Het Rijk heeft duidelijke doelen voor woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie wel, maar niet voor ruimte voor werken. Jeanet van Antwerpen, lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, kan dat niet begrijpen: ‘Waarom hebben we geen nationale doelen geformuleerd?'

‘De ruimteclaims worden steeds groter. Het was al ingewikkeld om aan gebiedsontwikkeling te doen, maar het wordt nog lastiger’, zegt Van Antwerpen in een webinar van SKBN. Ze is raadslid bij de Rli en regiodirecteur bij BPD Gebiedsontwikkeling. ‘Omdat werken geen nationale doelen heeft, wordt er minder aandacht aan besteed in rapporten. In een Nationaal Programma voor werklocaties zouden ook nationale ambities moeten staan. Die kun je leggen naast andere ruimteclaims.’

Dat die andere ruimteclaims er zijn, is evident. Volgens het Rli-lid stijgt de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen van 5.500 naar 9.300 hectare en van kantoorruimte van 2,5 naar 4,7 miljoen vierkante meter. Verder moet er 80.000 hectare aan bos ‘bijgebouwd’ worden.

Integraal samenwerken

Integrale samenwerking is erg belangrijk bij een plek vinden door de verschillende opgaven, stelde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur eerder al in het advies ‘Geef richting, maak ruimte’ uit november 2021.

Van Antwerpen over hoe dit in de praktijk te doen: ‘Door een sterkere rolinvulling. We moeten elkaar aanspreken als dat nodig is. Er moeten zoveel belangen van zoveel verschillende partijen met elkaar verenigd worden - denk aan die van waterschappen, ondernemersverenigingen, woningcorporaties, Staatsbosbeheer, gemeenten – dat het ook goed is om je een beetje in te leven in de ander. In die zin is dit ook een soort gedragsaanbeveling.’

Als concreet voorbeeld van hoe partijen integraal kunnen samenwerken om de ruimte optimaal te gebruiken, noemt Van Antwerpen Purmerend. Samen met BPD Gebiedstonwikkeling is Staatsbosbeheer daar nu bezig met het realiseren van een nieuwe woonwijk met veel bomen. ‘Allebei hebben een sterke rolinvulling’, zegt Van Antwerpen.

Wat kan de overheid betekenen bij deze ‘nieuwe manier van samenwerken?’ ‘De overheid moet kijken wie wat kan uitvoeren. We hebben samenwerkingsgerichte mensen nodig’, zegt Van Antwerpen. ‘Goed opdrachtgeverschap, helder zijn. Ook is het belangrijk dat ze in de gaten houden of doelen wel of niet gehaald worden. Dus niet alleen de doelen benoemen.’

‘Geen hosanna’

Tot slot wil Van Antwerpen nog een kanttekening plaatsen bij integraal samenwerken. Niet alle belangen zijn verenigbaar, zegt ze. ‘Integraal samenwerken is ook geen hosanna. Op bedrijventerreinen met veel transport bouw je geen woningen. Boven woonwijken maak je geen windmolens vanwege de slagschaduw. Het is belangrijk om dat aan tafel te benoemen.’

 

ELBA\REC

ELBA\REC en SKBN werken al jaren nauw samen en sinds medio 2018 is ELBA\REC ook kennispartner van SKBN. Via vakmedia zoals BT Magazine en Stadszaken, en o.a. door het BT Event is ELBA\REC een bron van informatie voor bedrijventerreinprofessionals.

info@elba-rec.nl
033 - 87 00 100

ELBA\REC
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Nieuws

AOKE Europe BV kiest voor bedrijventerrein de Hanze in Roermond

Nieuws

17-01-2022

AOKE Europe BV kiest voor bedrijventerrein de Hanze in Roermond

De geschiedenis van AOKE Europe BV start eind 2016 wanneer Joeri Drenth, de eigenaar, in nauwe samenwerking met de Chinese fabrikant AOKE besluit de Europese distributie van alle AOKE producten rechtstreeks vanuit Europa te gaan organiseren. Voornamelijk vanwege de enerzijds toenemende vraag naar kortere levertijden en de anderzijds lange doorlooptijden voor transporten vanuit Azië naar Europa.

Inmiddels is AOKE Europe BV uitgegroeid tot een Europese marktleider in haar branche. Momenteel is het bedrijf nog gevestigd in de gemeente Echt-Susteren. Maar doordat het bedrijf hard groeit is gekozen voor een nieuwe, toekomstbestendige ontwikkellocatie op bedrijventerrein De Hanze in Roermond.  

AOKE Europe BV verhuist naar De Hanze

Het bedrijventerrein De Hanze biedt aan AOKE Europe BV alle ruimte om toekomstbestendig te ondernemen. Liever wat ruimer in het jasje deze keer. Bewust is daarvoor gekozen. Omdat reeds eerder, sinds de oprichting van de Europese onderneming in 2016, noodgedwongen een verhuizing aan de orde was. Nu het bedrijf weer verder doorgroeit is het nodig om een gedegen keuze te maken voor de toekomt. De keuze is daarbij gevallen op bedrijventerrein de Hanze in Roermond. Gelegen aan de zuidelijke stadsrand, op zeer korte afstand van de A2 en de A73. De ondernemer kiest voor een kavel van ruim 1 hectare, gelegen aan de spoorzone. Op hetzelfde terrein zijn familieleden inmiddels terecht gekomen met een vestiging van Best Budget Kantoormeubelen en Sedia Verde (bureaustoelen). Des te meer reden voor het bedrijf om zich hier te vestigen. Mede gezien de mogelijkheden om bedrijfsprocessen zoals logistiek te kunnen combineren. 

AOKE Europe BV is gespecialiseerd in ergonomisch kantoormeubilair. Waar het bedrijf begon met in hoogte verstelbare bureaus, is het inmiddels uitgegroeid tot een allrounder met naam. Ook voor verstelbare bureaustoelen, vergadertafels en aanverwante producten is dit hét adres. AOKE Europe BV verkoopt uitsluitend business tot business met een hoog kwaliteitsniveau. 

Over OML

OML BV draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML B.V. heeft de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling alsmede advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken.

OML heeft percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt-Susteren, Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze, Boven de Wolfskuil en Oosttangent in Roermond.

Lees verder
card image

Nieuws

Vijftig jaar na de Club van Rome: Stappen gezet, maar geen reden tot feest

Nieuws

03-03-2022

Vijftig jaar na de Club van Rome: Stappen gezet, maar geen reden tot feest

Als het aan drie deskundigen ligt, is er vijftig jaar na publicatie van het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van De Club van Rome nog altijd reden tot optimisme over de klimaatopgave. We stoten nog veel CO2 uit, maar klimaatadaptatie en de circulaire economie bieden mogelijkheden. Maar op de vraag ‘waarom zijn we er nu nog niet?’ blijft een bevredigend antwoord uit.

Deze maand is het 50 jaar geleden dat de ‘Club van Rome’ haar beroemde rapport De Grenzen aan de Groei uitbracht. De boodschap van de wetenschappers destijds: we gebruiken te veel grondstoffen en stoten te veel vervuiling uit. Als de westerse wereld haar grondstoffengebruik niet aanpast, zal het de samenleving slecht vergaan. De publicatie sloeg in als een bom en betekende veel voor het milieubewustzijn.

Hoe staan we er vijf decennia later voor? Wat hebben we met de boodschap van de Club van Rome gedaan? Experts bogen zich op 2 maart over dit vraagstuk bij een talkshow, georganiseerd door de Future City Foundation, Stichting Steenbreek en SKBN. Ze schetsen een grimmig en tegelijkertijd optimistisch beeld van de klimaatopgave.

Meer aandacht

Er is sinds 1972 veel veranderd, zegt Arjan van Timmeren, Hoogleraar Environmental Technology and Design aan de TU Delft. In 2015 tekenden landen het Klimaatakkoord van Parijs en in 2016 besloten de Europese Unie en de Verenigde Naties de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) tot uitvoering te brengen.

Ook Joop Spijker, onderzoeker aan de WUR, spreekt van vooruitgang. We nemen steeds meer stappen voor het leven met de negatieve gevolgen van groei en klimaatverandering. ‘In 2021 zag je een plan om de Coolsingel te transformeren, een plek die sinds de 20e eeuw steeds meer versteende en voor de auto werd ingericht.’ In Rotterdam worden verder veel daken vergroend. Ook in Eindhoven, waar onder andere de Trudotoren en de Medina-appartementen van groen worden voorzien, is te zien dat klimaatadaptatie en -mitigatie op de agenda staan.

Maar met enkel mooie voorbeelden is de wereld niet gered, zegt Van Timmeren. Gastheer Jan-Willem Wesselink, programmamanager van Future City Foundation, vraagt dus welke acties snel concreet uitgevoerd kunnen worden om gevolg te geven aan het rapport van de Club van Rome. En waarom staat er nog geen volledig circulaire stad? Is er wellicht onwil in het spel?

De klimaatopgave vraagt inderdaad om een snellere transitie. Daar zijn de deskundigen het met elkaar over eens, in lijn met recente IPCC-rapporten. Spijker noemt de alsmaar stijgende CO2-uitstoot en de afgenomen biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Ook de eerder genoemde transformatie van de Coolsingel is een voorbeeld van hoe moeizaam een verduurzamingsslag tot stand kan komen. Het resultaat is klimaatadaptief, maar de weg om daar te komen was lang.

‘We zijn sinds de jaren zeventig anders gaan denken over de stad’, vertelt Spijker. ‘Zo ontstond er een beweging om de auto uit de stad te weren en meer ruimte voor de fietsers en voetgangers vrij te maken.’ Tegelijkertijd krijgt de auto op veel plekken nog ruim baan. En veel stadscentra verkiezen nog steen boven groen.

Technisch verhaal kennen we

Om ‘morgen’ alsnog doelstellingen voor duurzame, klimaatadaptieve en gezonde steden en dorpen te halen, noemen de drie heren een aantal mogelijke acties. Allereerst moeten er duidelijkere kaders komen voor wat duurzaam en circulair ontwerpen concreet betekent. ‘Circulariteit kent in de hele bouwketen verschillende definities. Partijen wijken van elkaar af met hun doelstellingen. Dan duiken we weg in materiaalpaspoorten, om te laten zien dat we onderdelen van gebouwen kunnen hergebruiken. Maar dat weten we al een tijdje.’

En er is meer mogelijk, vindt ook Ron de Gruyter, Teammanager Ontwikkel- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland. Het gesprek over verduurzamingsmaatregelen vaak blijft volgens hem vaak hangen in een technisch verhaal, terwijl het een breed palet aan baten oplevert.

‘Als we onze gebouwen en steden duurzamer ontwerpen, creëren we een lagere energiebehoefte, een gezondere leefomgeving en een rijkere biodiversiteit. Dat levert een hogere WOZ-waarde op’, zegt hij. En juist doordat die baten ook financiële meerwaarde opleveren, is een andere barrière voor verduurzaming ook weg te halen: de businesscase. De hete aardappel van ‘wie de rekening betaalt’, blijft hardnekkig in de bouwketen.

Niet innovatief genoeg

Maar dan nog die vraag over onwil: waar blijft die eerste volledig circulaire en klimaatadaptieve stad? Spijker, De Gruyter en Van Timmeren beamen vooral dat die stad te realiseren valt. De Gruyter: ‘Mijn generatie zit op de posities waarin je aan de slag kan. Het kan gewoon gedaan worden. Met de juiste regelgeving en doelstellingen vanuit de overheid kunnen we de markt vertellen wat er gedaan moet worden.’

Volgens Spijker moet ook het enthousiasme blijven worden gedeeld. ‘Het positieve verhaal, dat verduurzaming leidt tot een mooiere wereld, dat maakt het verschil. Het is belangrijk om je eigen perspectief te delen.’ Mensen zijn veerkrachtig, voegt Van Timmeren toe.

‘Het tempo moet hoger. Daarom moet het Rijk en de Europese Unie duidelijke regels opleggen als een stok achter de deur’, aldus De Gruyter. ‘De bouw- en vastgoedsectoren zijn afwachtend geweest. Niet innovatief genoeg. De landelijke en Europese overheden moeten nog meer hun rol pakken als ze willen dat we samen duurzamer gaan produceren, reizen en leven.’

Kijk het webinar hier terug

Lees verder