De Circular Economy Award is een jaarlijkse verkiezing van de beste Nederlandse initiatieven op het gebied van de circulaire economie. Circulaire oplossingen kunnen een significante rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

De Circular Economy Award maakt zichtbaar hoe bedrijven en terreinen in het bijzonder hier op een succesvolle manier invulling aan geven. Doel is een pluim te geven aan werklocaties die het beste uitvoering geven aan circulaire ambities en nadrukkelijk ook de samenleving betrekken, met inbegrip van het bedrijfsleven. De winnaar van de Circular Economy Award 2019 was Industriepark Kleefse Waard.

Dit jaar kijken we terug naar het begin van de Circular Economy Awards, drie jaar geleden. We zien in lijn met recente monitoring van het PBL (2019) namelijk een verdere groei van circulaire activiteiten en ook vorming van circulaire ambities voor bedrijventerreinen, maar weten nog weinig over concrete bereikte resultaten, bereikte doorbraken en vorming van business cases voor ondernemers.

Wat is er inmiddels bereikt op de terreinen die ooit in de running waren voor de Circular Economy Award? Je zou kunnen zeggen: Hoe staat het ervoor op de Beste Circulaire Werklocaties van Nederland? Het gaat in totaal om 25 terreinen. Daarnaast zijn er 10 locaties vanwege de hoge ambities toegevoegd op basis van deskresearch. 

Proces

De inzendingen van de afgelopen drie jaar Circular Economy Award worden naast de 10 aanvullende geselecteerde terreinen benaderd om hun progressie door te geven, zo concreet mogelijk op alle criteria (visie, organisatie, resultaat, interactie omgeving, shared facilities, energie, materialen, afval, biodiversiteit en welbevinden en gezondheid). Wat hebben ze bereikt, en hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Hiervoor wordt een digitale survey uitgezet, eventueel in combinatie met korte telefonische of digitale interviews.

Genomineerde terreinen

 • Bedrijvenpark Ambachtsezoom, Hendrik-Ido-Ambacht
 • Bedrijventerrein Boekelermeer, Alkmaar
 • Bedrijventerrein De Wildeman, Zaltbommel
 • Bedrijventerrein Laarberg, Groenlo
 • Bedrijventerrein Lage Weide, Utrecht
 • Bedrijventerrein Willem-Alexander, Roermond
 • Brainport Industries Campus, Eindhoven
 • Brightlands Maastricht Health Campus
 • Businesspark ABC Westland, Poeldijk
 • Business Park Amsterdam Osdorp
 • Businesspark Waarderpolder, Haarlem
 • Campus en Industrial park Chemelot, Geleen
 • Clean Tech Playground de Ceuvel, Amsterdam
 • C-Mill, Heerlen
 • De Aam en de Merm, Elst
 • De Steiger, Almere
 • De Wieken Vinkenhoef, Amersfoort
 • ECOmunitypark, Oosterwolde
 • Halfweg Spijkenisse, Voorne-Putte
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Industrie- en haventerrein Moerdijk
 • Industriepark Kleefse Waard, Arnhem
 • InnoFase, Duiven
 • Lelystad Airport Businesspark, Lelystad
 • Lorentz, Harderwijk
 • Metalot, Budel
 • Oosteind, Papendrecht
 • Park 20|20, Haarlemmermeer
 • Plug in City op Strijp S, Eindhoven
 • Polanenpark, Haarlemmermeer
 • Schiebroek, Rotterdam
 • Schiphol Trade Park, Schiphol
 • De WaardenMakers, Den Bosch
 • Werkspoor Utrecht

De Jury

 • Cees-Jan Pen - Fontys (voorzitter)
 • Guus Mulder - TNO
 • Jan-Willem Kanters - Cirkellab
 • Wouter van den Wildenberg - Fakton
 • Ron de Gruyter - SKBN | Oost NL
 • Guido Braam - Buildings That Matter 

De Winnaar

Een deskundige jury beoordeelt de vooruitgang en beslist welke drie terreinen de afgelopen jaren de meeste progressie hebben gemaakt. Deze drie genomineerden presenteren zich voor een deskundige jury op het BT Event op 29 oktober, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt.

Geschiedenis

Al sinds 2005 roept vakblad BT jaarlijks het Beste Bedrijventerrein van Nederland uit. Zo gingen Kennispark Twente, High Tech Campus Eindhoven, Bio Science Park, Industriepark Kleefse Waard en Energiepark Boekelermeer al met deze titel aan de haal. De verkiezing groeide uit tot een begrip in werklocatieland en levert jaarlijks veel publiciteit op. Maar de markt verandert. Gemeenten en regio’s richten zich de laatste jaren meer en meer op economisch duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, een trend die BT van harte toejuicht met haar vakblad, events en de Circular Economy Awards.

card image

Event

14-04-2021
Studiereis - Duurzame transitie in Stuttgart

Event

14-04-2021

Studiereis - Duurzame transitie in Stuttgart

De omschakeling naar elektrische auto’s kost zo’n 400.000 banen in Duitsland. En waar de hardste klappen zullen vallen is Stuttgart, de autostad bij uitstek. Hoe schakelt deze stad, die bekend staat om haar auto-industrie, om naar een nieuwe, duurzame economie? Wat vraagt dat van het bedrijfsleven, van de mobiliteit en de inzet van techniek? 

Een belangrijke speler in deze duurzame transitie is het Verband Region Stuttgart. Binnen dit regioverband maakt men zich sterk voor slimme mobiliteit, nieuwe bedrijvigheid, energietransitie, een levendige binnenstad, goede planning en toegankelijkheid van natuur. Tijdens de SKBN Studiereis gaan we ontdekken hoe dat in z’n werk gaat.

Ook kijken we naar de effectiviteit van een publiek-private strategiedialoog voor de ontwikkeling van nieuwe mobiliteit. Dit alles uiteraard in een omgeving met veel werklocaties en toonaangevende ondernemingen. Stuttgart is immers een van Duitslands oudste industriële stad. Met een duidelijke toekomstambitie. De stad, die meerdere universiteiten huisvest, doet er dan ook alles aan om haar vele talenten binnen de stadsgrenzen te houden. Met succes!

Gaat u mee op deze SKBN Studiereis?

Programma (onder voorbehoud)

Woensdag 14 april
We worden welkom geheten door het Region Verband Stuttgart, de Wirtschaftsförderung en de Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart. Voor welke opgaven staan de stad en regio? En hoe gaan zij deze uitdagingen gezamenlijk aan?
 
Donderdag 15 april
Deze dag verdiepen we ons in de IBA2027, een vliegwiel dat de regio toepast voor de versnelling van bouwprojecten en energietransitie. We gaan terug naar de IBA van 100 jaar geleden in Stuttgart: de modernistische wijk Weissenhof. Ook nemen we een kijkje bij de M.Tech Accelerator, een boeiende start-up facilitator. Tot slot laten we ons rondleiden in de wijk Feuerbach, waar Bosch van oudsher een grote stempel drukt op de ontwikkelingen. We sluiten de dag af in het Porsche Museum. 
 
Vrijdag 16 april
De laatste dag verdiepen we ons in de betekenis van mobiliteit en de productie daarvan voor de toekomst. Hoe zorgt de stad ervoor dat de ontwikkeling van duurzame mobiliteit genoeg tempo heeft, en voor voldoende nieuwe economie zorgt?

Samenvattend

 • Wat: SKBN Studiereis Stuttgart
 • Datum: Woensdag 14 mei t/m vrijdag 16 april 2021
 • Inclusief: Heen- en terugreis vanaf Utrecht Centraal of Arnhem Centraal, 3 lunches, 2 hotelovernachtingen, een intensief programma met lokale sprekers en gidsen, vervoer ter plaatse, 1 slotdiner, evaluatie en reisverslag.
 • Kosten: € 949,- ex btw
 • Meer info:
  - Logistiek en organisatie: Tessa van der Heiden: 033 870 0100, t.vanderheiden@elba-rec.nl.
  - Inhoud: Mieke Naus, m.naus@elba-rec.nl, 06 48 38 67 39 

Lees verder
card image

Nieuws

Samenwerking met OMU leidt voor Elma tot nieuwbouw Centurionbaan 150 in Soesterberg

Nieuws

04-06-2020

Samenwerking met OMU leidt voor Elma tot nieuwbouw Centurionbaan 150 in Soesterberg

Elma, een bedrijf op het gebied van electrische aandrijf- en besturingstechniek, is momenteel gevestigd op het bedrijventerrein Soesterberg-Noord, tegen de rand van de voormalige vliegbasis. Voor zowel het bedrijventerrein als de voormalige vliegbasis bestaan plannen om het, deels, te laten transformeren tot woongebied. Om deze woningbouw te kunnen realiseren op het bedrijventerrein, dienen de huidige bedrijfslocaties te worden herontwikkeld naar woningbouw.

De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) heeft in dat kader de bedrijfslocatie aan de Sterrenbergweg 46-48 (voormalige postsorteercentrum) gekocht en heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van de bedrijfslocatie van Elma aan de Sterrenbergweg 52 en Batenburgweg 9. Elma zal in het najaar van 2020 verhuizen naar hun nieuwbouwlocatie op het bedrijventerrein aan de Centurionaan 150 nabij de A28 welke momenteel vol in aanbouw is (zie foto). Nadat Elma is verhuist naar de Centurionbaan zal OMU bovengenoemde percelen gaan slopen en herontwikkelen naar woningbouw.

Nieuwbouwpand Elma (Centurionbaan 150)

Bij deze strategische aankoop door OMU hebben zowel Elma, als de gemeente Soest en de Provincie Utrecht een belangrijke rol gespeeld om de toekomstige woningontwikkeling in dit gedeelte van Soesterberg-Noord mogelijk te maken. Deze ontwikkeling sluit daarmee goed aan op woningbouwplannen in de omgeving en is een volgende stap gezet in de verdere verkleuring van het gebied Soesterberg-Noord.

OMU is een uitvoeringsorganisatie van de provincie Utrecht die tot doel heeft de leegstand op o.a. bedrijfsterreinen binnen de provincie Utrecht aan te pakken. OMU treedt bij dit project op als financier en investeerder.

Lees verder
card image

Nieuws

SOK Afval- en Grondstoffenmanagement Schiphol Trade Park ondertekend

Nieuws

12-03-2020

SOK Afval- en Grondstoffenmanagement Schiphol Trade Park ondertekend

Schiphol Trade Park Services, Milgro, Meerlanden en Nijssen Recycling hebben 11 maart de Samenwerkingsovereenkomst Afval- en Grondstoffenmanagement Schiphol Trade Park ondertekend. Met deze overeenkomst biedt STP Services de drie partijen de gelegenheid om bedrijven die zich op Schiphol Trade Park in Hoofddorp vestigen te adviseren over een circulaire aanpak voor afval- en grondstofmanagement. Laurens Groen, CEO Milgro: “Wij zijn blij om ons te verbinden aan de ambitie van gebiedsontwikkelaar SADC. Wij kijken ernaar uit samen te werken en winstgevende duurzaamheid in de keten te realiseren.” 

Samen duurzame impact vergroten

Schiphol Trade Park Services (STP Services) is verantwoordelijk voor het gebiedsmanagement op Schiphol Trade Park, dat door Schiphol Area Development Company (SADC) wordt ontwikkeld. De samenwerkingspartners faciliteren bedrijven desgewenst in hun transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Dat doen ze onder andere door het uitvoeren van een afval- en grondstoffenscan en het digitaliseren van de processen en data rondom afvalstoffen. Op gebiedsniveau verbindt deze aanpak de bedrijven. Vanuit deze data worden de kansen inzichtelijk om samen de duurzame impact te vergroten. Deze duurzame omgang met afval- en grondstoffen maakt dan onderdeel uit van het business model van de bedrijven. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: “Door deze samenwerking aan te gaan, zetten we de versnelling in naar een duurzaam en circulair business park.”

Toekomstbestendig

Marisol Elisabeth, gebiedsmanager STP Services: “Met de samenwerking willen we bedrijven op Schiphol Trade Park niet alleen adviseren maar ook een bewezen aanpak bieden voor het benutten van hun grondstoffenstromen. In het verlengde daarvan kunnen zij een grondstoffenstromenstrategie en maatregelen op gebouwniveau nemen. En daar heeft de omgeving ook baat bij, nu en in de toekomst.”

Lees verder