SKBN is verheugd dat Businesspark Haaglanden deelnemer is geworden van de SKBN! Henk Hulswit (directeur BPH) en Theo Föllings (voorzitter SKBN) namen de tijd voor dit feestelijke moment. Samen met onze deelnemers geven we vorm aan de ontwikkeling en transfer van kennis omtrent toekomstbestendige bedrijventerreinen en werklocaties.

Heb je als gemeente ook interesse hoe je je eigen kennis kan vergroten en kennis kan delen in een interessant netwerk? Meer over ons kun je lezen op onze website. Ook hoe je met ons in contact kan treden. 

card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhovengemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

Bekijk hier een terugblik op het BT Event.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc.

Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is nu mogelijk!

Voor programma en tickets: www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Nieuws

Loveld-terrein transformeert naar nautisch-maritiem centrum

Nieuws

25-04-2021

Loveld-terrein transformeert naar nautisch-maritiem centrum

Het braakliggende schokbetonterrein in Zwijndrecht wordt omgebouwd tot een state-of-the-art cluster van bedrijven in de scheepvaart. Dat is het resultaat van een unieke samenwerking tussen lokale ondernemers, gemeente en projectontwikkelaars. Wethouder Tycho Jansen: 'Het wordt een plek waar bedrijven samenwerken, diensten delen en elkaar versterken.'

Het voormalige terrein van betonfabriek Loveld, waar ooit de destijds revolutionaire schokbetontechniek werd ontwikkeld, ligt al sinds 2016 braak. Maar daar komt nu snel verandering in. De mooie plek aan het water wordt de komende jaren omgebouwd tot een centrum van nautisch-maritieme bedrijvigheid en innovatie.

Unieke samenwerking

Wethouder Tycho Jansen noemt het een groot avontuur: 'We hebben hier als gemeente gekozen voor een heel andere benadering dan we gewend zijn. Het werd al snel duidelijk dat het niet eenvoudig is zo'n groot terrein aan één partij te verkopen, die dan ook nog eens aan alle wensen en eisen van de gemeente moet voldoen. Zo werd het idee geboren om eens te gaan praten met het netwerk van Zwijndrechtse ondernemers. Bij Gerard Deen en Maurice Swets vonden we veel enthousiasme. Zij namen het initiatief dit verder op te pakken en zo is het balletje gaan rollen.'

Samen met andere partijen uit hun netwerk maakten Deen en Swets een plan om het terrein opnieuw te ontwikkelen tot een nautisch-maritiem cluster. Een aanpak die de gemeente Zwijndrecht van harte onderschrijft. Jansen: 'Bedrijven die zich hier vestigen worden niet alleen buren, maar gaan ook samenwerken, diensten delen en elkaar versterken. Wat er aan innovatie gevraagd wordt kan één bedrijf alleen vaak niet opbrengen. Maar door partijen met elkaar te verbinden lukt dat wel.'

PIER14

Als eerste wapenfeit wordt volgend jaar een geheel nieuwe scheepswerf gebouwd aan de Uilenhaven. Ook komt er, aan de kant van de Schokhaven, een nachtlocatie voor de waterbussen, die Swets ODV Maritiem vanaf januari 2022 gaat exploiteren tussen de Drechtsteden en Rotterdam.

De bestaande panden op het terrein zullen zoveel mogelijk in stand worden gehouden. En waar dat niet kan, worden gesloopte materialen hergebruikt. Ad Roos van projectontwikkelaar FRED Developers: 'Er is bij deze ontwikkeling een sterke nadruk op samenwerking. Voor deze ondernemers is het niet alleen vanzelfsprekend dat er zo duurzaam mogelijk gebouwd en verbouwd wordt, maar ook dat er faciliteiten komen waar iedereen gebruik van kan maken.'

Natuurlijk krijgt dit nieuwe cluster ook een naam: PIER14. Maurice Swets: 'Bedrijven kunnen straks vol trots zeggen dat ze hier gevestigd zijn: een duurzaam en innovatief nautisch-maritiem centrum op een historische plek. Dat er bovendien voor zorgt dat Zwijndrecht weer vol met het gezicht naar de rivier komt te staan.'

Foto: Artist impression ©Kessels Granger

Lees verder
card image

Nieuws

OHG geeft nieuw leven aan leegstaand NYMA-terrein

Nieuws

23-11-2021

OHG geeft nieuw leven aan leegstaand NYMA-terrein

Leegstaand vastgoed en verouderde bedrijventerreinen zijn weinig aantrekkelijke vestigingslocaties voor ondernemers. Om deze gebieden om te toveren tot gebieden waar het prettig wonen en werken is, zijn frisse en duurzame ideeën nodig. In opdracht van de provincie Gelderland helpt OHG initiatiefnemers bij het initiëren, ontwikkelen en financieren van transformatieplannen. Zo ook de ondernemers van De Smeltkroes in Nijmegen, die in hun zoektocht naar een nieuwe plek voor 130 creatieve ondernemers uitkwamen bij de oude fabriekshallen van kunstzijdespinnerij NYMA.

De Smeltkroes Coöperatie geeft plek aan 130 ondernemers, die nu gevestigd zijn in de voormalige Honigfabriek in Nijmegen. Eind 2021 wordt dit terrein ontruimd en klaargemaakt voor de bouw van woningen. Het tijdelijke initiatief De Smeltkroes wordt voortgezet als NYMA makersplaats. Op een oud fabrieksterrein slechts een paar honderd meter verderop is er een duurzame oplossing gevonden voor de huisvesting voor de NYMA makersplaats, een plek waar 250 creatieve ondernemers aan de slag kunnen. Het NYMA-terrein bestaat uit de NYMA-fabrieksgebouwen (de Vasim en de NYMA-fabriek met de watertoren en het looggebouw) en de brugbogen van de Oversteek.

Financiering

De herontwikkeling van het NYMA-terrein is een initiatief vanuit de gemeente Nijmegen, die de eigenaar is van de huidige panden. Triodos Bank verstrekt de bancaire lening voor de herontwikkeling. OHG, waarvan het beheer en management bij Oost NL ligt, helpt bij het overbruggen van de periode die nodig is om voldoende eigen middelen door crowdfunding bijeen te brengen. Daarnaast ondersteunt OHG de initiatiefnemers van NYMA makersplaats door de begeleiding en structurering van het financiële proces.

“Dit project is een schoolvoorbeeld van de mogelijkheden van OHG: de duurzame herontwikkeling van bestaand, verouderd vastgoed in stedelijk gebied naar een plek waar ondernemers zich graag vestigen. Samen met de Smeltkroesrealiseren we een plek waar 250 creatieve en innovatieve ondernemers samenkomen”, stelt Ron de Gruyter, teammanager OHG bij Oost NL.

Ook initiatiefnemers van de NYMA makersplaats, Bauke Smit, Bas de Vries en Wimke van den Heuvel zijn blij om de volgende stap te kunnen zetten. “Het is fantastisch dat wij als eindgebruikers nu verder kunnen met het realiseren van een plek voor creatieve ondernemers. Zonder de hulp en advisering vanuit OHG was dit project niet van de grond gekomen”, zegt De Vries.

Leegstand aanpakken

Provincie Gelderland heeft in 2019 de Ontwikkel- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) opgericht om bij te dragen aan de herontwikkeling van leegstaande gebouwen en verouderde werklocaties in Gelderland. Oost NL beheert het fonds en voert het ontwikkelprogramma uit. Naast het NYMA-terrein heeft OHG o.a.  geholpen bij de herontwikkeling van het Zwitsal-terrein in Apeldoorn en het Dorpscentrum Heteren.

Lees verder