Peute Group vestigt zich in Alblasserdam. Dudok ontwikkelt deze nieuwbouw voor Peute Group en het kavel is verkregen door tussenkomst van Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). 

Peute Group is een internationaal opererende onderneming die zich focust op het recyclen van papier en kunststoffen. Het bedrijf is in 1960 opgericht en heeft zich de afgelopen 60 jaar ontwikkeld van kleine, lokale speler tot één van de grootste onafhankelijke papier- en kunststofverwerkers ter wereld. Medio 2023 verhuist Peute Group van de tweede Merwedehaven in Dordrecht naar de nieuwbouwlocatie op het Nedstaalterrein in Alblasserdam, de duurzame Poort aan de Noord. Op 15 juni werd de eerste paal geslagen voor dit project in bijzijn van de Alblasserdamse burgemeester Jaap Paans.

Gebiedsontwikkelaar ROM-D heeft op verzoek van de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht en in het licht van zowel lokale als regionale ambities (werkgelegenheid, oeverlocaties en bereikbaarheid) onderzocht of het mogelijk was om Peute naar het voormalige Nedstaalterrein te doen verhuizen. Dit was namelijk ook de wens vanuit het bedrijf zelf. ROM-D heeft hiertoe nauwe contacten onderhouden met SVE, de eigenaar van het Nedstaalterrein. Na een korte intensieve verkenning is gebleken dat het (met hulp van de regiodeal) haalbaar was. Vanuit haar rol heeft ROM-D overigens niet alleen de verplaatsing van Peute naar Nedstaal bespoedigd, maar ook de toekomstige herontwikkeling van de achterblijvende Peutelocatie in Dordrecht zal onder regie van de ROM-D en in het belang van de lokale/regionale agenda plaatsvinden.

Burgemeester Jaap Paans is enthousiast over de ontwikkeling: “De locatie aan het water is bijzonder: door de directe verbinding met de terminal van BCTN wordt deze ‘droge locatie’ ontsloten via het water en door transport over water wordt de druk op het wegennet, de A15 en de N3 in Dordrecht, minder. En het is ook nog eens beter voor het klimaat. Met het opleidingstraject met het DaVinci college via het programma Kansrijk en De Sociale Dienst Drechtsteden die ons helpt bij het vinden van voldoende mensen, wordt de werkgelegenheid behouden voor de regio. Dit past bij de ambities van Smart Delta Drechtsteden waaronder Ondernemers, Onderwijs en Overheid in de Drechtsteden samenwerken.”

Op het perceel van totaal 8 hectare wordt er in twee fases gebouwd. In fase I worden circa 32.000 m² warehouse, circa 3.200 m² kantoor en een entreekavel van circa 11.500 m² ontwikkeld, gelegen op een perceel van circa 5 hectare. Medio 2023 zal er gestart worden met de realisatie van fase II. Het nieuwbouwproject zal rond eind oktober 2023 worden opgeleverd.

ROM-D

ROM-D is sinds 2012 participant van SKBN. De Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D) is de grondontwikkelingsmaatschappij van de regio Drechtsteden.

[email protected]
078 - 770 80 95

ROM-D
card image

Achtergrond

Is er een rol weggelegd voor publieke investeerders bij truckparkings?

Achtergrond

24-02-2022

Is er een rol weggelegd voor publieke investeerders bij truckparkings?

Internationale truckchauffeurs hebben vaak te maken met diefstal van lading en gebrek aan fatsoenlijke voorzieningen als ze langs de snelwegen moeten overnachten. Voor hen zijn beveiligde truckparkings met voorzieningen belangrijk. Voor ondernemers is het exploiteren van een truckparking geen vetpot door de hoge grondprijzen. Ook gemeenten blijken vaak weinig ruimte vrij te maken voor dit essentiële onderdeel van de infrastructuur. Het bereiken van het maatschappelijk rendement van beveiligde truckparkings lijkt hierdoor nog ver weg.

Voor Perspectieffonds Gelderland (PFG) onderzochten ERAC en KplusV de obstakels. Is het tijd voor publieke investeerders om eerder in te stappen en zo de realisatie van truckparkings te versnellen?

Vanuit de wetgever (EU) ontstaat er steeds meer druk op het bewaakt kunnen parkeren van vrachtwagens. Onbewaakt parkeren zorgt voor gevaar, criminaliteit en overlast op de op- en afritten bij verzorgingsplaatsen (tankstations) langs de snelwegen en ongewenst parkeren op bedrijventerreinen of langs provinciale wegen. Combineer dit met het gebrek aan (sanitaire) voorzieningen en het is duidelijk dat er een opgave ligt om meer bewaakte truckparkings te realiseren. Ook in Gelderland is hier sprake van, met name langs de logistieke corridor A15 - A12.

Overheden zien dat er behoefte is aan deze voorzieningen, maar in de praktijk blijken ze voor de private sector moeilijk realiseerbaar. Kan een langlopende samenwerking tussen publieke investeerders, private exploitanten en/of mede investeerders uitkomst bieden? Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om te investeren in meerdere locaties voor truckparkings en clean energy hubs? In opdracht van Perspectieffonds Gelderland deden ERAC en KplusV hier onderzoek naar.

Een parking is geen normale bedrijfskavel

In het onderzoek is bekeken welke aspecten een belangrijk effect hebben op de rentabiliteit van de truckparking. Het gaat daarbij om grondprijzen, maar ook om een samenspel tussen bewegwijzering en vindbaarheid, handhaving en tarieven. Uiteindelijk moet dat leiden tot een goede bezettingsgraad van de parkeerplaatsen.

Een probleem bij het realiseren van truckparkings is de hoge grondprijs. De financiële draagkracht van een truckparking is lager dat die van een ‘normale’ bedrijfskavel. Het is dan ook niet mogelijk aan een kavel bestemd voor een truckparking, dezelfde waarde toe te kennen als een normale bedrijfskavel. Het zou dus verstandig zijn dit op voorhand al in de grondexploitatiemodellen worden meegenomen. Dat er wegen en groen nodig zijn, snapt iedereen, truckparkings horen er ook bij.

Dit kan natuurlijk ook inhouden dat de truckparkings niet op dure zichtlocaties worden gerealiseerd, maar op een minder zichtbare en daarmee goedkopere locaties. In de praktijk blijkt echter het organiseren van goede bewegwijzering, waarmee ervoor gezorgd wordt dat de chauffeur tijdig en juist geïnformeerd wordt over de aanwezigheid en faciliteiten van een truckparking, een hele kostbare opgave is, waarmee het voordeel van een goedkoper stuk grond deels teniet wordt gedaan. Daarnaast is handhaving een punt van aandacht. Zodra een truckparking in de omgeving beschikbaar is, moeten de vrachtwagens die fout geparkeerd staan, worden doorverwezen naar de truckparking. Tot slot moet het geheel zo georganiseerd zijn dat de tarieven voor de chauffeur op te brengen zijn.

Ook vrachtwagens gaan 'snelladen'

Het onderzoek ging ook in op de vraag of een combinatie is te maken met clean energy hubs. Het lijkt een logische gedachte om in de toekomst het laden van de batterijen van de elektrische trucks bij een truckparking plaats te laten vinden. Daar is bij een lange stop immers de tijd voor. Maar ook vrachtwagens zullen in de toekomst gebruik gaan maken van 'snelladen'. Dat gaat even snel als regulier tanken. Het investeren van kostbare laadinfrastructuur op truckparkings lijkt daardoor geen verstandige keuze. Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat deze combinatie niet noodzakelijk is. Dit neemt niet weg dat investeren in de energietransitie voor de logistieke sector van groot belang blijft.

Alleen met samenwerking komen we verder

Perspectieffonds Gelderland richt zich op het investeren in het versnellen van het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Beveiligde truckparkings dragen bij aan de bereikbaarheid van de regio en verbeteren het woon- en leefklimaat. Inzet van PFG kan leiden tot een verbetering van de business case van een truckparking. Vooral het erfpachtmodel helpt hierbij. Voor veel ondernemers is de initiële investering in grond een obstakel. Door dit weg te nemen en gunstige voorwaarden te scheppen, verbetert de business case aanzienlijk. In dat geval krijgt PFG een vergoeding voor de inzet van middelen, houdt het grip op de ontwikkelingen op de truckparking en blijft fonds eigenaar van de gronden. De exploitant heeft vervolgens ruimte om te investeren in noodzakelijke opstallen en voorzieningen.

Het betrekken van PFG kan helpen bij de exploitatie van een truckparking, maar dit neemt niet weg dat een financieel positieve exploitatie van een beveiligde truckparking aan veel voorwaarden moet voldoen, met name een lage grondprijs. Je kunt de markt vragen een knelpunt op te lossen, maar de markt doet het alleen als zij geholpen wordt om daarin potentieel een goede vergoeding te kunnen krijgen voor het risico dat zij nemen door te investeren. Wellicht kan de overheid een oplossing bieden om de grondkosten op een acceptabel niveau te krijgen. Het onderzoek geeft ons inzicht in de belangrijke aspecten en parameters van een truckparking. Daarmee kunnen we geïnteresseerde gemeenten adviseren en mogelijk deelnemen in de ontwikkelingen. Gezien de voorwaarden van PFG is het dan niet genoeg om in één locatie te investeren, dat moeten er dan meer worden. Of dat lukt gaan we verder onderzoeken.

Rikus Wolbers is senior projectmanager bij Oost NL en werkt aan de ontwikkeling van Perspectieffonds Gelderland. Met Perspectieffonds Gelderland versnelt en versterkt de provincie Gelderland innovatiekracht van ondernemingen en projecten die zich bezighouden met grote maatschappelijke uitdagingen. Oost NL is fonds- en programmamanager van PFG.

Lees verder
card image

Nieuws

Stroomnet Noord-Brabant en Limburg weer ‘open’ voor grootverbruikers

Nieuws

09-09-2022

Stroomnet Noord-Brabant en Limburg weer ‘open’ voor grootverbruikers

In Noord-Brabant en Limburg is vanaf december 2022 weer ruimte op het stroomnet voor nieuwe bedrijven en een aantal wind- en zonneparken. Dat meldt landelijk netbeheerder TenneT. Tientallen bedrijven stonden vanaf juni op de wachtlijst voor aansluiting. Voor huishoudens waren er geen directe gevolgen. 

Netbeheerders TenneT en Enexis vroegen aangesloten bedrijven om hun stroomgebruik op piekmomenten terug te dringen, tegen een vergoeding. Het verzoek heeft ruimte op het stroomnet vrijgemaakt, zodat tientallen nieuwe bedrijven vanaf december kunnen worden aangesloten. In overleg met aangesloten bedrijven heeft TenneT 1.700 megawatt aan extra capaciteit gevonden. Dat is negen keer het stroomverbruik van een stad als Den Bosch. 

In juni luidde de netbeheerder de noodklok over het bereiken van de maximumcapaciteit op het stroomnet. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie noemde het ‘spijtig nieuws met grote gevolgen’. 

Miljardeninvestering 

Om de netcapaciteit op de langere termijn te vergroten, investeert TenneT de komende tien jaar ongeveer twee miljard euro in het stroomnet in de provincies Noord-Brabant en Limburg. 

Onder andere de capaciteit van een ‘elektriciteitssnelweg’ tussen Geertruidenberg en Maasbracht wordt versterkt, om zo meer elektriciteit over de lijn te transporteren. Ook wordt er gewerkt aan een aantal hoogspanningsstations in onder meer Halsteren, Boxmeer en Tilburg. 

De noodzaak om het stroomnet aan de ene kant te ontlasten, maar ook te versterken, speelt door heel Nederland. Op korte termijn kunnen netbeheerders niet voldoen aan de toenemende elektriciteitsbehoefte. Deze is nodig voor de snelle toename van het aantal warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de verduurzaming van de industrie


Foto:
eretmari via Pixabay 

Lees verder