Op 11 juni organiseerden SKBN | Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland en BCI Global een webinar over de rol van toekomstbestendige bedrijventerreinen in het economisch herstel van Nederland. 

Theo Föllings - voorzitter van SKBN - mocht het slotwoord voeren en ging in op de rol van bedrijfslocaties in het toekomstig verdienvermogen van Nederland. "Bedrijven die uit de crisis komen hebben moeite om de boel weer op te bouwen. Zet die bedrijven niet voor het blok om alle grond af te nemen. Constructies als lease helpen die bedrijven heel erg. Kijk naar de toekomst! Wat we zien is dat daar waar geïnvesteerd wordt in infra, er meer belangstelling komt van bedrijven om zich te vestigen. Maar wel investeren in samenhang met andere functies. Terecht wordt gewezen op een integrale aanpak." Verder kwam onder andere Hans de Boer - voorzitter VNO-NCW - aan het woord in het webinar.

Lees het artikel over dit webinar in het komend nummer van Vakblad BT (verschijning half juli).

Of kijk het webinar terug: https://youtu.be/X48sA7eUGG8

card image

Event

25-11-2020
Online event: Circular Economy Award 2020

Event

25-11-2020

Online event: Circular Economy Award 2020

De beste voorbeelden van circulaire economie

Leer en maak je circulaire ambities waar

Welke werklocatie is het beste op weg naar haar circulaire doelstellingen? Hoe staat het ervoor met toonaangevende circulaire werklocaties van Nederland? En wat kunnen we daarvan leren? Woensdag 25 november krijgt u antwoord op deze vragen tijdens een interactief webinar. Daarin wordt voor de vierde keer de Circular Economy Award uitgereikt én worden de bevindingen gedeeld die zijn opgedaan in het Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties.

De Circular Economy Award is een jaarlijkse verkiezing van dé Nederlandse initiatieven op het gebied van de circulaire economie. Genomineerd zijn dit jaar InnoFase in Duiven, Schiphol Trade Park in Schiphol, Bedrijventerrein Laarberg in Groenlo en het Werkspoorkwartier in Utrecht. Tijdens het webinar vertellen de locaties over de geboekte resultaten en lichten ze toe hoe zij circulaire doelstellingen halen. De diverse ‘lessons learned’ zijn ook voor u interessant.

Tevens nemen we u mee in het Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties. Deze samenwerking tussen de SKBN en Akro Consult levert een programma op met interessante leerervaringen. Een twaalftal werklocaties (oud én nieuw) met de ambitie om koploper te worden zijn betrokken. Door een kijkje in hun keuken weet u na afloop waar de locaties tegenaan zijn gelopen en van welke goede voorbeelden u kunt leren.

Vervolgens wordt bekendgemaakt welk terrein de afgelopen jaren de meeste progressie maakte en zichzelf de winnaar van de Circular Economy Award 2020 mag noemen.

Facts & Figures

Lees verder
card image

Nieuws

VDG Real Estate koopt entreekavel van 2,8 ha. op Schiphol Trade Park voor ontwikkeling warehouse

Nieuws

23-07-2020

VDG Real Estate koopt entreekavel van 2,8 ha. op Schiphol Trade Park voor ontwikkeling warehouse

VDG Real Estate en SADC ondertekenden vorige week de koopovereenkomst van de entreekavel van Schiphol Trade Park. Op de zichtkavel van 2,8 hectare langs de A4 wordt een warehouse ontwikkeld van ruim 23.000 m2 dat als entreegebouw zal dienen en een ware blikvanger voor Schiphol Trade Park zal zijn. De bouw start naar verwachting na de zomer, de oplevering vindt medio 2021 plaats. Ruim 13.000 m2 is reeds verhuurd en voor de overige 10.000 m2 wordt nog naar een huurder gezocht.

SADC heeft als ambitie om met Schiphol Trade Park het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein van Europa te ontwikkelen op vijf minuten van Schiphol, met een directe eigen ontsluiting op snelweg A4.

Rob de Wit, Projectmanager & Gebiedscoördinator Schiphol Trade Park: “De ontwikkeling van VDG Real Estate komt op een prominente plek in het entreegebied van Schiphol Trade Park. Een echte blikvanger dus. Het warehouse dat ontwikkeld wordt voldoet aan het ‘nieuwe normaal’ op Schiphol Trade Park en dat is mede te danken aan de gedeelde visie én de samenwerking hierin met de ontwikkelaar, aannemer en architect.”

Erik van Dijk, eigenaar VDG Real Estate: “De plannen van Schiphol Trade Park liggen volledig in lijn met onze strategie waarin alles draait om flexibiliteit, circulariteit, duurzaamheid en efficiëntie. Wij geloven in de locatie en ambitie van SADC en kijken er naar uit te starten met de realisatie van deze bijzondere ontwikkeling – er ligt hiervoor een prachtig plan klaar dat wij binnenkort zullen delen met de markt.”

1530 Real Estate adviseert VDG Real Estate bij het vinden van een huurder.

Lees verder
card image

Nieuws

OML sluit grondexploitatie-overeenkomst voor bedrijventerrein locatie in Swalmen

Nieuws

28-10-2020

OML sluit grondexploitatie-overeenkomst voor bedrijventerrein locatie in Swalmen

De gemeente Roermond heeft in oktober 2020 een grondexploitatie-overeenkomst gesloten met OML Bedrijventerrein BV. Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisering van bedrijfskavels op de locatie Peelveldlaan 60 te Swalmen. 

Over het terrein

Het bedrijventerrein is gelegen aan de Noordzijde van Swalmen, aan de Rijksweg Noord (N271). Op korte afstand is een aansluiting op de A73, de snelwegverbinding van Venlo via Roermond naar de A2. Het huidige pand op het terrein zal door de gemeente Roermond worden gesloopt waarna OML aan de slag kan met de herontwikkeling. Het terrein is te verkavelen in kleinere kavels waarbij,  afhankelijk van de marktvraag, het perceel ook in totaliteit kan worden verkocht. Het kleiner verkavelen vereist aanleg van een gedeelte ontsluitingsweg op het huidige perceel.

Beschikbaar vanaf medio 2021

De komende tijd wordt een start gemaakt met de sloop van het bestaande pand op het terrein, de voormalige school B.C. Broekhin. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Roermond. OML is daarna aan zet om het terrein bouwrijp te maken. Gelet op de werkzaamheden is de verwachting dat het eerste uitgeefbare kavels eind 2021 beschikbaar zullen zijn voor ondernemers. Hierbij wordt vooral gekeken naar ondernemers (denk aan MKB) uit de directe omgeving van Swalmen of uit de regio Midden-Limburg. Met name vanwege de krapte op de markt van bedrijventerreinen wordt een zorgvuldige invulling van de beschikbare ruimte nagestreefd. Om het vestigen van nieuwe bedrijven mogelijk te maken laat OML een nieuw bestemmingsplan maken. In het  bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de locatie en de ligging bij de bestaande woningen. Tijdens de bestemmingsplanproceduren zullen omwonenden en andere betrokken geïnformeerd worden door middel van brieven en bijeenkomsten (indien mogelijk i.v.m. Covid-19).

Over OML

OML BV draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML B.V. heeft de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling alsmede advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken. OML heeft percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt, Windmolenbos en Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze, Boven de Wolfskuil, De Grinderij en Oosttangent in Roermond.

 

Lees verder