Op bedrijventerrein De Hanze wordt een nieuw bedrijf gevestigd: Best Budget Kantoormeubelen. De bedrijfsvoering betreft 100% online verkoop, met een kleine showroom, te bezoeken op afspraak. Verkoop is uitsluitend ‘business to business’.

Over het terrein

Het bedrijventerrein De Hanze is gelegen ten zuiden van de stad Roermond, tegen de kern van Herten. De ontsluiting van het terrein is uitstekend te noemen. Op zeer korte afstand van de A73 en op slechts enkele kilometers verwijderd van de A2. Er zijn reeds diverse bedrijven gevestigd op het terrein, met name MKB bedrijven. De keuze van de kavel is geen toeval voor Best Budget Kantoormeubelen. Het ligt direct aan de entree van het terrein. Daarmee heeft het een uitstekende zichtlocatie. Hans Coppus, directeur van OML, is blij met de komst van het bedrijf. “De doelstelling van OML is het bijdragen aan economische ontwikkelingen in de regio. Wij kijken hierbij niet naar de gemeentegrenzen. Hier hoort bij dat wij bedrijven faciliteren die uitbreiding nodig hebben in het toekomstbestendig ondernemen. De komst van dit bedrijf voorziet hier bij uitstek in. Op deze wijze worden goede bedrijven in de regio behouden. Goed voor de economie én de werkgelegenheid in Midden-Limburg,” aldus Hans Coppus.

Over de koper

Danny Drenth, eigenaar, vestigt op bedrijvenpark De Hanze Best Budget Kantoormeubelen. Het bedrijf is momenteel gevestigd in de gemeente Echt-Susteren. Gezien de grote groei die het bedrijf doormaakt, is uitbreiding noodzakelijk. De gekozen kavel past daar uitstekend bij en het bedrijf ontwikkelt daarmee toekomstbestendig. Best Budget Kantoormeubelen is een online verkoop organisatie van kantoormeubilair. Te denken valt aan bureaus, stoelen en kasten. Alles wat nodig is om een complete werkplek in te richten.

Op dezelfde locatie komt tevens een vestiging van het bedrijf Sedia Verde BV, een specialist in ergonomische bureaustoelen. Dit sluit qua bedrijfsvoering perfect aan op de bedrijfstak van Best Budget Kantoormeubelen. Sedia Verde BV is thans gevestigd in Kerkrade. Door de familiaire banden worden deze twee bedrijven nu samengevoegd op dezelfde locatie. Een derde familielid volgt binnenkort met een nieuwe ontwikkeling op hetzelfde bedrijventerrein. 

Over OML

OML BV draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML B.V. heeft de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling alsmede advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken. OML heeft percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt-Susteren, Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze, Boven de Wolfskuil en Oosttangent in Roermond.

OML B.V.

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) is sinds 2011 participant van SKBN. OML is opgericht door een aantal gemeenten in de regio Midden-Limburg, en heeft het doel om in Midden-Limburg het vestigingsklimaat te verbeteren en de regionale economische structuur te versterken.

info@oml.nl
0475 - 42 62 42

OML B.V.
card image

Event

21-06-2022
Studiereis 21-23 juni - Duurzame transitie Stuttgart Region – Building Back Better

Event

21-06-2022

Studiereis 21-23 juni - Duurzame transitie Stuttgart Region – Building Back Better

Door de overstap naar elektrisch rijden kunnen tot 2030 zo’n 410.000 arbeiders in Duitsland hun baan verliezen. Dat schreef het Handelsblatt begin 2020. Toen kwam corona, met productie-uitval door haperende supply chains en acute werkgelegenheidszorgen en discussies over de wenselijkheid van reshoring van de productie van vitale onderdelen zoals chips, als gevolg.

En toen alles weer bijna normaal leek, viel Rusland Oekraïne binnen. Dat betekent niet alleen dat de levering van vitale ‘kabelbomen’ voor de Duitse auto-industrie uit Oekraïne tot een abrupt einde kwam; de onzekerheid over energy supply hangt als een donkere wolk boven de hele Duitse economie en onderstreept nogmaals de kwetsbaarheid door afhankelijkheden.

Het antwoord van Stuttgart Region, dat wordt beschouwd als dé kraamkamer van de automobiel, was, is en blijft verduurzaming. Verduurzaming heeft alleen maar méér momentum gekregen door de pandemie en de geopolitieke ontwikkelingen.

  • Hoe schakelt de regio, die nog grotendeels leunt op de auto-industrie, om naar een nieuwe, duurzame economie?
  • Wat vraagt dat van het bedrijfsleven, van de mobiliteit en de inzet van techniek?
  • En wat is de rol daarbij van nieuwe industrieën zoals AI en quantum computing?   

Tijdens het SKBN-werkbezoek van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 juni 2022, ontdekken we hoe Stuttgart Region de transitie naar een duurzame economie aanpakt. Een belangrijke speler in deze operatie is het Verband Region Stuttgart. Binnen dit regioverband maakt men zich sterk voor slimme mobiliteit, nieuwe bedrijvigheid, energietransitie, goede planning en toegankelijkheid van natuur en het ontwikkelen en aantrekken van nieuwe industrieën.

Ook kijken we naar de effectiviteit van een publiek-private strategiedialoog voor de ontwikkeling van nieuwe mobiliteit. Dit alles uiteraard in een omgeving met veel werklocaties en toonaangevende ondernemingen. Stuttgart is immers een van Duitslands oudste industriële steden. Met een duidelijke toekomstambitie.

De stad, die meerdere universiteiten herbergt, doet er dan ook alles aan om haar vele talenten binnen de stadsgrenzen te houden. Met succes!

Ga mee met deze SKBN Studiereis op 21, 22 en 23 juni!

 

PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden)

Dinsdag 21 juni
We worden welkom geheten door het Region Verband Stuttgart, de Wirtschaftsförderung en de Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart. Voor welke opgaven staan de stad en regio? En hoe gaan zij deze uitdagingen gezamenlijk aan?

Woensdag 22 juni
Deze dag verdiepen we ons in de IBA2027, een vliegwiel dat de regio toepast voor de versnelling van bouwprojecten en energietransitie. We gaan terug naar de IBA van 100 jaar geleden in Stuttgart: de modernistische wijk Weissenhof. Ook nemen we een kijkje bij de M.Tech Accelerator, een boeiende start-up facilitator. Ook laten we ons rondleiden in de wijk Feuerbach waar Bosch van oudsher een grote stempel drukt op de ontwikkelingen.

Donderdag 23 juni
We reizen naar het zuiden van de stad, naar de ARENA2036, een zeer flexibel onderzoeksplatform voor mobiliteit en productie van de toekomst. We worden ontvangen door de universiteit en een afvaardiging van Daimler.

AANMELDEN

Wat 
SKBN Studiereis Stuttgart

Datum
Dinsdag 21 juni t/m vrijdag 23 juni 2022

Inclusief
Heen- en terugreis vanaf Utrecht Centraal of Arnhem Centraal, 3 lunches, 2 hotelovernachtingen, een intensief programma met lokale sprekers en gidsen, vervoer ter plaatse, 1 slotdiner, evaluatie en reisverslag.

Kosten
€ 950 euro ex. btw

AANMELDEN
 

Meer info
Logistiek en organisatie: Tessa van der Heiden: 033 870 0100, t.vanderheiden@elba-rec.nl.
Inhoud: Jan Jager, j.jager@elba-rec.nl, 06 1841 1641

 

Lees verder
card image

Nieuws

Ruimte voor wonen en werken voor een krachtige Haagse regio

Nieuws

07-02-2022

Ruimte voor wonen en werken voor een krachtige Haagse regio

De provincie Zuid-Holland, gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben op maandag 7 februari 2022 het woon-werkakkoord 'Durf te kiezen' ondertekend. Met dit akkoord wordt de bouw van 9.220 woningen in de periode tot 2040 versneld en worden er afspraken gemaakt over het opstellen van een toekomstbestendig economisch profiel voor de Haagse regio.

Grote woningbehoefte

De ruimte in de Haagse regio is schaars en de ambities zijn groot. Daarom heeft het woon-werkakkoord de titel ‘Durf te kiezen’ gekregen.

De bouw van ca. 9.220 woningen levert een belangrijke bijdrage aan de grote woningbehoefte in de Haagse regio. De woningen worden gerealiseerd op plekken die nu nog gebruikt worden als bedrijventerrein. Bij deze ontwikkelingen worden wonen en werken in de toekomst gecombineerd. Verder zijn in het akkoord concrete afspraken gemaakt over het beter benutten en eventueel uitbreiden van bedrijventerreinen. Behoud en ontwikkeling van aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn essentieel voor banen en economische groei.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening: “De forse woningbouwopgave in de Haagse regio, de schaarse stedelijke ruimte en het belang van een vitale economie vragen om een goede ruimtelijke afstemming. Blij dat we met Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk en Gemeente Leidschendam-Voorburg het vorige akkoord hebben aangescherpt en zo meer ruimte creëren voor extra woningen, extra banen én meer omgevingskwaliteit. Met de juiste menging van wonen en werken creëren we levendige gebieden waar mensen graag verblijven.”

Johanna Besteman, wethouder Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wonen: “De woningmarkt staat onder druk, ook in Rijswijk. Met dit akkoord wordt de bouw van 2.250 woningen in het Havenkwartier en 1.500 tot 2.100 woningen op het Kesslerpark mogelijk gemaakt. 2.000 van die woningen worden ook nog eens bereikbaar voor inwoners met middeninkomens (middenhuur en betaalbare koop). Daarmee zetten we een belangrijke stap naar een meer toegankelijkere woningmarkt.”

Karin Schrederhof, wethouder Wonen: "Dit akkoord maakt de realisatie van ruim 4.800 woningen in Delft mogelijk. Dat is goed nieuws. Hiermee leveren we een noodzakelijke bijdrage aan de enorme vraag naar (betaalbare) woningen in onze stad en in onze regio. De combinatie van wonen en werken gaan we ook steeds vaker zien. In Delft kijken we nu al waar we dit nog meer mogelijk kunnen maken."

Floor Kist, wethouder Wonen, WMO, Water & Groen, Inburgering, Welzijn, Ruimtelijke projecten aan de rand van de gemeente: “De opgaven voor wonen en werken zijn groot. Daarvoor hebben we creativiteit, innovatie en daadkracht nodig. Dit akkoord is een stap in die richting.”

Economisch profiel

Binnen de Haagse regio willen gemeenten en de provincie in de toekomst meer sturen op behoud en vestiging van bedrijven die voor de regio toegevoegde waarde hebben. De gemeenten en de provincie spreken daarom af om langdurig samen te werken, samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Rijk. Substantiële werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid en belang voor de regio zijn hierbij het uitgangspunt.

Willy de Zoete, gedeputeerde Werklocaties, MKB en Cultuur: “Een goede balans tussen vraag en aanbod van locaties waar wonen en werken gecombineerd worden zorgt voor een goed economisch vestigingsklimaat. Daarom ben ik blij met deze nieuwe afspraken. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan levendige en vitale stads- en dorpscentra en daarmee aan een goed woon-en leefklimaat voor de bewoners van onze provincie.’’

Armand van de Laar, wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer: “Waar vroeger bedrijven en fabrieken stonden, gaan we nu woningen bouwen zoals in het Havenkwartier. Maar daarnaast willen we ook meer banen en bedrijvigheid in Rijswijk creëren. Ondernemers hebben ook recht op ruimte. Daar hebben we nu afspraken over gemaakt in de regio: ruimte voor wonen én werken.”

Bas Vollebregt, wethouder Economie: "Delft is de stad van techniek en innovatie. We hebben de ambitie om tot 2040 10.000 extra banen te realiseren in onze stad. Daar moet wel de juiste ruimte voor beschikbaar zijn. Dit akkoord zorgt ervoor dat de komende jaren meer bedrijven zich kunnen vestigen die actief zijn op het gebied van techniek, duurzaamheid en innovatie, en daarmee ons economisch profiel helpen uitdragen en versterken."

Lees verder