Samen zijn wij dagelijks bezig met de belangrijke maatschappelijke en stedelijke uitdagingen van het moment. De ‘strijd’ om de beschikbare ruimte in een land als Nederland is urgent, waarin het tekort aan woningen en voldoende oog voor het creëren van een gunstig en duurzaam vestigingsklimaat vaak niet samen lijken te gaan. Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en door toe te werken naar een circulaire economie.

Tegelijkertijd blijven deze toekomstbestendige bedrijventerreinen een belangrijke bijdrage blijven leveren aan het verdienvermogen van Nederland. Hoe dat er in de praktijk uit kan zien is door de SKBN opgetekend in een manifest. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een groot aantal kennisinstellingen en partners uit het veld.

Lees hier het Manifest 2021 | Waarde voor economie én maatschappij.

"Dit is het moment om ruimtelijke opgaven als de economie, klimaat, wonen, mobiliteit, circulariteit en werken met elkaar te verbinden. Want dat biedt ontzettend veel kansen om Nederland nog mooier en economisch nog sterker te maken. Met integrale oplossingen wordt het mogelijk om de ruimtelijke opgaven duurzaam in te passen. Creëer een minister van Ruimtelijke Ordening en niet alleen een minister van Wonen. Wie pakt met ons de handschoen op?"

Economisch herstel na corona, goed geïsoleerde bedrijfspanden met daken die vol liggen met zonnepanelen, locaties waar wonen, werken, onderwijs en andere voorzieningen naadloos op elkaar aansluiten, de schaarse ruimte in Nederland nóg slimmer benutten, werk maken van de circulaire economie, de landschapskwaliteit bewaken dankzij sturing op de bouw van nieuwe logistieke centra. Dit is hét moment om te investeren in de 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties die Nederland rijk is.

Niet alleen voor de economie, maar ook voor de woningbouwopgave. Werken verbinden met wonen, zo ingewikkeld is het niet. Besparing, opwekking en uitwisseling van energie tussen bedrijven en inwoners? Het is niet ondenkbaar als we werk durven maken van functiemenging. Kortere en schone ketens in de industrie en logistiek? Binnen handbereik dankzij elektrificatie, waterstof en vergroening. Op weg naar circulariteit in 2050 is het zaak om verstandige keuzes te maken.

Het vraagt echter wel een omslag in het denken. Verduurzaam de wereld, begin op het bedrijventerrein. Maak van wonen en werken, binnen en buiten de stad, een win-winsituatie. Geef het motorblok van de economie de ruimte. Nu er, eindelijk, aandacht is voor de regie op de schaarse ruimte en er toegewerkt wordt naar een circulaire economie, is dit volgens de SKBN het moment om ruimtelijke opgaven als de economie, klimaat, wonen, mobiliteit, circulariteit en werken, met elkaar te verbinden. Want dat biedt ontzettend veel kansen om Nederland nóg mooier en economisch nóg sterker te maken.

Met integrale oplossingen wordt het mogelijk om de ruimtelijke opgaven, complex en urgent, daadwerkelijk duurzaam in te passen. 

card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhovengemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

Bekijk hier een terugblik op het BT Event.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc.

Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is nu mogelijk!

Voor programma en tickets: www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Nieuws

Intralox bouwt nieuwe vestiging op Schiphol Trade Park

Nieuws

07-11-2021

Intralox bouwt nieuwe vestiging op Schiphol Trade Park

Intralox L.L.C. Europe is gestart met de bouw hun nieuwe vestiging op Schiphol Trade Park. Op een kavel van 4 hectare gaat het transportbedrijf, nu in Amsterdam gevestigd, er kantoor, productie en logistieke activiteiten vestigen. Intralox heeft door de grote groei die het bedrijf doormaakt en het verder verbeteren van het bedrijfsproces, gekozen voor een nieuwe locatie met een gebouw dat op maat wordt gemaakt.

Intralox is een wereldwijd toonaangevende leverancier van transportoplossingen voor het verplaatsen van de meest kritieke producten. Het bedrijf levert aan uiteenlopende industrieën: van de voedselverwerkende industrie tot post- en pakketdistributie.

Op Schiphol Trade Park wordt gebouwd aan een productiehal met een expeditiegedeelte, een magazijn op basis van smalle gangen opslagsysteem en aan de voorzijde een hoofdkantoor over twee lagen. De nieuwbouw beslaat een bruto vloeroppervlak van ca. 25.000 m2 (excl. installatiegebouw).

Een stap verder

Het nieuwe hoofdkantoor voldoet aan de hoge duurzaamheidseisen die Schiphol Trade Park stelt, maar voorziet bovendien in een hoge mate van natuurinclusiviteit. Rob Wijnen, Salesmanager SADC: “Het bijzondere is dat Intralox, zelfs na het verkrijgen van de omgevingsvergunning, terug naar de tekentafel is gegaan om juist die natuurinclusiviteit nog meer aan te scherpen. Dat getuigt van visie. Het resultaat is dat het pand enorm is vergroend en aanzienlijk is verbeterd met betrekking tot beeldkwaliteit en beleving.”

Paddenpoel

Die verbetering heeft zowel betrekking op groen maar ook op materialen (hout) en opzet (ruimer, groener, parkachtig). Zo zijn er meerdere tuinen waar werknemers aangenaam kunnen verblijven en zijn er vijvers en een paddenpoel. Alle bijgebouwen zijn niet meer uit metaal maar uit hout opgetrokken wat het beeld ten goede komt. Daarnaast is voor duurzamere materialen gekozen.

Intralox heeft (hoofd)kantoren gevestigd in New Orleans, Amsterdam, Shanghai, Baltimore en Grand Rapids. Daarnaast heeft Intralox assemblagecentra in Australië, Brazilië, India, Japan, Nederland en Engeland.

Lees verder
card image

Opinie

Het is tijd om serieuze eisen te stellen aan logistieke centra

Opinie

18-06-2021

Het is tijd om serieuze eisen te stellen aan logistieke centra

Als ontwikkelaar van bedrijventerreinen krijgen we wekelijks de vraag "Hebben jullie nog grote kavels in de verkoop? Vooral grote kavels." Tien jaar geleden was een kavel van vijf hectare groot. Nu is groot 15 hectare of meer.

Waarom is er zoveel vraag naar deze kavels?

In 1995 lanceerden de goederenvervoerders de slogan 'Zonder transport staat alles stil'. Nu, ruim 15 jaar later is dit de waarheid. De 24-uurs economie heeft Nederland volledig in bezit genomen en we kopen massaal spullen op het internet. We willen seizoensproducten het hele jaar door eten. En als we kleding bestellen, doen we dit direct in meerdere kleuren of maten. Wat niet past of mooi staat, sturen we gratis retour. En we bestellen niet alleen te veel, we willen het ook direct in huis hebben. Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis. 

Voor al deze bestellingen is opslagruimte en distributieruimte nodig. We accepteren het niet als een product niet voorradig is en als een product een prijskaartje heeft. Daarom worden goederen in lage-lonen-landen geproduceerd en per boot en vliegtuig naar Europa gestuurd. Ons eigen koopgedrag zorgt ervoor dat er veel vraag is naar kavels voor logistiek. 

Is het nu zo'n groot probleem om kavels uit te geven voor de logistiek?

Als ontwikkelaar zeg ik natuurlijk 'nee'. Gewoon uitgeven die kavels. Op een verantwoordelijke manier. Deze logistieke centra staan meestal direct naast een snelweg. Lekker in het zicht, waardoor ze sneller opvallen. Een logistiek centrum is net de bondscoach van Oranje. Iedereen vindt er wat van. Bij de eerste centra die gebouwd zijn, is puur gekeken naar de functie en niet naar de architectuur en inpassing in de omgeving van het gebouw. Hier komt de rol van de gebiedsontwikkelaar om de hoek. We willen én kunnen niet meer zonder logistieke centra. Daarom is het tijd dat wij ervoor zorgen dat er tijdens de ruimtelijke en vergunningsprocedures, goede kaders komen voor het realiseren van logistieke centra. Zowel met het oog op ruimtelijke verduurzaming, daadwerkelijke toevoeging aan regionale economie, versterking van de regionale DNA als voor landschappelijke waarden. 

Toch nog even een paar voordelen van logistieke centra!

Het stimuleren van werkgelegenheid gebeurd onder andere bij een grootgrutter in Oosterhout. Daar werken meer dan 1.000 mensen in een distributiecentrum. Wanneer we de daken van deze centra benutten voor de opwek van zonne-energie hoeven we geen zonneweides in het groen aan te leggen. En misschien de belangrijkste: voor 15.00 uur besteld, morgen in huis!

Lees verder