De Plaspoelpolder is aan het opleven. Met steun van de gemeente Rijswijk en een goede samenwerking tussen ondernemers die de herstructurering financieren, begint de oude kantorenwijk er tegenwoordig uit te zien als een moderne werkplaats, waar ook ruimte is gemaakt voor woningbouw.

De Rijswijkse wethouder Armand van der Laar beschrijft hoe de Plaspoelpolder zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en wat er nodig was om de Plaspoelpolder weer een stap in de juiste richting te laten zetten: ‘Veel kantoren stonden leeg en waren zo verouderd dat makelaars ze niet eens meer op een lijstje wilde zetten. Voor ons was dit echt een grote uitdaging.’

‘We hebben dit probleem opgelost door het omgevingsplan te wijzigen en hebben ook duidelijke kaders gesteld. Alleen aan de randen van de Plaspoelpolder mogen de lege kantoren omgebouwd worden tot woningen, maar het middengebied heeft een duidelijke werkfunctie . Er is een groot tekort aan bedrijventerreinen in de regio, dus we vonden het belangrijk dat de Plaspoelpolder zijn oorspronkelijke functie behield. We zetten in op scale-ups uit Delft en Den Haag die naar ons toe komen’, aldus Van der Laar bij een projectivisit van de SKBN aan de Plaspoelpolder.

Goede samenwerking om Plaspoelpolder te herstructureren

Een aantal partijen werkt samen om de Plaspoelpolder 2.0 vorm te geven. Een belangrijke partij is het Industrieschap ‘De Plaspoelpolder’, een samenwerkingsverband van de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Zij renoveerden een aantal jaar gelede al de Harbour Village in de Plaspoelpolder en recentelijk ook een zestal complexen aan de Treubstraat. Samen met de gemeente Rijswijk en de BBR (ondernemers uit de Plaspoelpolder) tekenden zij een intentieovereenkomst, waarbij de gemeente zorg draagt voor het openbare gebied en duurzaamheid en de BBR kijkt naar passend beheer.

Op de korte termijn zorgt een dergelijke intentieovereenkomst voor een terugkerende opruimdag, het weghalen van achtergelaten auto’s, het creëren van zichtbaarheid en gebiedspromotie – om de Plaspoelpolder  zo aantrekkelijker te laten ogen voor voor private partijen die willen  investeren in de kantorenwijk. Op de middellange termijn wordt er gedacht in kansenstroken: welk gebied leent zich voor welke functie? 

Anders denken

Buck Consultants International (BCI) hielp mee met het ontwikkelen van de verschillende kansenzones in de Plaspoelpolder. Namens BCI spreekt Paul Bleumink: ‘We zien dat het op gemengde terreinen, mengbare terreinen en haventerreinen moeilijker is om winst te maken dan in bijvoorbeeld logistiek vastgoed, maar het kan wel. Wij denken dat tot 90% te reorganiseren is met privaat geld, gemeenten moeten dan investeren in het groen.’

Volgens Bleumink vraagt het herstructureren van bedrijventerreinen om nieuw denken, waarbij de bedrijven de trekkers zijn en er minder afhankelijkheid is van subsidies en leningen. Kortom: ‘Er moeten private business cases gemaakt worden. Dat moet lukken: er is veel marktdruk, dus er liggen veel kansen. Het gaat sneller dan verwacht.’

Een gezamenlijk ontwikkelperspectief, duidelijk beleid en ‘als het niet vanzelf gaat, actief  opkopen’ zijn volgens hem de tips om een bedrijventerrein succesvol te herstructuren. De Loods, waar de SKBN de projectvisit in de Plaspoelpolder organiseerde, bewijst dat het goed gaat met de kantorenwijk. De Loods werd een aantal jaar geleden door ondernemer Roger Pels opgekocht en is nu een hippe, industriële werkplek voor start-ups. 

22-04-2022
Nieuws
Laadplein voor e-trucks in Eerbeek
Laadplein voor e-trucks in Eerbeek

Schotpoort Transport Groep uit Eerbeek heeft elektrische vrachtwagens. Die opladen met eigen zonne-energie bleek een uitdaging. Dankzij hulp van de logistiek makelaar van provincie Gelderland komt er een semipubliek snellaadpunt. Met batterij, zodat de zonne-energie altijd beschikbaar is. Voor eigen en andere vrachtwagens. Duurzaam ondernemen betekent duurzaam vervoer Schotpoort Transport Groep uit Eerbeek heeft meer dan 70 chauffeurs, 200 koeriers en 150 eigen bezorgers in dienst. Dit familiebedrijf bestaat inmiddels ruim 125 jaar. Sociaal en duurzaam ondernemen is voor het bedrijf heel belangrijk. Marc Seesing, directeur van Schotpoort Transport Groep: “Meer dan 30% van ons personeel bestaat uit collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Duurzaam ondernemen betekent ook minder CO2 uitstoten. “We zoeken continu naar manieren om onze dienstverlening te verduurzamen. We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Het grootste deel van onze CO2-uitstoot komt van ons wagenpark. We investeren dan ook flink om onze vrachtwagens, bestelbussen en auto’s duurzamer te maken.” Inmiddels hebben ze 4 elektrische vrachtwagens en dat worden er meer. “Het zijn grote investeringen, maar we denken hiermee op de behoeften van onze opdrachtgevers in te spelen. Opdrachtgevers en klanten verwachten steeds vaker duurzaam vervoer.” Zelf opgewekte stroom efficiënt gebruiken Om de elektrische vrachtwagens concurrerender te maken dan dieselvrachtwagens, zocht Schotpoort Transport naar manieren om de vrachtwagens duurzaam op te laden. “Op het dak van ons gebouw liggen zonnepanelen, vooral om ons kantoor van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Ook op de grote panden die wij iets verderop in Eerbeek verhuren aan Schotpoort Logistics, konden we zonnepanelen plaatsen. Schotpoort Logistics heeft inmiddels ook meerdere elektrische vrachtwagens besteld, dus die duurzaam opgewekte stroom biedt kansen voor beide ondernemingen. Nu er 3.000 panelen op die daken liggen, kunnen we onze elektrische vrachtwagens opladen met stroom die we zelf opwekken. De uitdaging is om dat efficiënt te doen. Overdag zijn de vrachtwagens onderweg. Dan leveren we eigenlijk te veel stroom terug aan het net. Dat leidt tot uitdagingen bij de netbeheerder. ’s Nachts laden we de vrachtwagens op, maar dan schijnt de zon niet.”  Laadplein ’s nachts voor henzelf, overdag voor anderen Samen met Schotpoort Logistics bedacht Schotpoort Transport Groep een oplossing: een laadplein voor 8 elektrische vrachtwagens bij Schotpoort Logistics. De stroom wordt geleverd door een batterij die gekoppeld is aan de zonnepanelen. “Met onze eigen opgewekte stroom kunnen we onze vrachtwagens ’s nachts opladen. Overdag is er ruimte voor vrachtauto’s van andere vervoerders. Het laadpunt is vooral bedoeld als steunpunt om even bij te tanken als de chauffeur bang is zijn bestemming net niet te halen. We hopen dat het laadplein in het 2e kwartaal van 2024 klaar is.” Advies aan werkgevers “De sleutel tot succes is samenwerking en ‘commitment’. Zoek elkaar op en geef elkaar het vertrouwen. Dat geldt voor transporteurs onderling en transporteurs en opdrachtgevers. Door die samenwerking gaat het sneller. En je moet ervoor gaan, anders lukt het niet. Ik geef dit advies graag aan mijn collega-werkgevers mee.”  Logistiek makelaar helpt “Succes zit in samenwerking”, bevestigt Soufiane Benslimane. Hij is een van de logistiek makelaars van provincie Gelderland en hielp het bedrijf op weg. Samen onderzochten ze hoe het bedrijf in verbinding kon komen met andere bedrijven. Ook hielp ze mogelijkheden voor subsidie te vinden, beantwoordde vragen en hield hen op de hoogte van het subsidieonderzoek. Het bedrijf kreeg subsidie van de provincie, waardoor het laadplein er kan komen. Ook legde de logistiek makelaar contacten met gemeente Brummen. “Dat zorgde voor meer draagvlak voor dergelijke initiatieven. Ik vind het prachtig om bedrijven en overheden met elkaar te verbinden.”

15-02-2024