helft verhuurd aan de Modefabriek. Zij verhuizen vanuit ons bestaande pand, waardoor Pols Potten, dat hier ook is gevestigd, kan uitbreiden.”

Net als bij voorgaande nieuwe vestigers op het bedrijventerrein geeft Green Park Aalsmeer bij de start bouw een kleine donatie aan een goed doel. De familie Van der Meulen heeft gekozen voor de Mike Multi Foundation. Deze stichting heeft als doel het mogelijk maken en bevorderen van sport voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en is opgericht door Aalsmeerders. “Dat spreekt ons als Aalsmeers familiebedrijf heel erg aan.”

De familie Van der Meulen heeft naast hun huidige bedrijfsterrein een kavel afgenomen van circa 3.600 m2, waarop een bedrijfsverzamelgebouw wordt geplaatst van 5.000 m2 bvo. Het gebouw krijgt grote overhead deuren, wordt casco opgeleverd en voorzien van vloerverwarming. Als de (toekomstige) huurders het willen, worden zonnepanelen geplaatst op het dak. Naar verwachting is het pand medio 2020 gereed.

Lees verder
card image

Nieuws

Toekenning tweejarig onderzoek ”De rol van havens in de energietransitie”

Nieuws

19-07-2019

Toekenning tweejarig onderzoek ”De rol van havens in de energietransitie”

New Energy Coalition heeft in samenwerking met ECN part of TNO en Rijksuniversiteit Groningentoekenning gekregen voor het tweejarige onderzoek ”de rol van havens in de energietransitie”. In het toegekend onderzoek ligt de nadruk op het verkrijgen van inzicht in de toekomstige rollen van Nederlandse havens omtrent conversie, het transport en eventueel opslag van de op de Noordzee geproduceerde energie naar de diverse bestemmingen onshore rond de Noordzee.

Met zijn havens, zandwinning, visserij en olie- en gasvoorraden is de Noordzee eeuwenlang belangrijk geweest voor economische groei en voor de ontwikkeling van cultuur en welvaart van de omringende landen. In 2017 werd bijna 40% van onze Nederlandse energiewinning via de Nederlandse havens getransporteerd naar het buitenland. De Nederlandse havens positioneren zich steeds meer als kernspelers in de offshore energietransitie.

De basis van de studie is gelegen in de geprognosticeerde beschikbare capaciteit voor energieproductie richting 2040 in de totale Noordzee. Deze capaciteit zal in toenemende mate hernieuwbaar zijn en in afnemende mate fossiel (offshore olie en gas). Al deze energie zal uiteindelijk naar de kust moeten worden gebracht om verder landinwaarts op het juiste moment en in de gewenste vorm en kwaliteit op de juiste plaats voor finaal gebruik beschikbaar te kunnen zijn.

Tijdens de kick-off op 18 juli 2019 in Den Helder zijn veel kennis, informatie en vooral visies voorbij gekomen over de rol van havens in de energietransitie.

Lees verder