Het kabinet wil met ingang van 2025 zonnepanelen op nieuwe gebouwen verplichten. De verplichting moet gelden voor daken met een oppervlakte groter dan 250 vierkante meter, voornamelijk fabrieken, winkels en andere bedrijfspanden. Dit maakt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) vrijdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Als het aan minister Jetten ligt, moet de groei van het aantal zonnepanelen worden vastgehouden of zelfs versnellen. Hij legt in de nieuwe plannen de focus op ‘grootschalige inzet’ op daken. Hoeveel zonnepanelen op de daken moeten komen te liggen, is niet bekend. In zijn brief aan de Tweede Kamer wordt wel duidelijk dat het kabinet ook de regels voor daken van nieuwe woningen en kleinere daken van bedrijven ook zal aanscherpen.

Opwekking van zonne-energie op daken is volgens Jetten een onmisbaar onderdeel van de energietransitie, waarmee een groot deel van de CO2-reductie kan worden bereikt. Jetten noemt zonnepanelen een kosteneffectieve oplossing en vindt de verplichting een goede impuls voor het onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Dat zorgt voor lagere energiekosten en heeft een positieve invloed op het klimaat, schrijft hij. In dezelfde brief stipt Jetten wel de gestegen kosten aan voor het aanschaffen van zonnepanelen, in relatie tot recente marktontwikkelingen. 

Bestaande bedrijfsgebouwen

Naast de verplichting voor nieuwe bedrijfsgebouwen, verandert nog meer rondom zonne-energie. Ook bestaande gebouwen krijgen te maken met veranderingen. Dat ligt wat complexer dan de verplichting voor nieuwbouw, vanwege bestaand eigendom.

‘Er moet een voldoende zwaarwegend belang zijn om in te grijpen in het eigendomsrecht’, schrijft de minister. Hij kijkt naar de voorwaarden waarmee het voor gemeenten gemakkelijker wordt om vanaf 2024 zonnepanelen op bestaande bedrijfsgebouwen te leggen.

Het kabinet gaat ook zonnepanelen stimuleren op daken die in eerste instantie niet geschikt zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om een vergoeding voor het aanpassen van daken of subsidie op de meerkosten voor lichtgewicht panelen. Meer dan de helft, 60 procent, van grote daken zou ‘draagkrachtproblemen’ te hebben. Jetten denkt dat het grootste deel van die daken met relatief kleine investeringen alsnog geschikt kan worden gemaakt.

Tot slot verlengt het kabinet de salderingsregeling voor zonnepanelen. Hiermee kunnen eigenaren van zonnepanelen elektriciteit aan het stroomnet terugleveren en dit aftrekken van het eigen energieverbruik. Eerder lag het plan om dit systeem vanaf 2023 af te bouwen, maar dat wordt met twee jaar uitgesteld.

ELBA\REC

ELBA\REC en SKBN werken al jaren nauw samen en sinds medio 2018 is ELBA\REC ook kennispartner van SKBN. Via vakmedia zoals BT Magazine en Stadszaken, en o.a. door het BT Event is ELBA\REC een bron van informatie voor bedrijventerreinprofessionals.

info@elba-rec.nl
033 - 87 00 100

ELBA\REC
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Achtergrond

Campus en Innovation Districts: de kracht van samenwerken

Achtergrond

11-03-2022

Campus en Innovation Districts: de kracht van samenwerken

In 2014 werd TwynstraGudde gevraagd als kwartiermaker bij het opzetten en inrichten van de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Een fysieke plek waar de high tech maakindustrie, onderwijs en overheid samenkomen onder één dak; een kristallisatiepunt waar onderzoek en kennis tot bloei komen en commercieel worden ingezet ten behoeve van de waardeontwikkeling van de Nederlandse economie.

In zo’n campusorganisatie werken sectorgerelateerde bedrijven samen met onderwijs en overheid om innovatieve ecosystemen en de economische identiteit van een regio of stad te versterken. Campussen hebben door hun gebundelde kennis een enorme aantrekkingskracht voor start-ups, scale-ups en studenten. Daarom investeren publieke en private partijen in hoogwaardige faciliteiten en activiteiten op campussen. In de governance en de verdienmodellen moeten de publieke belangen geborgd worden. Dat deze vorm van publiek-private samenwerking succesvol is, blijkt uit het feit dat op steeds meer plekken campussen worden ontwikkeld. Een mooi voorbeeld is de Novio Tech Campus in Nijmegen, waar een voormalig fabriekscomplex van Philips en NXP wordt omgetoverd tot een broedplaats voor open innovatie in health en technologie.

Human capital

Behalve een innovatieve, technologische en kennisgerichte kant heeft campusontwikkeling voor deelnemers ook een human capital kant. Door intensieve samenwerking en het feit dat studenten deel uitmaken van de beroepspraktijk verkleint de kloof tussen theorie en praktijk. Bedrijven bouwen al tijdens hun studie een band op met studenten en kunnen hierdoor vacatures makkelijker invullen. Afgestudeerden stromen door hun opgedane praktijkervaring bovendien makkelijker in. Edward Voncken, CEO van KNWE, gevestigd op BIC, zei in de podcast Eindhoven koppelt kennis aan daadkracht, dat zij ‘meer instroom van stagiaires en afgestudeerden hebben, maar ook van BBL’ers en vaklieden.’ Dit is een belangrijke motivatie voor bedrijven om deel te nemen. En ook de reden dat steeds vaker het mbo- en hbo-onderwijs aanhaakt in campusontwikkeling.

Van bedrijventerrein naar innovation district

Nederland telt vierduizend vaak wat verouderde bedrijventerreinen. (Maak)bedrijven zitten er vaak op zichzelf, anoniem. Op een aantal plekken in Nederland denkt de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemers) na over een doorontwikkeling van deze terreinen naar innovation districts. Om zo de noodzaak voor samenwerking en het steeds sneller vernieuwen te faciliteren. Vaak speelt bij die afweging de identiteit van een regio een rol. Zo heeft de gemeente Den Haag als stad van recht en vrede The Humanity Hub opgezet voor humanitaire organisaties die willen innoveren, kiest Arnhem voor energie en wordt in Den Helder gewerkt aan de ontwikkeling van een maritieme campus.

Van idee naar uitvoering

Om van idee naar uitvoering te komen moeten heel wat vragen worden beantwoord. Levert het inrichten van een campusontwikkelingsorganisatie voldoende maatschappelijk rendement? Wat is het gemeenschappelijk belang om tot kruisbestuiving te komen? Welke bedrijven passen daarbij? Wat is het verdienmodel? TwynstraGudde helpt initiatiefnemers van idee tot start. Daarbij denken we ook na over zaken als branding, governance en business development. Want een innovatieve bedrijvencampus is nu eenmaal geen gewoon bedrijventerrein.

Maatschappelijk belang

We weten uit ervaring dat er geen handboek voor campusontwikkeling bestaat. Elk vraagstuk is anders, want elke omgeving is anders. Wat we wel weten: het ecosysteem dat ontstaat bij campusontwikkeling biedt deelnemende partijen een set aan randvoorwaarden om met elkaar innovatieve slagkracht te realiseren. Daarmee hebben campussen en innovation districts een economisch aanjagende functie voor regio en/of stad en een groot maatschappelijk belang.

Podcast over campusontwikkeling in stedelijke regio’s

In samenwerking met BNR heeft TwynstraGudde de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'Eindhoven koppelt kennis aan daadkracht' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op campusontwikkeling in stedelijke regio’s en specifiek over Brainport Industries Campus Eindhoven. Luister hier de podcast.

 

Lees verder