Minerva Development is gestart met de bouw van het nieuwe distributiecentrum van Scotch & Soda op bedrijvenpark De President. Op een perceel van bijna 23.000 m2 ontwikkelt Minerva Development een state-of-the-art warehouse van circa 20.000 m2, ontworpen door Dedato Architecten. De oplevering staat gepland voor april 2022.

Modebedrijf Scotch & Soda zal vanuit het nieuwe pand op De President 1.2 haar activiteiten uitbreiden, naast de bestaande vestiging op het naastgelegen business park De President 1.1 dat blijft bestaan. Het nieuwe pand is voorzien van 16 loading docks, een kantoor van 1.200 m2 en volledig onderkelderd dat parkeerruimte voor 100 auto’s biedt. Het gebouw is zo ontworpen dat het aan de hoogste duurzaamheidsambities voldoet. Behalve aan de binnenzijde zijn die ambities ook door de groenterrassen aan weerszijden van het logistiek centrum zichtbaar.

Eelco Kienhuis, Salesmanager SADC: “We zijn enorm trots dat we dit traject zo snel hebben weten te realiseren, alle partijen zijn tot het uiterste gegaan. De energie en de ambities van Minerva liggen geheel in lijn met die van SADC, wat het gemakkelijk maakt om tot deze prachtige ontwikkeling te komen. Eentje die aansluit bij toekomstvisie, voldoet aan de hoge duurzaamheidstandaard, en een echte eyecatcher van de nieuwe entree van De President fase 1.2 is.”

SADC

SADC is sinds 2011 participant van SKBN. SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus op de WESTAS van de Metropoolregio Amsterdam.

info@sadc.nl
020 - 20 666 40

SADC
card image

Event

22-06-2021
Studiereis 2021 - Bijdragen aan maatschappelijke waardecreatie door bedrijventerreinen

Event

22-06-2021

Studiereis 2021 - Bijdragen aan maatschappelijke waardecreatie door bedrijventerreinen

Dit jaar organiseerden we de studiereis in de vorm van een digitale excursie. De digitale studiereis met het thema ‘Bijdragen aan maatschappelijke waard-creatie door bedrijventerreinen’ vond plaats op 22 juni van 10.00 – 11.30 uur.

 

Via deze link kunt excursie terugkijken

 

Jaarlijks organiseert SKBN een rondje langs de velden bij verschillende bedrijventerreinen om zo een kijkje in de keuken te krijgen van wat er speelt in de praktijk bij Nederlandse bedrijventerreinen. Door de beperkingen rondom corona was het niet verstandig om op dat moment bedrijventerreinen te bezoeken. Wel willen gemeenten, overheden, bedrijven, professionals en parkmanagers inspiratie opdoen en leren van elkaar. We hebben een nieuw concept uitgewerkt waardoor we jullie online konden meenemen op excursie langs drie verschillende bedrijventerreinen.

Waar naar toe?

Het SKBN-busje reist in totaal 418 kilometer met als startpunt de SKBN-locatie in Utrecht. We bezoeken drie heel verschillende bedrijventerreinen: Plug-in City op Strijp S in Eindhoven, businesspark Waarderpolder in Haarlem en Laarberg in Groenlo. Ieder terrein heeft te maken met eigen kansen en uitdagingen, maar ze zijn allemaal bezig met de vraag: Hoe maak je een bedrijventerrein toekomstbestendig en hoe draag je als bedrijventerrein bij aan de maatschappij?

Onze gasten

Naast de excursie voeren we verdiepende gesprekken over relevante SKBN thema’s, zoals energietransitie, circulariteit en groen-blauw. De verdiepende gesprekken vinden onder leiding van Marcel Bayer (hoofdredacteur ROM magazine) plaats met Theo Föllings (Oost NL tevens voorzitter SKBN), Joost Okkema (Laarberg), Joop Spijker (WUR), Gregor van Heemskerk (Twijnstra Gudde), Paul van Dijk (Akro Consult), Frank Hazeleger (NV OMU), Gido ten Dolle (Provincie Noord-Brabant), Stan Verstraete (Waarderpolder) en Jan Brugman (Industrieschap Plaspoelpolder)

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar i.leeninga@skbn.nu of zoe@skbn.nu

Lees verder
card image

Nieuws

Gemeente en ondernemers maken afspraken over ontwikkeling bedrijventerreinen in regio Haaglanden

Nieuws

24-03-2021

Gemeente en ondernemers maken afspraken over ontwikkeling bedrijventerreinen in regio Haaglanden

Gezonde, toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn essentieel voor de economie van Den Haag en de regio. Juist nu in de crisis zijn vitale bedrijventerreinen van belang voor het economisch herstel; want ruimte geven aan bedrijvigheid betekent meer werkgelegenheid. Om de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de regio Haaglanden in goede banen te leiden, zijn heldere afspraken vastgelegd in een convenant dat vandaag werd ondertekend door Saskia Bruines (wethouder Economie gemeente Den Haag) en Robert Medenblik (voorzitter Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden).

"Den Haag wil ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Aantrekkelijke, duurzame en leefbare bedrijventerreinen zijn daarbij essentieel”, aldus Saskia Bruines (wethouder Economie). “Daarnaast hebben veel Hagenaars een baan bij een van een van de vele bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen in onze regio. In de maakindustrie, handel, logistiek, de bouw- en installatiebranche en de autobranche. En die werkgelegenheid willen we graag behouden.”

Banenmotor

“Er is veel vraag naar ruimte in de stad, voor wonen, zorg en ook bedrijvigheid. Bedrijventerreinen zijn de banenmotor van de lokale economie. Het is dan ook erg belangrijk dat de ruimte die er is op de bedrijventerreinen ook wordt ingezet voor de bedrijvigheid in onze regio. In het convenant hebben we daar goede afspraken over gemaakt”, aldus Robert Medenblik (voorzitter Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden).

Met elkaar in gesprek

Meer en breder draagvlak voor vernieuwing is belangrijk voor zowel de ondernemers als de gemeente. Daarom zijn in het convenant afspraken vastgelegd over de ontwikkeling en de toekomst van bedrijventerreinen. Er is grote behoefte aan ruimte voor bedrijfshuisvesting. De afspraak is om bedrijventerreinen dan ook primair te gebruiken voor huisvesting van bedrijven. Als er plannen zijn om andere functies toe te voegen, is overleg met de vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen van groot belang.

Ook gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om in een aantal Haagse wijken locaties voor bedrijfsruimte te realiseren zodat ondernemers dichtbij hun werknemers en afzetmarkt kunnen opereren. Daarnaast willen de partijen de organisatiegraad op de bedrijventerreinen verbeteren door besturen te ondersteunen en samenwerking te bevorderen. Gemeente en ondernemers blijven met elkaar in gesprek over actuele vraagstukken maar ook over de toekomst van bedrijventerreinen, zoals nu gebeurt in de participatie over gebiedspaspoorten voor de bedrijventerreinen ZKD, Uitenhagestraat en Fruitweg. Ook voor de andere terreinen in Den Haag worden gebiedspaspoorten opgesteld.

Welke bedrijventerreinen doen mee?

Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden (SBH) vertegenwoordigt de volgende partijen: Belangen Bedrijven Rijswijk, Bedrijven Belang Westvlietweg, Bedrijvenvereniging Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg, Bedrijvenvereniging Uitenhagestraat, Bedrijvenvereniging InterWateringen, Vereniging Beheer Forepark, Belangenvereniging Bedrijven Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek. De SBH en gemeente Den Haag nodigen andere belangenbehartigers voor bedrijventerreinen uit de regio graag uit om zich aan te sluiten bij de SBH.

Lees verder
card image

Nieuws

Bedrijventerreinen Landlust en Westerkwartier: kansen in kaart

Nieuws

18-05-2021

Bedrijventerreinen Landlust en Westerkwartier: kansen in kaart

Werkgelegenheid creëren, diensten leveren en producten maken voor Amsterdammers. De bedrijventerreinen Landlust en Westerkwartier zijn onmisbare plekken in stadsdeel West. Hoe kunnen we dit gebied verder ontwikkelen en verbeteren? 20 ondernemers hebben daarover nagedacht. In een `kansenkaart` laten zij zien wat belangrijk is.

Op de kaart staan ideeën, kansen en ontwikkelmogelijkheden. De ondernemers zijn geïnterviewd en hebben samen in werksessies besloten wat voor de bedrijventerreinen belangrijk is. Daar is uiteindelijk de kansenkaart uit voortgekomen. Het resultaat is een overzicht dat Melanie van der Horst, bestuurder van stadsdeel West, in ontvangst heeft genomen.

Stadsdeel West gaat samen met de betrokkenen onderzoeken welke kansen gerealiseerd kunnen worden.

Kansen

Een van de kansen is de uitstraling van het gebied. Die is op sommige plekken rommelig. Door de uitstraling te verbeteren wordt het gebied voor inwoners en nieuwe bedrijven een fijnere plek om te komen.

De ondernemers vinden ook dat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd moet worden, zeker als het gebied meer gebruikt gaat worden. Dit geldt zowel voor de fiets en openbaar vervoer als voor transportvervoer.

Een mooie kans is om het kanaal meer te gebruiken. Bijvoorbeeld voor transport van producten en materialen door de stad. Hiervoor kan ook samengewerkt worden met het Foodcenter. Een ander idee is om op verschillende plekken hoger te bouwen zodat er meer ruimte is voor (nieuwe) bedrijven.

Duurzaamheid

Een van de belangrijke punten op de kansenkaart is verduurzamen. Producent van tafelzuren, de heer Kesbeke, vindt het belangrijk dat alle ondernemingen duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kesbeke: “Veel ondernemers willen wel. Ze hebben alleen niet altijd de middelen of de kennis hiervoor. De drempel is vaak te hoog  terwijl de opbrengst op korte termijn niet altijd duidelijk genoeg is.”

De gemeente wil de bedrijven daarbij graag verder helpen.

Lees verder