In Brabant is de match verbeterd tussen vraag en aanbod van grond op bedrijventerreinen, zowel in oppervlakte als in type terreinen. Dat blijkt uit de Monitor Brabantse Bedrijventerreinen 2020.

De werkgelegenheid is ook gestegen, met name in de industrie, logistiek en groothandel. En de productie van stroom via zonnepanelen op daken is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2019 is 120 hectare aan nieuwe grond uitgegeven. In 2018 lag deze uitgifte nog op 186 hectare, de hoogste in 15 jaar. De uitgifte vond vooral plaats op grootschalige terreinen (75 ha). Dit correspondeert met de hoge banengroei in de sectoren industrie en logistiek. Deze sectoren vragen grote kavels. Afgelopen jaren is het aanbod aan grond op bedrijventerreinen gedaald tot een niveau waarbij er bijna geen overaanbod meer is in aantal hectaren grond. Ook is er een betere match tussen de vraag naar en aanbod van verschillende typen bedrijventerreinen. Regionaal zijn nog kleinere tekorten en overschotten.

Lees de Monitor Brabantse Bedrijventerreinen 2020

Vraag naar grote kavels blijft

De vraag naar grootschalige bedrijventerreinen zal nog toenemen. Vooral in de regio Midden- en West-Brabant is het aanbod van directe kavels beperkt. Nieuwe terreinen worden ontwikkeld zoals Wijkevoort in Tilburg en Logistiek Park Moerdijk, en ook Heesch-West in Noordoost-Brabant. Tegelijkertijd wordt er ingezet op het her-ontwikkelen van bestaande bedrijventerreinen, zogenoemde brownfields.

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte: “De ruimtelijke impact bij ontwikkeling van nieuwe terreinen is groot. Daarom maken we als provincie zorgvuldige afwegingen, samen met de regio’s, waar we wat willen en waar juist niet. De omgevingskwaliteit is hierbij een belangrijke voorwaarde.” Voor kleinschalige bedrijventerreinen hebben gemeenten meer aanbod dan de verwachte vraag tot en met 2030, respectievelijk 235 hectaren en 135 hectaren. Dit speelt vooral in West- en Noordoost-Brabant, maar ook in Zuidoost-Brabant. “Deze uitkomsten en mogelijkheden voor de toekomst worden met de regio’s besproken”, licht gedeputeerde Ronnes toe.

Werkgelegenheid op bedrijventerreinen

Het aantal banen op bedrijventerreinen is in de periode 2014-2019 in Noord-Brabant met 14% toegenomen, daarbuiten met bijna 7%. De grootste groei in het aantal banen op bedrijventerreinen zit in het afgelopen jaar in de sectoren industrie (5.400 banen) en logistiek en groothandel (3.500 banen). De groei in de industrie zit voor het overgrote deel in de regio Zuidoost-Brabant in de High techsystemen en materialen (HTSM). De groei in banen in de logistiek en groothandel vindt plaats in de regio’s West-, Midden- en Noordoost-Brabant.

Verdubbeling zonnestroom van daken

In het afgelopen jaar is de productie van zonnestroom op daken op bedrijventerreinen toegenomen van 74 miljoen KWh naar 172 miljoen kWh per jaar. Ook zit er nog veel in de pijplijn; er zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland SDE+subsidies goedgekeurd die zorgen voor nog eens 724 miljoen kWh per jaar. Het openbare net levert nu 8.000 miljoen kWh elektriciteit aan de Brabantse bedrijventerreinen. Dit is 60% van de stroom voor alle bedrijven in heel Brabant. De inschatting is dat met zonnepanelen op daken in de toekomst ongeveer 40 procent van de huidige vraag duurzaam kan worden opgewekt. Daarnaast ligt er op bestaande bedrijventerreinen de uitdaging om gebouwen en processen energiezuiniger te maken.

Effecten coronacrisis nog onduidelijk

Na 5 jaar sterkere economische groei dan landelijk, keerde de groei van de Brabantse economie in 2019 terug naar het landelijk groeipad. Deze lag in 2019 op 1,7%, net iets onder het landelijk gemiddelde. De monitor geeft de cijfers tot en met 2019. Het betreft dus de ontwikkelingen van de Brabantse bedrijventerreinen vóór de coronacrisis. De impact daarvan op onze economie en de sectoren is nog onzeker. De verwachting is dat de economie in 2020 krimpt met 6 tot 8%. De gronduitgifte volgt deze ontwikkeling, meestal met een jaar vertraging. En het loont om gronden pas te ontwikkelen als er concrete vraag naar is vanuit de markt. De provincie wil deze werkwijze in alle regio’s blijven toepassen.

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant is sinds 2017 participant van SKBN. Provincie Noord-Brabant heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.


073 - 681 28 12

Provincie Noord-Brabant
card image

Event

23-11-2023
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

23-11-2023

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd onze SKBN-leden uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.
We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN.

Wanneer – Donderdag 23 november 2023
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 13.30 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
 

AANMELDEN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Achtergrond

Zeven inspirerende distributiecentra

Achtergrond

12-07-2023

Zeven inspirerende distributiecentra

De verdozing van het landschap is een van de gruwelen van wethouders en burgers. Kunnen die 'dozen' niet mooier en duurzamer? Ja, dat kan, getuige deze zeven inspirerende voorbeelden van distributiecentra. We gaan kriskras door het land van Almelo, naar Tilburg via Amsterdam naar Berkel en Rodenrijs en via Utrecht naar Venlo.

LEGO-constructie voor circulair distributiecentrum in Almelo 


Foto: VDR Bouwgroep

Het eerste aantoonbare circulaire distributiecentrum is gevestigd op XL Businesspark in Almelo. Voor deze primeur tekenen logistiek dienstverlener Bleckmann en VDR Bouwgroep uit Deventer.   

Met dit dc, dat sinds maart operationeel is, willen beide bedrijven een lans breken voor een toekomst waarin dc's alleen nog maar circulair gebouwd worden.  

Het distributiecentrum is geconstrueerd als een soort LEGO-bouwwerk. Dit betekent dat vrijwel alle onderdelen van het gebouw met een oppervlakte van ruim 46.000 vierkante meter demontabel en herbruikbaar zijn.  

De verbindingen in de constructie zijn vastgeschroefd in plaats van aan elkaar gelast. De betonnen magazijnvloer ligt los op een stalen constructie, zodat die in de toekomst kan worden weggehaald. De stalen palen in de hal zijn zo in de vloer gezet dat zij er makkelijk weer uit kunnen. 

Alle gebruikte materialen zijn digitaal gedocumenteerd. Ook zijn er afspraken gemaakt met leveranciers dat zij de materialen terugnemen aan het einde van de gebruiksduur van het pand, over ongeveer 25 jaar. 

Volgens VDR brengt circulair bouwen flink wat uitdagingen met zich mee. Er moest bijvoorbeeld een herbruikbare schroef worden ontwikkeld om de dakpanelen demontabel vast te kunnen maken.  

‘Sommige leveranciers hadden nog nooit over circulariteit nagedacht. Die hebben we ook aan het denken gezet’, zegt Luc Baltus, algemeen directeur van VDR Bouwgroep recent in gesprek met Trouw.

Naar de site over het circulaire distributiecentrum

The Tube' in Tilburg: futuristisch en duurzaam distributiecentrum 


Allesbehalve een saaie blokkendoos, distributiecentrum 'The Tube' in Tilburg, foto: Heembouw. 

Dat distributiecentra niet alleen maar saaie vierkante blokkendozen zijn, bewijst het distributiecentrum 'NewLogic III' in Tilburg. Het ellipsvormige DC van 60.400 vierkante meter is sinds 2018 operationeel en gevestigd op bedrijventerrein Het Laar in Tilburg aan de snelweg A58.  

Naast het bijzondere ontwerp behoort het distributiecentrum ook tot een van de duurzaamste panden ter wereld.  Het pand dankt deze positie aan het Breeam Outstanding-oplevercertificaat met een eindscore van 99,4 procent, de op één na hoogste duurzaamheidsscore ooit voor een distributiecentrum in Nederland. 

Op het dak van het distributiecentrum liggen ruim 13.000 zonnepanelen, goed voor ca. 4.000.000 kWh aan zonnestroom per jaar.          

Door de bijzondere vorm heeft het dc, dat in 2020 de Nationale Staalprijs won, inmiddels 'The Tube' als bijnaam. ‘De locatie langs de snelweg was de inspiratie hiervoor’, zegt architect Hung Tran van Heembouw Architecten.  

‘De snelheid van het verkeer zorgt voor een bepaalde dynamiek. Tegelijkertijd is de schaal van het gebouw enorm. Het is heel langgerekt, waardoor een rechthoekige vorm geen recht zou doen aan de dynamiek van de locatie. Daarom is gekozen voor een meer natuurlijke ellips', aldus Tran.

Naar de site van distributiecentrum The Tube 

Mega-cityhub in Amsterdam zet nieuwe standaard in stadslogistiek 


Meerlaags, zelfvoorzienend qua energie en multifunctioneel met een bijzonder XXL formaat, het ctPark Amsterdam Cityhub. Foto: CTP

In het westelijk havengebied van Amsterdam is sinds maart van dit jaar een gigantische logistieke stadshub operationeel. Het meerlaagse CTPark Amsterdam City-gebouw is maar liefst 125.000 vierkante meter groot.

Drie jaar is gebouwd aan het complex dat is ontworpen om de last mile-distributie van en naar het centrum van Amsterdam en omringende steden sneller, efficiënter en zero-emissie te laten verlopen. En dat per boot, elektrische vrachtwagen, bus, auto of e-bike. 

De cityhub, gevestigd vlak bij het Noordzeekanaal en de A10, beschikt over 125.000 m² opslag- en ‘last mile-distributieruimte verdeeld over twee verdiepingen. Ontwikkelaar CTP, de eigenaar van het pand, rekent op een verdere uitbreidingsmogelijkheid van het pand met 80.000 vierkante meter. 

Dankzij 1.600 zonnepanelen en twaalf windturbines zorgt de cityhub voor zijn eigen energievoorziening. De energie wordt opgeslagen met hulp van een slim energiemanagementsysteem zodat gebruikers erover kunnen beschikken wanneer dat uitkomt.  

In en rondom het pand zijn in totaal 1.600 parkeerplekken beschikbaar met (snel)laadvoorzieningen voor alle mogelijke vormen van emissievrij verkeer. 

Ondanks dat het project alom wordt geprezen waar het gaat om duurzaamheid en de toegepaste innovaties, staat het complex in het westelijke havengebied nog altijd vrijwel leeg.  

Tegen Logistiek.nl laat Ronald Dasbach van CTP weten dat er inmiddels gesprekken worden gevoerd met 'veel interessante partijen'.

 Naar de site van ctPark Amsterdam City

LKQ Fource distributiecentrum in Berkel en Rodenrijs, 'verdozing kan ook mooi zijn' 


‘Spectaculaire vormgeving een ware eyecatcher in het landschap', het dc van LKQ Fource in Berkel en Rodenrijs, Afbeelding: Heembouw Architecten.

Het distributiecentrum van auto-onderdelengrossier LKQ Fource is met zijn opmerkelijke ronde ontwerp een ware blikvanger op bedrijventerrein Oudeland in Berkel en Rodenrijs. Wat vooral opvalt aan het pand is de loopbrug die toegang biedt tot de centrale entree van het dc van 50.000 vierkante meter.  

Ook voor dit pand geldt dat er veel is geïnvesteerd in duurzame installaties. Het dak is voorzien van 85.000 zonnepanelen, waardoor het gebouw volledig zelfvoorzienend is in zijn energiebehoefte.  

Daarnaast is het gebouw volledig gasvrij en zijn er oplaadpunten voor elektrische voertuigen beschikbaar. Het grote aantal ramen in het gebouw zorgt voor veel daglicht, wat ten goede aan de werkomgeving. 

'Het opmerkelijke ontwerp voor dit pand is een bewuste keuze geweest die is gemaakt tijdens het traject dat we doorlopen hebben. Hier staat een pand dat heel aantrekkelijk is om in te werken', stelde Loek Beekman, COO bij LKQ Fource in een interview met Logistiek.nl in 2020. 

Volgens Beekman laat dit dc in combinatie met veel groen zien dat 'verdozing' ook mooi kan zijn. 'Ondanks dat er aan de achterkant van de gevel een vierkante hal zit'.

Naar de site van het  LKQ Fource distributiecentrum 

Wehkamp zet in Zwolle toon voor nieuwe generatie distributiecentra 


In 2014, zijn tijd al ver vooruit het Wehkamp distributiecentrum in Zwolle, Foto: Wehkamp.nl

Koning Willem-Alexander opende in 2015 officieel het distributiecentrum van webwinkel Wehkamp dat is gevestigd op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Het magazijn is grotendeels geautomatiseerd en behoort met zijn oppervlakte van 53.000 vierkante tot de eerste generatie XXL-distributiecentra. 

Het pand, een ontwerp van architectenbureau DENC, was destijds qua vorm en duurzaamheid zijn tijd ver vooruit en vormt nog altijd een inspiratiebron voor de nieuwe generatie distributiecentra.   

Wat in het oog springt aan dit distributiecentrum is de afgeronde goudkleurige gevel en de grote glazen entree over twee verdiepingen met een goudkleurige luifel.  

Om het werken zo aantrekkelijk mogelijk te maken beschikt het pand op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle over grote raampartijen die zorgen voor veel daglichtinval.  

Op het dak van het Breeam Excellent gecertificeerde pand ligt een groot zonnepanelenveld dat voor 40 procent voorziet in de energiebehoefte van het pand. Daarnaast beschikt het gebouw over een warmte-koudeopslag. Bijzonder is de ecologische tuin die rondom het pand is aangelegd met daaronder een fietsenstalling. 

‘Een duurzaam pand hoort in een ecologische omgeving te staan’, stelde programmadirecteur Andries van Daalen in 2016 in BT-Magazine. ‘Bij ons vind je dus geen asfalt en steen, maar hagen, klaprozen en korenbloemen. Ook vind je er een kikkerpoel en een insectenhotel. We proberen zo de natuur wat dichter bij de mensen te brengen.’

Naar de site van het Wehkamp distributiecentrum 

Fonq distributiecentrum Utrecht: geen rechttoe-rechtaan blokkendoos 


Allesbehalve een rechttoe rechtaan blokkendoos, het distributiecentrum van Fonq op Lage Weide in Utrecht, Foto: Muriel Janssen

Lage Weide is vanwege zijn centrale ligging de afgelopen jaren uitgegroeid tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor distributiecentra. Sinds 2019 is Fonq ook op dit bedrijventerrein aan de A2 gevestigd met een distributiecentrum van 22.000 vierkante meter.  

Het dc van het online woonwarenhuis., dat gevestigd is pal naast het magazijn van Hema, is met zijn donkergrijze plint in combinatie met de witte-metallic gevel allesbehalve een rechttoe rechtaan blokkendoos.  

Het lichte gevelpaneel zorgt ervoor dat de grootte van het distributiecentrum wordt 'verzacht'. Aan de zichtzijde van de A2 is duidelijk zichtbaar dat het kantoor in directe verbinding staat met de hal.  

Een ruime, glazen ingang voor personeel zorgt ervoor dat de hal letterlijk een etalage vormt voor het online woonwarenhuis. De hoge bandramen met verspringende stijlen en houten panelen geven het geheel een speels karakter.  

'Voorheen was onze distributie verdeeld over vier magazijnlocaties. Door dit terug te brengen naar één locatie kunnen we grote slagen maken in efficiëntie. Pakketjes kunnen in ons nieuwe distributiecentrum hier op Lage Weide nog sneller verlaten, wat leidt tot kostenbesparing', stelde Michel Schaeffer, CEO a.i. van Fonq tijdens de opening van het dc in juni 2019.

Naar de site van het Fonq-distributiecentrum

Efficiënt ruimtegebruik in Venlo: tweelaags magazijn met crossdock en kantoor 


Het dubbeldeks distributiecentrum/cross dock van DSV in Sevenum, artist impression: Unibouw

In Nederland is de bouw van meerlaagse distributiecentra nog geen gemeengoed. Daar lijkt onder invloed van de verdozingsdiscussie en de snel stijgende grondprijzen verandering in te komen. Zo is logistiek dienstverlener DSV ver met de bouw van een meerlaags distributiecentrum op Greenport in Sevenum bij Venlo.  

Het pand krijgt een tweelaags magazijn, een crossdock en een hoofdkantoor voor DSV Nederland.  

Het magazijn bestaat uit twee lagen van in totaal 45.000 vierkante meter. De totale hoogte van het pand is circa 27 meter. Op de verdieping komt een groot expeditiedek die vrachtwagens via een hellingbaan op kunnen rijden. Het crossdockcentrum, bedoeld voor de snelle overslag van goederen, is bijna 20.000 vierkante meter en biedt plaats aan ruim 125 vrachtwagens. Het kantoorgebouw aan de voorzijde van het gebouw heeft 5.000 vierkante meter vloeroppervlakte 

Constructief is een tweelaags magazijn een uitdaging, maar het biedt volgens Palazzo, de architect van het pand, een goed alternatief in een tijd waarin de beschikbaarheid van grote bouwgronden alsmaar schaarser wordt.

Naar de site over het meerlaagse dc van DSV

Lees verder
card image

Nieuws

Panattoni sluit huurovereenkomst met GXO voor distributiecentra Roermond en Wessem

Nieuws

21-06-2023

Panattoni sluit huurovereenkomst met GXO voor distributiecentra Roermond en Wessem

Panattoni Nederland verwelkomt GXO, 's werelds grootste dienstverlener in pure-play contractlogistiek, als huurder van twee nieuwe distributiecentra op Panattoni Park Wessem en Panattoni Park Roermond. Vanuit deze nieuwe locaties ondersteunt GXO de omnichannel-logistiek voor een gerenommeerd mode e-commerce platform. Het distributiecentrum in Herten, iets ten zuiden van Roermond, en het distributiecentrum in Wessem gecombineerd, omvatten ruim 40.000 m2. Beide warehouses zijn volgens de BREEAM-NL certificering 'very good-standaard' gebouwd. 

De twee nieuwe warehouses van GXO richten zich op diensten op het gebied van inbound, opslag, orderpicken, verpakken en verzenden. GXO verwerkt ook retourzendingen en verzorgt de refurbishment van producten op de locaties. Dit voor zowel business-to-business als business-to-consumer activiteiten. Later dit jaar verwacht GXO te beginnen met het toevoegen van verdere automatisering om de efficiëntie verder te verhogen. 

Brownfield ontwikkelingen in nauwe samenwerking met gemeentes 

Zowel Panattoni Park Roermond als Panattoni Park Wessem zijn herontwikkelingen van bestaande industriële terreinen, oftewel brownfields. De herontwikkeling van deze terreinen is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML), de gemeente Roermond en de gemeente Maasgouw, waar Wessem deel van uitmaakt. Zowel de gemeentes als het OML speelden een belangrijke rol bij de realisatie voor deze nieuwe duurzame bedrijfslocaties. 
  
"OML is verheugd met de succesvolle verhuur van de beiden distributiecentra aan deze hoogwaardige partij. De distributiecentra zijn ontwikkeld met het oog op de directe omgeving én op duurzaamheid. Kortom, een uitstekende invulling!" Aldus directeur OML Hans Coppus. 
  
Het distributiecentrum van GXO in Roermond is gelegen op het toekomstbestendige Panattoni Park Roermond dat gedeeltelijk is ontwikkeld op het terrein van een voormalige grindwinningslocatie en voormalig spooremplacement van de Nederlandse Spoorwegen. Dit terrein kent een rijk industrieel verleden dat terug gaat tot het begin van de 20e eeuw. Naast het distributiecentrum van GXO omvat het park nog een tweede distributiecentrum van circa 18.000 m2. Dit distributiecentrum werd onlangs verhuurd aan CooperSurgical. Het Amerikaanse CooperSurgical is marktleider op het gebied van fertiliteitsgeneeskunde en vrouwengezondheidszorg en ontwikkelt gespecialiseerde medische behandelingen en hulpmiddelen zoals testen en apparatuur voor zorgprofessionals binnen dit vakgebied. Met de recente verhuur aan GXO is nu het volledige Panattoni Park Roermond verhuurd. 
  
Ook Panattoni Park Wessem is een brownfield ontwikkeling. Het distributiecentrum is gelegen op een herontwikkelingslocatie waar tot 2013 een oude steenfabriek was gevestigd. Na de sluiting stond het fabriekspand jarenlang te koop. In 2019 werd het uit 1915 stammende fabrieksgebouw gesloopt en het terrein gesaneerd, waarna Panattoni er een duurzaam nieuw BREEAM gecertificeerd distributiecentrum bouwde. 
  
Jeroen Gerritsen, Algemeen Directeur Panattoni Nederland: "Zowel Panattoni Park Roermond als Wessem zijn ontwikkeld conform de BREEAM-NL Very Good certificering. Tijdens de ontwikkeling van beide parken stonden aandacht voor het welzijn van de gebruiker en de omgeving dan ook centraal. Zo krijgen de parken, naast een fietsenstalling en parkeerruimte met elektrische laadpalen, een groene invulling om de ecologische waarde van het terrein te vergroten en de lokale biodiversiteit te ondersteunen. De infrastructuur in en rond de te bouwen centra zijn zo ontworpen dat eventuele overlast voor de omliggende buurt geminimaliseerd is." 
  
Beide projecten zijn ontworpen door Palazzo Group en gebouwd door Goldbeck Nederland. 
JLL en CBRE Nederland traden bij deze verhuurtransacties op als adviseurs van Panattoni. 
  
________________________________________
Over GXO Logistics 
GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) is 's werelds grootste leverancier van contractlogistiek die profiteert van de snelle groei van e-commerce, automatisering en outsourcing. GXO streeft ernaar een gevarieerde werkplek van wereldklasse te bieden aan meer dan 130.000 teamleden op meer dan 950 magazijnlocaties met een totale oppervlakte van ongeveer 200 miljoen vierkante meter. Het bedrijf werkt samen met 's werelds toonaangevende blue-chip bedrijven om complexe logistieke uitdagingen op te lossen met technologisch geavanceerde supply chain en e-commerce oplossingen, op schaal en met snelheid. Het hoofdkantoor van GXO is gevestigd in Greenwich, Conn., VS. Bezoek
GXO.com voor meer informatie.
  
Over Panattoni Nederland 
Panattoni Nederland ontwikkelt, realiseert en managet industrieel en logistiek vastgoed. Het is onderdeel van Panattoni Europe, dat op haar beurt onderdeel is van Panattoni Development Company Inc. Dat bedrijf werd 30 jaar geleden opgericht in de Verenigde Staten door Carl Panattoni. Tot op de dag van vandaag is Panattoni een privately owned familiebedrijf. Sinds de oprichting groeide de organisatie gestaag - in eerste instantie in de VS en Canada, maar later ook in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Momenteel is Panattoni actief in vijftien landen. Panattoni is sinds 2019 prominent aanwezig op de Nederlandse markt. Naast het bieden van state-of-the art opslag- en distributiefaciliteiten biedt Panattoni aanpalende diensten, waaronder assetmanagement en property management. Duurzaamheid is - ook in Nederland - een speerpunt van de onderneming. Alle ontwikkelingen, hebben het BREEAM-duurzaamheidscertificaat. Zij zijn aardgasvrij en waar mogelijk is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Bij elke nieuwe ontwikkeling onderzoekt Panattoni het optimaal benutten van het zonnepotentieel van het betreffende dak. 

Lees verder