Gebruik de woningbouw als motor voor functiemenging. Door in de nieuwe stadswijken ruimte te bieden aan bedrijvigheid, draag je bij aan een nieuwe stedelijkheid, waarin wonen, werken en recreëren met elkaar verweven worden.

Dat beveelt de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) aan in de paragraaf over functiemenging van haar recent gepubliceerde manifest voor een maatschappelijke herwaardering van bedrijventerreinen.

Koortsachtige zoektocht

Gemeenten zoeken volgens SKBN ‘koortsachtig’ naar locaties om het woningtekort niet nog verder op te laten lopen. In februari dit jaar raamde ABF Research, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de cijfers onderzocht, het huidige tekort op 331.000 woningen.

In de zoektocht naar woningbouwlocaties zijn de ogen van gemeenten ‘nadrukkelijk gericht’ op bedrijventerreinen, schrijft SKBN. Uit eerder onderzoek in opdracht van de SKBN kwam naar voren dat in de afgelopen vijf jaar 46 vierkante kilometer aan bedrijventerreinen verdween. Het verlies van die bedrijfsruimte manifesteert zich op circa 300 van de 3.800 Nederlandse  bedrijventerreinen. Twee derde hiervan betreft werkgebied binnen de stad.

Gemiste kans

Ondernemers voelen zich geregeld in het nauw gedreven omdat ze op veel plekken moeten wijken voor huizenbouw, stelt SKBN-voorzitter Theo Föllings. Een gemiste kans volgens hem. ‘De verbinding biedt veel meer mogelijkheden, ook voor het gebruik van de schaarse ruimte. Juist in een tijd waarin wonen, werken, recreëren en verblijven steeds meer vervlochten zijn met elkaar is  functiemenging heel kansrijk. Denk daarbij ook aan het thuiswerkeffect als gevolg van corona.’

Het tot stand brengen van stedelijke werkmilieus is juist nu interessant, meent Föllings. ‘Uiteraard hoort industrie op het industrieterrein, maar het huisvesten van lichte bedrijvigheid zou een speerpunt moeten zijn in de aanleg van de nieuwe woonwijken. Het levert mogelijkheden op voor efficiënte energieuitwisseling tussen bedrijven en inwoners, draagt bij aan minder transportbewegingen, aan kortere ketens in de voedselvoorziening en industrie. Met andere woorden: multifunctioneel ruimtegebruik.’

Doorbreek ruimtelijke doctrine

Juist in een tijd waar de ruimte steeds schaarser wordt, is het doorbreken van de ruimtelijke doctrine van functiescheiding interessant, stelt SKBN. Grondgebonden mkb-bedrijven zijn bovendien van cruciaal belang voor de maatschappelijke eneconomische structuur van een stad of gemeente. Hun aanwezigheid is bijvoorbeeld ook van belang voor behoud van voorzieningen als winkels en horeca in centra.

De woningbouwopgave, behoud van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de energietransitie; die functies niet naast elkaar laten bestaan, maar met elkaar verweven is de opgave. Het Havenkwartier in Deventer is hier een sprekend voorbeeld van. Het gebied, dat met een oppervlakte van 13 hectare ingesloten is tussen de binnenstad, een woonwijk en een industrieterrein, raakte een jaar of twintig geleden in verval, maar is stap voor stap aangepakt. Oude panden werden opgeknapt en kregen nieuwe bestemmingen voor wonen, werken, horeca of een combinatie daarvan. Inmiddels mag het Havenkwartier zich de hipste buurt van de stad noemen.

Deventer stuurt op functiemenging

Dat heeft Deventer gedaan met onder meer uitnodigingsplanologie; de gemeente bepaalt op hoofdlijnen welke ruimtelijke veranderingen wenselijk zijn. Marktpartijen geven daar vervolgens invulling aan. Zo kan Deventer sturen op functiemenging, zonder zelf veel grond te bezitten. Om ontwikkelaars uit te nodigen tot investeringen in wonen en werken, nam de gemeente Deventer in het Havenkwartier wel de openbare ruimte op de schop. De uitstraling van het gebied verbeterde aanzienlijk, wat het gebied voor private partijen interessant maakte.

Aanbevelingen SKBN: 

  • Gebruik de woningbouw als motor voor functiemenging. Door in de nieuwe stadswijken ruimte te bieden aan bedrijvigheid, draag je als overheid bij aan een nieuwe stedelijkheid, waarin wonen, werken en recreëren met elkaar verweven worden.
  • Denk na over de faciliterende rol die je als overheid wilt vervullen om de ruimtelijke doctrines van functiescheiding te doorbreken.
  • Versterk de synergie tussen de functies als wonen, werken, onderwijs en recreëren, met de openbare ruimte. Synergie tussen functies leidt tot hogere bestedingen, levendigheid en leefbaarheid. Het is de motor voor dynamiek in de stad, op korte en lange termijn.
  • Geef de economie ook ruimte in nieuwe woonwijken. Zware industrie hoort uiteraard thuis op het industrieterrein, maar lichte bedrijvigheid – we gaan naar een schone economie toe – is helemaal niet zo vies als wordt verondersteld. Bedrijven met een lage milieucategorie zouden een plek moeten krijgen in nieuwe woonwijken. Hetzelfde geldt voor de logistieke functies. Kleinschalige logistiek voor ‘last mile delivery’ zou prima in wijken, dicht bij de afnemers, gesitueerd kunnen worden. Van zulke bedrijvigheid dicht bij huis profiteren woningeigenaren overigens ook: de waarde van gemengde gebieden is per vierkante meter hoger dan monofunctionele gebieden.
  • Zorg voor duidelijkheid over de toekomst van bedrijventerreinen in relatie tot woningbouwplannen. Ondernemers gaan niet investeren in hun bedrijf of hun circulaire ambities op het moment dat die ontbreekt.

Rondetafelgesprek Provada

SKBN-voorzitter Theo Föllings is een van de deelnemers aan het rondetafelgesprek dat Vastgoedmarkt organiseert over de uitdagingen bij brownfield ontwikkelingen op dinsdagmiddag 26 oktober 2021 tijdens de Provada in de RAI te Amsterdam.

Andere deelnemers zijn: Wim Beelen, ontwikkelaar van de Amsterdam Logistic Cityhub; Jeroen Gerritsen van industrieel en logistiek vastgoedonderneming Panatonni;  en Armand van de Laar, wethouder van Ruimtelijke en Economische ontwikkeling  van de gemeente Rijswijk. Het gesprek vindt plaats onder leiding van Erik Wiegerinck, senior redacteur, in de stand van Vastgoedmarkt, tussen 15.45 en 16.30 uur.


Dit artikel is op 30 september 2021 verschenen op Vastgoedmarkt.

card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhovengemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc.

Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is nu mogelijk!

Voor programma en tickets: www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Nieuws

RSD Clothing BV start nieuwe ontwikkeling in Roermond via OML

Nieuws

07-04-2021

RSD Clothing BV start nieuwe ontwikkeling in Roermond via OML

In 2020 sloot OML een koopovereenkomst met RSD Clothing BV voor de koop van een bedrijfskavel ter grootte van circa 6.500 m2 in Roermond. Na enige vertraging vanwege coronaperikelen, draagt OML op 9 april 2021 de grond over aan de nieuwe eigenaar.

RSD holding BV - REHALL ontwikkelt een bedrijfspand op bedrijventerrein Boven de Wolfskuil. De heer Hans Coppus, directeur bij OML, is zeer content met deze kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling op het terrein. ‘Het sluit perfect aan bij de doelen van beeldkwaliteit, zoals vooraf is afgestemd’, zoals hij omschrijft.

Bedrijventerrein Boven de Wolfskuil

Het bedrijventerrein is gelegen ten zuiden van de stad Roermond, dichtbij de kern van Herten. Met een ligging pal naast de A73 is er een uitstekende bereikbaarheid naar het achterland met eenvoudige aansluitingen naar België en Duitsland. Het bedrijventerrein is gesplitst in een kantorengedeelte met panden van Rabobank, Numidia, Koenen en Co en Businesscenter de Roerpoort. Aan de andere zijde, bestemd voor bedrijvigheid, realiseert RSD-REHALL haar nieuwe bedrijfspand op een royaal perceel van circa 6.500 m2. Met een directe ligging aan de Rijksweg betreft het hier een mooie zichtlocatie.

Over RSD-REHALL

Ronald Smits is eigenaar van RSD Holding BV waaronder RSD Clothing BV valt. Deze ontwikkelt en produceert een eigen merk ski- en snowboard kleding onder de naam REHALL. Niet alleen is hij eigenaar, maar ook de creatief bedenker van de kleding, inmiddels uitgegroeid tot internationaal outerwear merk. De kleding is te omschrijven als modern, sportief en technisch. Gemaakt van functionele materialen om hoogwaardige, sportieve kleding te ontwikkelen met een prettig draagcomfort. RSD-REHALL gaat het bedrijfspand in gebruik nemen als ontwerpstudio, werkplaats en opslag. Daarnaast zijn er diverse kleine en grote units beschikbaar voor de verhuur. En zoals Ronald Smits zelf aangeeft; bij voorkeur voor creatieve ondernemers, passend  bij zijn eigen onderneming.

Over OML

OML BV draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML B.V. heeft de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling alsmede advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken. OML heeft percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt, Windmolenbos en Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze, Boven de Wolfskuil, De Grinderij en Oosttangent in Roermond.

Lees verder
card image

Nieuws

SADC klaar voor groene financiering

Nieuws

24-02-2021

SADC klaar voor groene financiering

Begin 2021 heeft Schiphol Area Development Company (SADC) een Sustainability Finance Framework ontwikkeld en Sustainalytics ingeschakeld voor een second-party opinion. Sustainalytics is een wereldwijde organisatie op het gebied van duurzaamheidsonderzoeken en -ratings voor institutionele beleggers. Met de beoordeling van het framework is SADC voorbereid op het aantrekken van duurzame financieringen om haar huidige en toekomstige ambities voor gebiedsontwikkeling te verwezenlijken.

Het Sustainability Finance Framework bestaat uit de Green Bond Principles en Social Bond Principles die door de International Capital Market Association (ICMA) zijn opgesteld. Met dit framework kunnen obligaties uitgegeven worden waarbij de opgehaalde gelden worden gebruikt om een combinatie van Groene en Sociale Projecten te (her)financieren. SADC schakelde STX Fixed Income in voor begeleiding van het traject en bij het opstellen van het framework.

Benjamin Langman (STX Fixed Income): “Wij zien op de kapitaalmarkt een sterke interesse en behoefte aan duurzame projecten en instellingen. Pensioenfondsen en verzekeraars zoeken steeds vaker actief naar beleggingen en investeringen die een duurzaam karakter hebben. Dit kan leiden tot betere voorwaarden voor partijen die financiering zoeken. Met het Sustainability Finance Framework kan SADC via STX in de toekomst gebruik maken van deze financieringsmogelijkheden.”

SADC heeft de ambitie om koploper te zijn in de ontwikkeling van circulaire werklocaties. Dat lukt alleen als er intensief wordt samengewerkt met ondernemers, ontwikkelaars en beleggers die investeren op haar locaties. Het afgelopen jaar is het SADC Sustainability Finance Framework ontwikkeld. In dit framework wordt gekeken naar verschillende projectcategorieën zoals duurzame gebiedsontwikkeling en transport, preventie van vervuiling en socio-economische ontwikkeling.

De beoordeling van het framework is uitgevoerd door Sustainalytics. Het bedrijf kwam tot de conclusie dat het Framework aansluit bij de vier kerncomponenten van de Green Bond Principles en Social Bond Principles. Sustainalytics: “De duurzaamheidsstrategie van SADC is verankerd in haar bedrijfsmodel en haar gedragscode. Wij zijn van mening dat SADC blijk geeft van haar inzet voor duurzaamheid door bij te dragen aan de overgang naar een circulaire economie. Het ontwikkelde framework is transparant, impactvol en in overeenstemming met de duurzaamheidsstrategie die SADC hanteert.”

Arno Jansen (SADC): “Wij zien het Sustainability Finance Framework als een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Daarnaast geeft het framework ons de mogelijkheid om groene financieringen via de kapitaalmarkt te realiseren, zodat we onze duurzame ambities voor nu en in de toekomst kunnen blijven waarmaken.”

Lees verder