Begin november heeft SADC een kavel van circa 40.340 m2 op Schiphol Trade Park aan Minerva Development geleverd. De eerste paal is inmiddels geslagen. Naar verwachting zal het distributiecentrum in het laatste kwartaal van 2021 door aannemer Dijkham Bouw BV worden opgeleverd. Het ontwerp van Dedato Architecten valt vooral op door de aandacht die is gegeven aan de ‘groene uitstraling’. Niet alleen duurzaamheid van binnen, maar juist ook van buiten door onder andere natuurinclusiviteit in het ontwerp mee te nemen.

Het DC meet 30.000 m2, met 3.000 m2 kantoren en een (vrij bijzonder) onder het DC gelegen parkeergarage van 7.500 m2 met 270 parkeerplekken. Het DC zal voorzien zijn van 28 loading docks en 4 overheaddeuren op maaiveld, een sprinkler installatie, zonnepanelen op het dak en delen van de gevels. De vloerbelasting bedraagt 5.000 KG/M2 en de vrije hoogte in het DC 12,20 M1. DKL B.V. zal circa 16.500 m2 huren.
 
De ontwikkeling van Minerva is een voorbeeld van de nieuwe logistieke toekomst. Het pand is niet primair functioneel gebouwd maar er is ook heel veel rekening gehouden met duurzaamheid. Zowel zichtbaar als onzichtbaar, wat heeft geleid tot een prachtig modern pand dat de tand des tijds gemakkelijk kan doorstaan.

Irene Vasseur, partner bij Minerva Development: “Minerva is enorm blij als ontwikkelaar betrokken te mogen zijn bij de realisatie van dit ambitieuze plan dat middels een zeer prettige en nauwe samenwerking met ons bouwteam en vooral samen met het bevlogen team van SADC tot stand gebracht wordt. Het bouwteam van Minerva bestaat uit: Dijkham Bouw, Dedato Architecten, BVF projectmanagement, Kooij & Dekker Ingenieursbureau en Wieringa Advocaten. Wij danken ook Mirastar en KKR voor het in Minerva en ons team gestelde vertrouwen en zien uit naar het moment waarop het gebouw gereed is voor ingebruikname.”

Toegevoegde waarde

Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te worden. Rob de Wit, coördinator Schiphol Trade Park: “De eisen die we hiervoor aan klanten stellen, zijn heel hoog en gaan verder dan gebruikelijke duurzaamheidsmaatregelen. Zo willen we dat er veel aandacht is voor de uitstraling van het gebouw in de omgeving en aan de ecologische toegevoegde waarde voor mens en dier. Dat Minerva koploper wil zijn in wat ik noem een distributiecentrum 2.0, is een groot compliment waard.”
Het ontwerp van Dedato Architecten is hier een goed voorbeeld van. De breed opgezette gevelbanden accentueren het kantoorgebouw en de entrees die door de zogenaamde ‘soft landing’ een duidelijke relatie leggen met de buitenruimte. Zichtbare duurzaamheidstoevoegingen op de gevel maken duidelijk onderdeel uit van de architectuur, wat zich kenmerkt met kwalitatief groen en zonnepanelen op de gevel, die zelfs een betere energieopbrengst leveren dan op het dak geplaatste panelen. Aangenaam kleurgebruik zorgt voor een prettige uitstraling naar de omgeving. 

Kantoor als een loft

Op zowel maaiveldniveau als op de gevel en op het dak is flink uitgepakt met groen. Een uitgewerkt ecologisch plan ligt hieraan ten grondslag. Op  basis van een goed uitgewerkt ecologisch plan zijn keuzes gemaakt voor toepasbare bomen, struiken en andere planten die optimaal bijdragen aan de biodiversiteit. Het groen wordt onderhouden door een irrigatiesysteem dat door zelf geborgen regenwater wordt gevoed. Opvallend zijn twee grote dakterrassen die voor alle gebruikers toegankelijk  zijn en de aanwezigheid van veel bomen en overig groen. Om de verbinding met binnen nog meer te benadrukken, worden ook in de  entrees groene wanden geplaatst. De kantoren bovenop het gebouw zijn zeer ruim van opzet en hebben eerder het karakter van een loft dan van een logistiek pand. Parkeren gebeurt onder het gebouw, zodat dit niet onnodig zichtbaar is en ook geen openbaar terrein in beslag neemt.

Het complex wordt toegevoegd aan de portefeuille van een joint venture van Mirastar en KKR.

SADC

SADC is sinds 2011 participant van SKBN. SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt toekomstbestendige, goed bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus in de Metropoolregio Amsterdam, die ook aan bijdragen aan de leefkwaliteit.

info@sadc.nl
020 - 20 666 40

SADC
card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Flight Forum, gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc. Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is binnenkort mogelijk!

Voor meer informatie kijk op www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Opinie

Het is tijd om serieuze eisen te stellen aan logistieke centra

Opinie

18-06-2021

Het is tijd om serieuze eisen te stellen aan logistieke centra

Als ontwikkelaar van bedrijventerreinen krijgen we wekelijks de vraag "Hebben jullie nog grote kavels in de verkoop? Vooral grote kavels." Tien jaar geleden was een kavel van vijf hectare groot. Nu is groot 15 hectare of meer.

Waarom is er zoveel vraag naar deze kavels?

In 1995 lanceerden de goederenvervoerders de slogan 'Zonder transport staat alles stil'. Nu, ruim 15 jaar later is dit de waarheid. De 24-uurs economie heeft Nederland volledig in bezit genomen en we kopen massaal spullen op het internet. We willen seizoensproducten het hele jaar door eten. En als we kleding bestellen, doen we dit direct in meerdere kleuren of maten. Wat niet past of mooi staat, sturen we gratis retour. En we bestellen niet alleen te veel, we willen het ook direct in huis hebben. Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis. 

Voor al deze bestellingen is opslagruimte en distributieruimte nodig. We accepteren het niet als een product niet voorradig is en als een product een prijskaartje heeft. Daarom worden goederen in lage-lonen-landen geproduceerd en per boot en vliegtuig naar Europa gestuurd. Ons eigen koopgedrag zorgt ervoor dat er veel vraag is naar kavels voor logistiek. 

Is het nu zo'n groot probleem om kavels uit te geven voor de logistiek?

Als ontwikkelaar zeg ik natuurlijk 'nee'. Gewoon uitgeven die kavels. Op een verantwoordelijke manier. Deze logistieke centra staan meestal direct naast een snelweg. Lekker in het zicht, waardoor ze sneller opvallen. Een logistiek centrum is net de bondscoach van Oranje. Iedereen vindt er wat van. Bij de eerste centra die gebouwd zijn, is puur gekeken naar de functie en niet naar de architectuur en inpassing in de omgeving van het gebouw. Hier komt de rol van de gebiedsontwikkelaar om de hoek. We willen én kunnen niet meer zonder logistieke centra. Daarom is het tijd dat wij ervoor zorgen dat er tijdens de ruimtelijke en vergunningsprocedures, goede kaders komen voor het realiseren van logistieke centra. Zowel met het oog op ruimtelijke verduurzaming, daadwerkelijke toevoeging aan regionale economie, versterking van de regionale DNA als voor landschappelijke waarden. 

Toch nog even een paar voordelen van logistieke centra!

Het stimuleren van werkgelegenheid gebeurd onder andere bij een grootgrutter in Oosterhout. Daar werken meer dan 1.000 mensen in een distributiecentrum. Wanneer we de daken van deze centra benutten voor de opwek van zonne-energie hoeven we geen zonneweides in het groen aan te leggen. En misschien de belangrijkste: voor 15.00 uur besteld, morgen in huis!

Lees verder
card image

Achtergrond

Schiphol Trade Park in beeld: duurzaam en innovatief

Achtergrond

23-07-2021

Schiphol Trade Park in beeld: duurzaam en innovatief

SADC N.V. heeft de ambitie om samen met haar partners van Schiphol Trade Park het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te maken. In de afgelopen jaren groeide de behoefte aan (logistieke) ruimte rondom Schiphol, maar tegelijkertijd staat men voor opgaves als de transitie naar een circulaire economie. 

Bedrijven die zich op Schiphol Trade Park vestigen voldoen naast duurzaamheidseisen aan de hoge beeldkwaliteitseisen op het gebied van onder andere natuurinclusiviteit, biodiversiteit, ecologie en leefomgeving. De groene uitstraling van de panden is het ‘nieuwe normaal’ op het business park. Deze maatregelen bieden elk bedrijf een waardevaste locatie, voor nu en later. Tegelijkertijd draagt het bij aan de transitie naar een meer circulaire economie. Schiphol Trade Park in 2014 BREAAM**** gecertificeerd.

In onderstaande video gaat Reinoud Fleurke samen met een aantal betrokken partijen in op hun visie op Schiphol Trade Park. 


Over Schiphol Trade Park

De eerste plannen voor de ontwikkeling van Schiphol Trade Park liggen al heel wat jaren achter ons. Jaren waarin niet alleen de vraag naar business parks veranderde, maar ook de wereld om ons heen. De behoefte aan (logistieke) ruimte rondom Schiphol groeide, maar tegelijkertijd staan we voor opgaves als de transitie naar een circulaire economie. Plannen werden keer op keer bijgesteld, om nieuwe inzichten en nieuwe kansen in te passen. Dat is een continu proces. Van elke ontwikkeling op Schiphol Trade Park wordt geleerd. SADC realiseert zich dat ze alleen samen met alle partners, zoals ontwikkelaars, (landschaps-)architecten, gemeente en bewoners, de ambitie van Schiphol Trade Park om het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te worden, kan waarmaken. Het vergt van alle betrokkenen een hoge mate van flexibiliteit. Van durf. Van verantwoordelijkheidsgevoel.

De eerste bedrijven zijn operationeel, andere volgen heel snel. De panden zijn hoogst duurzaam van binnen, en hebben van buiten een verbinding met de omgeving. Een resultaat dat door intensieve samenwerking tot stand is gekomen.

Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te zijn. Dat doet SADC door bij de gebiedsontwikkeling circulaire principes toe te passen. Zo wordt er bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit en een duurzame omgang met water.

 

Lees verder