In het magazine Terzake van het Kadaster verscheen in september een artikel over de Digital twin die SADC in samenwerking met het Kadaster ontwikkelt. Lees hieronder het interview met Reinoud Fleurke (SADC) en Matthieu Zuidema (Kadaster).

Schiphol Area Development Company (SADC) ontwikkelt hoogwaardige werklocaties rondom Schiphol en Amsterdam. De concurrentie tussen internationale luchthavenregio’s groeit en maatschappelijke vraagstukken maken gebiedsontwikkeling complexer. SADC onderzocht met het Kadaster de mogelijkheden voor een informatievoorziening die deze complexiteit aankan.

“Wij zijn gebiedsontwikkelaar en verkopen bouwrijpe kavels aan projectontwikkelaars en bedrijven. Ook verbeteren we bestaande bedrijfsterreinen. Zo realiseren we hoogwaardige locaties om te werken”, aldus Reinoud Fleurke, manager gebiedsontwikkeling bij SADC.

Nieuwe ontwikkelingen

Het creëren van goede werklocaties staat niet los van andere ontwikkelingen in het Schipholgebied. Fleurke: “Aan de ene kant zijn er economische belangen als bedrijfshuisvesting en werkgelegenheid. Aan de andere kant zijn er maatschappelijke belangen als wonen, bereikbaarheid, biodiversiteit en duurzaamheid. Hoe bied je een hoge kwaliteit van werken en wonen in een regio met zoveel mensen en zo weinig ruimte? Dat vraagstuk wordt nog actueler bij het doortrekken van de Noord/Zuidlijn van de Zuidas naar Hoofddorp. Dit gebied is nu al internationaal een magneet voor bedrijven en heeft de potentie om uit te groeien tot de nationale entree van Nederland.”

Behoefte aan nieuwe informatievoorziening

Goede beslissingen neem je op basis van goede data, aldus Fleurke. Tot nu toe combineerde SADC handmatig allerlei data: “Denk aan economische cijfers, vergelijkingen met internationale luchthavenregio’s, aanbod van vastgoed, vergunningen of bouwtekeningen.” Maar de nieuwe ruimtelijke vraagstukken van Nederland verlangen een krachtiger type informatievoorziening: “Eentje waarbij je vanuit allerlei perspectieven actuele data bij elkaar brengt en koppelt, zowel van overheid als markt. We vroegen het Kadaster samen met ons te onderzoeken of een digital twin een oplossing was.”

Virtuele tweeling

Matthieu Zuidema ziet als adviseur vanuit het Kadaster de vraag naar digital twins toenemen. “Je moet het zien als een digitaal model van de werkelijkheid, een virtuele tweeling. Een computersysteem dat data gebruikt om het model zo realistisch mogelijk te maken, vaak inclusief een 3D-weergave. Door realtime data te koppelen, verandert het model mee met de werkelijkheid. En niet te vergeten: door data of instellingen aan te passen, kun je de effecten van ontwikkelingen simuleren en voorspellen.”

Bouwstenen Kadaster

Het Kadaster ondersteunde met het visualiseren van het gebied, dat luchthaven Schiphol, Hoofddorp tot en met de Amsterdamse Zuidas omvat. Zuidema: “Ook pasten we data toe uit 3D-topografie, Basisregistratie Kadaster, Basisregistratie Adressen en Gebouwen en het Actuele Hoogtebestand Nederland. Daarmee krijgt SADC antwoord op vragen als: welk type vastgoedeigenaren zijn er, op welke gronden nemen zij posities in, hoe ontwikkelen de vastgoedprijzen zich?”

Objectief gesprek voeren

Volgens Fleurke is het grote voordeel van een digital twin dat je een objectief gesprek kunt voeren met alle betrokken partijen in de regio: “Je ziet immers als belanghebbenden allemaal hetzelfde. Je komt samen tot inzichten die je anders niet had gekregen. En beter inzicht leidt tot betere keuzes voor investeringen in infrastructuur en gebiedsontwikkeling.”

Effecten van keuzes voorspellen

Ook kan SADC met een digital twin de effecten van keuzes meten. Zo kan het de mogelijke waardevermeerdering van een gebied voorspellen: “Als je van een toekomstig metrostation een 3D-model kunt maken, kun je simulaties uitvoeren: hoeveel stijgt de waarde van bouwgrond en vastgoed rond dat gebied? Of, stel, je wilt zoveel mogelijk woningen en arbeidsplaatsen realiseren rondom een station. Hoe ver kun je gaan met het dicht bij elkaar plaatsen van voorzieningen, gebouwen en infrastructuur?”

Maatschappelijke waarde meten

Fleurke geeft aan dat de focus van SADC niet alleen ligt op de economie: “We vinden het ook erg belangrijk om met cijfers inzicht te krijgen in de waarde die we creëren voor de maatschappij. Dat doen we bijvoorbeeld door onze bijdrage aan de Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties te meten.”

Plan van aanpak

SADC heeft de samenwerking met het Kadaster ervaren als een partnership met een gezamenlijke zoektocht. Fleurke: “De ervaring en gedrevenheid van het Kadaster inspireerde ook de andere betrokken partijen zoals de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, Schiphol Group en het CBS. We hebben laten zien dat een digital twin antwoorden kan geven op ons specifieke vraagstuk. Bovendien kunnen we er ook over meerdere jaren de ontwikkelingen in het gebied mee blijven volgen en sturen. We schrijven nu dan ook met veel plezier samen het plan voor de doorontwikkeling van de digital twin.”

Bron: Terzake, Kadaster

Kadaster

Kadaster is sinds najaar 2014 kennispartner van SKBN. Kadaster houdt zich nadrukkelijk bezig met het onderwerp ‘Stedelijke Herverkaveling’ en verkent de mogelijkheden om te komen tot een wettelijk kader voor verstedelijkte gebieden.


088 - 183 22 00

Kadaster
card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhovengemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

Bekijk hier een terugblik op het BT Event.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc.

Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is nu mogelijk!

Voor programma en tickets: www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Nieuws

Energiehub InnoFase: eerste stappen in de systeemverkenning

Nieuws

31-05-2021

Energiehub InnoFase: eerste stappen in de systeemverkenning

Onder begeleiding van de werkgroep Energiehub InnoFase (bestaande uit diverse bedrijven op InnoFase, Liander, Waterschap Rijn & IJssel, Oost NL, Kiemt, gemeente Duiven en RES Arnhem-Nijmegen) is Firan gestart met het identificeren van kansrijke koppelingen tussen toekomstige hernieuwbare energieprojecten en de gebruikers op het bedrijventerrein Innofase.

Kiemt heeft hierbij de verbinding gelegd tussen de behoefte van de werkgroep Energiehub InnoFase en het passende aanbod van Firan vanuit hun expertise en drive naar realisatie van infrastructuur voor nieuwe energiesystemen.

Innofase

Volgens de ambities van de Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem-Nijmegen is de planning om in de buurt van InnoFase grootschalige opwek van zonne-energie te realiseren in combinatie met een verschillend aantal windmolens. In deze energie systeemverkenning wordt daarbij niet alleen gekeken naar hoe deze duurzame opwek zo effectief mogelijk kan worden aangesloten, maar ook welke businesscases er mogelijk zijn door lokaal slimme combinaties te maken. Energie conversies, opslag en afzet van diverse vormen van energie, zoals waterstof, biogas en warmte zijn hierbij interessant en worden in de verkenning  meegenomen. Na de zomer worden de eerste resultaten verwacht.

Bedrijventerrein InnoFase in Duiven is onlangs uitgeroepen tot het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland. De elf bedrijven die op InnoFase zitten, richten zich voornamelijk op het hergebruiken van grondstoffen en energie.

Lees verder
card image

Nieuws

Plannen voor natuurinclusief pand op Green Park Aalsmeer

Nieuws

05-04-2021

Plannen voor natuurinclusief pand op Green Park Aalsmeer

Heembouw/ Stellar Development heeft onlangs plannen gepresenteerd voor een nieuw pand aan de Hollandweg (de kavel tussen de N201, de Hornweg en de Hollandweg). Het gaat om een ‘duurzaam, natuurinclusief en klimaatadaptief’ distributiecentrum ontworpen door Heembouw Architecten. Zo krijgen de gevels een groene plint met klimplanten en geïntegreerde nestkasten, die geschikt zijn voor inheemse vogelsoorten, zoals de gierzwaluw.

“We vinden het belangrijk om met ons gebouw een positieve impact op mensen en hun leefomgeving te hebben”, zegt Robert Dolieslager, manager bij Heembouw Bedrijfsruimten B.V. “Met dit ontwerp sluiten wij aan op de ambities van Green Park Aalsmeer wat betreft ecologie, circulariteit, energie en klimaatbestendigheid.”

Veel groen

Het pand krijgt een natuurlijk groene uitstraling. Aan de achterzijde en de zijkanten van het pand komt een brede, bloemrijke groenstrook met volwassen bomen. En boven de expeditieruimte (aan de voorzijde van het pand) komt een daktuin van circa 3000 m2 met onder andere fruitbomen. Op de rest van het dak komen wat de ontwikkelaar betreft PV-panelen, die bijna 1000 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Verder krijgt het pand rondom (behalve aan de voorzijde) een groene plint van circa 3 meter hoog, voorzien van klimplanten en nestkasten voor vogels en vleermuizen. Het pand krijgt een aardentint, die goed past bij het groen.

Oog voor omgeving

Heembouw heeft ook goed nagedacht over de relatie van het pand met zijn directe omgeving, zegt Dolieslager: “Daglicht komt aan de achterzijde van het gebouw binnen via kunststof panelen. Deze zijn lichtdoorlatend, maar niet transparant, zodat de privacy van omwonenden is geborgd.  Verder komen de parkeerterreinen aan de kant van de Middenweg en dus uit het zicht van de omwonenden. Het verkeer komt via een aparte afrit van de N201 aan bij  het gebouw en verlaat het terrein via de Hollandweg. Ook daar zullen omwonenden relatief weinig overlast van ondervinden.”

Lees verder