SADC ontwikkelt – samen met onder andere gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Schiphol Group – een Digital Twin van de Airport Corridor: het gebied van de Amsterdamse Zuidas, via Schiphol tot Hoofddorp. Doel van de Digital Twin is om betere beslissingen te kunnen maken voor het gebied, doordat partners één gedeelde, actuele informatiebasis hebben.

Met de Digital Twin kun je de impact van keuzes integraal simuleren en vervolgens kun je monitoren en leren van de daadwerkelijke gevolgen van beslissingen. En dat is de bedoeling: de Airport Corridor is een economisch belangrijk gebied, maar ook een gebied waar we maatschappelijke doelen – sociaal en duurzaam – nastreven. Met de Digital Twin wil SADC balans brengen in keuzes tussen samenleving, duurzaamheid en economie. Bekijk hieronder de animatie waarin deze Digital Twin verder wordt toegelicht.

De basis staat, maar de Digital Twin is misschien wel nooit af. Op de PROVADA 2022 organiseerde SADC onder leiding van Peter Heida, procesmanager Digital Twin, een paneldiscussie met experts om verder vooruit te kijken: wat is de potentie van Digital Twins in regionale gebiedsontwikkeling?

De stand van zaken

Emile Revier, partner bij PosadMaxwan, is betrokken bij de bouw van deze Digital Twin: “Deze Digital Twin is echt anders dan een GIS-applicatie, en dat zit vooral in de architectuur. We zorgen dat alle data en analyses volledig herleidbaar zijn. De ambitie is om zo een platform te creëren waar steeds meer partijen die in de Airport Corridor actief zijn aan mee kunnen doen.” Bovendien leer je veel door samen diep in de data te duiken, vertelt Emile: “Soms zegt data iets anders dan je verwacht: we vonden bijvoorbeeld veel logistieke bedrijvigheid op de Zuidas – dan ga je filteren op m2 en op aantal werknemers en vind je stadsdistributiebedrijven. Dan vind je dat je sectorale insteek nieuwe economische dynamiek niet helemaal goed vangt.”

Abe Ferwerda, projectmanager bij SADC vult aan: “We zien ook dat dit project verschillende partijen én verschillende ‘bloedgroepen’ bij elkaar brengt. Je hebt dataexperts nodig, je hebt strategen nodig – je hebt visionairs nodig en – zoals Emile dat noemt – een gedegen bibliothecaris die zorgt dat de databank volledig herleidbaar is. Dat laat ook de potentie van een Digital Twin zien: je moet echt over grenzen samenwerken en bouwt iets gezamenlijks op.”

De belofte

Digital Twins dragen een soort belofte van ‘één druk op de knop en je hebt alle antwoorden’ in zich. Ilco Slikker, senior consultant in Digital Twinning bij Royal HaskoningDHV: “Je kunt niet een Digital Twin kopen, je moet ‘m bouwen. Digital Twins worden te vaak gezien als een puur technische innovatie, terwijl het gaat om het doel: welke vraag wil je beantwoorden? Een Digital Twin brengt meerdere technieken – van sensoring tot AI – bij elkaar, maar het gaat uiteindelijk altijd om de strategie.” Emile Revier vult aan: “Vaak stopt een Digital Twin-project na een paar jaar: het geld is op. Je ziet dat partijen een Digital Twin puur vanuit data, puur vanuit een vraag of puur vanuit techniek benaderen. In dit programma proberen we een combinatie te maken: beschikbare data benutten, oefenen met de techniek, maar steeds vanuit de brede ambities voor de Airport Corridor keuzes maken over wat we wel en niet doen.”

Lieke Dreijerink, programmamanager Ideale(n)Monitor bij AMS Institute ziet de meerwaarde ook niet in het ultieme antwoord, maar in de weg ernaar toe. “Een gedeeld dataplatform biedt transparantie: je kunt uitleggen wat je wel en niet weet en waarom je een keuze maakt.” Er loopt een samenwerking tussen de Ideale(n)Monitor en de Digital Twin: “Doel van de Ideale(n)Monitor is om te kijken of we wel de juiste dingen meten, vanuit de idealen die we nastreven in de stad. In de samenwerking met de Digital Twin willen we dat concreet maken: kunnen we voor dit gebied in beeld brengen hoe het staat met de sociale ondergrens– qua energie, inkomen of maatschappelijke betrokkenheid? Als dat lukt, dan weet je veel beter waar je als overheid op in zou moeten spelen.”

Het vervolg

Caren van der Merwe is sustainability consultant bij Rabobank: “2050 lijkt ver weg, maar als wij de verduurzamingsopgave bespreken met klanten dan schrikken ze toch als ze zich beseffen dat binnen 28 jaar het volledige vastgoedportfolio moet worden getransformeerd. Wij focussen vaak op gebouwen, maar de kracht van deze Digital Twin is natuurlijk dat je naar een heel regionaal systeem kijkt. Ik zie enorme kansen – van de wateropgave tot afval en van het reduceren van hittestress tot het samenbrengen van stakeholders in een gebied.”

Abe Ferwerda kijkt vooruit: “We ontwikkelen nu met publieke partijen en kennispartners. Het zou fantastisch zijn als we van de Digital Twin een publiek-private samenwerking maken, waarin partijen data met elkaar durven delen. Inhoudelijk willen we brede waardecreatie gaan simuleren. De mogelijke doortrekking van de Noord/Zuidlijn zou een gamechanger zijn voor de Aiport Corridor: we willen in beeld brengen wat daar de financieel-economische, sociale en duurzaamheidsimpact van is. En er liggen urgente vraagstukken – bijvoorbeeld rond netcongestie – die we met ons digitale platform op een nieuwe manier kunnen benaderen. Maar het is niet alleen een goed-nieuws-show: we moeten scherpe keuzes durven maken: de potentie is enorm, maar we moeten focus aanbrengen en zorgen dat elke extra uitbouw-module meerwaarde biedt voor de ontwikkeling van de Airport Corridor.”

SADC

SADC is sinds 2011 participant van SKBN. SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt toekomstbestendige, goed bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus in de Metropoolregio Amsterdam, die ook aan bijdragen aan de leefkwaliteit.

info@sadc.nl
020 - 20 666 40

SADC
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Nieuws

Provincie Noord-Holland investeert in zonnepanelen op parkeerterreinen

Nieuws

28-01-2022

Provincie Noord-Holland investeert in zonnepanelen op parkeerterreinen

De provincie Noord-Holland wil stimuleren dat meer parkeerterreinen met zonnepanelen worden overkapt. Met een financiële impuls van € 1,5 miljoen hoopt de provincie initiatiefnemers over de streep te trekken om plannen te realiseren bij parkeerterreinen die daar geschikt voor zijn.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “De potentie van overkappingen met zonnepanelen boven parkeerterreinen in Noord-Holland is enorm. Als we die potentie benutten, leveren wij niet alleen een bijdrage aan de CO2-reductie door het plaatselijk opwekken van duurzame energie, maar kan het parkeerterrein hiermee ook voldoen aan zijn eigen elektriciteitsbehoefte. Denk aan laadpalen voor elektrische auto’s of verlichting op het eigen terrein. Bovendien staat je auto op zonnige dagen lekker in de schaduw en wordt schaarse ruimte optimaal benut. Een mooie win-win situatie voor iedereen. We merken helaas dat het realiseren van deze zogenoemde ‘solar carports’ nog een kostbare zaak is en initiatiefnemers het nog niet altijd aandurven. Wij helpen daar graag bij."

Park the Sun

Met de in 2020 ontwikkelde tool Park the Sun kan iedereen zien welke parkeerterreinen in Noord-Holland geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. Parkeerplaatsen overkapt met zonnepanelen, de ‘solar carports’, zijn nu nog een innovatieve en soms kostbare toepassing van zonne-energie. Om de drempel bij initiatiefnemers te verlagen, stelt de provincie geld beschikbaar voor verder onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports op potentiële locaties.

Ook kan subsidie aangevraagd worden voor het realiseren van de Solar Carport zelf. In vergelijking met traditionele toepassingen van zonne-energie op daken en velden, is een solar carport nu duurder. De daarvoor nodige draagconstructie en eventueel benodigde versteviging van de fundering kan flink drukken op het budget van een initiatiefnemer, waardoor die het niet altijd aandurft. 

Als een initiatiefnemer tijdelijke opslag van elektriciteit in de carport wil realiseren, bijvoorbeeld met een batterij, dan komt die ook in aanmerking voor subsidie. "Met de huidige drukte op het elektriciteitsnet gaat opgewekte energie vaak verloren, omdat het nergens naar toe kan als het net op een zonnige dag al ‘vol’ blijkt te zitten. Met tijdelijke opslag gebeurt dat niet en kan het op een ander moment gebruikt worden", aldus gedeputeerde Stigter.

Aanvraag subsidie

Gemeenten, energiecoöperaties, parkeermanagementorganisaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen. De regeling ‘Uitvoeringsregeling zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland’ geldt in 2022 en 2023. Subsidie kan vanaf 15 februari 2022 aangevraagd worden in het Subsidieloket. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van ontvangst.

Lees verder
card image

Nieuws

Pilot slimme aanpak voor aantoonbare energiebesparing in regio Alkmaar

Nieuws

11-03-2022

Pilot slimme aanpak voor aantoonbare energiebesparing in regio Alkmaar

Wethouder van Castricum, Falgun Binnendijk, gaf donderdag 10 maart 2022 het startsein voor de tweede pilot om op een slimme manier energiegebruik te reduceren bij bedrijven.

Tijdens de pilot, die het initiatief is van de Provincie Noord-Holland, Regio Alkmaar en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, worden de besparingen nu ook inzichtelijk gemaakt voor andere bedrijven. AC Borst Bouw BV gaat vanuit deze pilot aan de slag met een aanpak van Van Hove Energy Management.

Zorgplicht

Wethouder Falgun Binnendijk legt uit: “Bedrijven hebben al langere tijd een zorgplicht om energiebesparingsmaatregelen te treffen. Bedrijven worden hier steeds meer op aangesproken, daarnaast wordt ze gevraagd om hun energiebesparingen inzichtelijk en aantoonbaar maken.”

De Provincie Noord-Holland is daarom samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Regio Alkmaar met een pilotprogramma gestart. Tijdens deze pilots kunnen bedrijven met een dashboard direct aantonen hoeveel energie zij besparen. Falgun Binnendijk vervolgt: “Het is belangrijk dat bedrijven weten dat deze verplichting er is en hoe ze hier mee om kunnen gaan.”

Slimme software

De tweede pilot vanuit het pilotprogramma is donderdag 10 maart bij AC Borst Bouw BV op de Castricummer Werf van start gegaan. De aanpak van Van Hove Energy Management vermindert het verbruik en maakt de gemaakte energiebesparingen zichtbaar. De behaalde besparingen worden weergegeven op een dashboard.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Cornel Borst, directeur van AC Borst Bouw BV: “Deze maatregel biedt ons de kans om tegen een relatief geringe investering een vermindering van verbruik te realiseren in onze bestaande huisvesting. Daarnaast past dit volledig in de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij willen nemen.”

Meer pilots

Wethouder Falgun Binnendijk kijkt terug en alvast vooruit: “In december 2021 zijn we gestart met de eerste pilot en later dit jaar start een pilot in de gemeente Dijk en Waard. Per pilot worden steeds een ander bedrijf en een bepaalde methodiek gecombineerd. Tijdens de pilots kunnen andere bedrijven meekijken om te zien hoe de aanpak werkt en of de rapportages slim en zonder al te veel werk gerealiseerd kunnen worden.”

Verplichting

Bedrijven hebben een wettelijke plicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Hier wordt vaak nog onvoldoende navolging aan gegeven. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor een groot besparingspotentieel onbenut blijft. Energiebesparing is misschien wel de goedkoopste, makkelijkste en meest efficiënte manier om CO2 te reduceren. De Provincie vindt het daarom belangrijk hier de komende tijd veel aandacht aan te besteden. Zij ondersteunt dan ook graag de pilots om inzichtelijk te maken met welke maatregelen op eenvoudige wijze energie kan worden bespaard.

Foto: Guillaume Groen Fotografie

Lees verder