InSus, fabrikant van circulaire bouwmaterialen, realiseert op het bedrijventerrein InnoFase in Duiven een nieuwe fabriek die volgens een uniek procedé sandwichpanelen kan recyclen en hiervan nieuwe isolatieplaten produceert. In november van dit jaar opent de fabriek haar deuren. Samen met gemeente Duiven ondersteunt Oost NL de onderneming bij haar vestiging en elektrificatie-proces in Duiven.

De vestiging van InSus past perfect bij het circulaire karakter van InnoFase, dat vanwege haar circulaire ambities in 2020 nog werd onderscheiden met de Circular Economy Award. InSus werkt sinds 2016 aan de ontwikkeling van nieuwe methoden voor de productie van circulaire bouwmaterialen. Het eerste proces dat klaar is voor grootschalige uitrol is het verwerken en opwaarderen van isolatiemateriaal uit afvalstromen. Hiervan wordt een hoogwaardig circulair isolatiemateriaal geproduceerd voor diverse toepassingen in de woningbouw en andere gebouwen.

Directeur van InSus, Harry van Dam: “De nieuwbouw in Duiven maakt het mogelijk de door ons ontwikkelde technieken voor het verwerken en produceren van PU-isolatie (polyurethaan-isolatie) grootschalig toe te passen. Met deze faciliteit gaan wij een enorme CO2-reductie en grondstofbesparing realiseren.” 

Uitstootreductie van 1,5 miljoen ton CO2 per jaar

Tijdens het innovatieve verwerkingsproces van InSus worden gassen, die uit de gerecyclede isolatie vrijkomen, afgevangen. Door het circulaire en klimaatbestendige proces van InSus wordt voorkomen dat de gassen in de atmosfeer terechtkomen. Er is wereldwijd geen recyclingfaciliteit waar deze isolatiepanelen worden gerecycled en de drijfgassen worden afgevangen. Met het nieuwe proces wordt jaarlijks een uitstootreductie van ruim 1,5 miljoen ton CO2 per jaar gerealiseerd ten opzichte van de huidige manier van verwerking van oud isolatiemateriaal.

Bernold Kemperink, teammanager Tech & Energy bij Oost NL: “We zijn trots dat we samen de gemeente Duiven – in persoon van Jeroen Smits - Insus hebben kunnen ondersteunen bij de realisatie van een state of the art circulaire recycle plant. Dit is een mooie stap in de verduurzaming in de bouwsector en een waardevolle toevoeging voor de circulaire sector in Oost-Nederland. We helpen Insus graag bij de verdere uitrol van deze realisatie en de verduurzaming van het proces.”

Duurzame ambities

De opening van de fabriek staat voor november dit jaar gepland. InSus start met ongeveer 20 mensen, dit aantal zal in de toekomst verder oplopen naar enige tientallen. “We hebben nog ruimte voor nieuwe medewerkers die een bijdrage willen leveren aan onze duurzame ambities”, besluit Van Dam.

Oost NL

Oost NL is vanaf de oprichting van SKBN participant van SKBN. Oost NL is actief in Oost-Nederland. Namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterkt Oost NL daar de regionale economie.

info@oostnl.nl
088 - 667 01 00

Oost NL
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Nieuws

Rotterdam wil meer bedrijven naar de binnenstad

Nieuws

23-06-2022

Rotterdam wil meer bedrijven naar de binnenstad

Rotterdam zet in op de komst van meer bedrijven naar het centrum van de stad, nabij de voorzieningen. Maar er liggen nog wel hobbels op de weg naar een bedrijvige binnenstad. Door stijgende woningprijzen wordt de businesscase voor bedrijvigheid lastiger.

Niet elk stadcentrum heeft toeristische allures waar mensen van heinde en verre naartoe komen om een dagje te funshoppen, te flaneren in voetgangers only-zones en te eindigen op overvol terras.

Er zijn ook nog steden waar ‘gewoon’ gewerkt wordt. En het goede nieuws is: werkende mensen genereren ook draagvlak voor voorzieningen. Misschien nog wel meer dan bewoners die in vele centrumherontwikkelingsplannen vaak een sleutelrol krijgen toebedeeld, in tegenstelling tot bedrijven.

Dynamische binnenstad

Daarmee doen steden zowel de economie als hun binnensteden tekort, schreef SKBN-voorzitter Theo Föllings onlangs in Trouw. Bedrijven genereren volgens Föllings een dynamiek die bij de binnenstad hoort. De functie werken en typische binnenstadvoorzieningen als cafés en restaurants, vullen elkaar volgens hem perfect aan.

Bedrijven geven dan ook steeds vaker de voorkeur aan stedelijke omgevingen, waarin ze de voorkeur van hun werknemers volgen. Zo begeleidde Stichting Streetwise uit Parkstad sinds oprichting in 2014 meer dan 500 ondernemingen naar (kern)winkelgebieden. De organisatie ziet steeds meer aanvragen binnenkomen van niet-retailbedrijven, die graag in de binnenstad ondernemen.

Van winkelen naar werken

Ook het Rotterdamse cluster Stadsontwikkeling (SO) wil graag weer bedrijven bewegen richting de binnenstad. Uit een inventarisatie van onderzoeks- en adviesbureau Roots Beleidsadvies, bleek dat een aanzienlijk deel van de ondernemers op bedrijventerreinen met een milieucategorie 4+ (hoge milieucategorie, HMC bedrijven) daar eigenlijk helemaal niet hoeven te zitten op basis van de milieuhinder, vertelt projectmanager ruimtelijke economie Esther Roth aan de telefoon.

Tegelijkertijd streeft de stad naar minder winkelmeters. ‘In onze winkelkoers is aangegeven dat de vrijkomende ruimte getransformeerd moet worden. Maar dat hoeft niet altijd transformatie naar wonen zijn. Soms zelfs liever niet. Maar dan moet je wel kijken voor wat voor bedrijven de vrijkomende ruimte geschikt is.’


Circa 20% van het oppervlak van de 46 stedelijke bedrijfslocaties wordt benut door bedrijven met een hogere milieucategorie (4.1 of hoger). Dat is dus fors minder dan in potentie voor HMC-bedrijven beschikbaar is: ruim 50% van dat oppervlak (figuur 1). Dit betekent dat er mogelijkhedenbestaan voor HMC-optimalisatie, oftewel het beter benutten van HMC-locaties voor/door HMC-bedrijven.

Grond versus economie

1+1 lijkt 2: bedrijven die kostbare ruimte op hoge milieucategorie-terreinen bezet houden, kunnen naar de binnenstad, ooit het brandpunt van economische activiteit. Maar zo eenvoudig ligt dat volgen Roth niet. SO streeft naar een gezonde balans in de binnenstad waar naast ruimte voor wonen en voorzieningen ook ruimte is voor bedrijven, wat betreft Roth zo ver kan gaan als kleine maakindustrie.

Maar de grotere aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad heeft een prijsopdrijvend effect gehad, waardoor de businesscase voor werken van de directe grondopbrengst gezien niet meer zomaar uit kan. ‘Vanuit de afdeling economie vinden we dat een zorgelijke trend, omdat de binnenstad naast de haven de belangrijkste economische motor is van Rotterdam en bedrijventerreinen onder druk staan.’

Globaal bestemmingsplan

Het is volgens haar ook lastig sturen op economische functies, omdat het bestemmingsplan ‘heel breed’ is opgezet. ‘In de centrum1 bestemming die in het centrum meestal geldt, is in principe alles toegestaan dus als je een winkelpandje hebt dat zijn winkelfunctie verliest, dan kan de eigenaar of koper daar zo woonruimtes van maken. Daar is geen ontheffing van bestemming voor nodig. Dat is voor ons lastig. Een ander punt is de betaalbaarheidscomponent. Als er al bedrijfsruimte wordt toegevoegd, dan zit dat in het hogere prijssegment, voor kantoren, minder voor bedrijfsruimten.’

Ze gelooft dat de binnenstad een geschikte plek zou zijn voor lichte ambachten of een bepaalde vorm van assemblage, naast kantoren die nu ook vaak aan de randen van de stad staan.


Marcel Michon (Buck Consultants International): ‘Zonder economie geen invulling van maatschappelijke opgaven’, het blijft belangrijk om ook aandacht te geven aan werken in de stad.’

Startups, scale-ups

Roth: ‘We willen als gemeente een soort kraamkamer zijn van startups en scale-up die doorgroeien tot internationaal opererende bedrijven. Ook in de binnenstad moet je ruimte aanbieden aan dat soort bedrijven omdat die graag in een binnenstedelijke omgeving zitten vanwege de werknemers. Ze acht het voor het behoud van het dynamische karakter van het stadscentrum van Rotterdam zelfs noodzakelijk dat er wordt gestuurd op de komst van meer bedrijven naar de binnenstad, idealiter geclusterd in het centrum, of in wijkcentra. Want wonen en werken gaat niet altijd even goed samen, aldus Roth.

Interactief seminar: woensdag 6 juli 2022

Tijdens het BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’ staat de vraag centraal hoe je ruimte borgt voor bedrijven in stads- en wijkcentra, met onder meer Esther Roth (gemeente Rotterdam), Marcel Michon (Buck Consultants International), Leonie Kuepers en Sjaak Vinken (Streetwise, Limburg), Gerlof Rienstra (Rienstra Beleidsontwikkeling en Beleidsadvies), Karel Bolt (Gemeente Zwolle) en Herman Kok (Kern). Tijdens het interactieve seminar, dat wordt geleid door Gert-Joost Peek (lector gebiedsontwikkeling Hogeschool Rotterdam) en Jan Jager (vakblad BT), staat de zoektocht naar praktische oplossingen centraal.

Meld je hier aan


Foto: Dennis Möller on Unsplash

Lees verder
card image

Nieuws

Gemeenten focussen op woningbouw: ‘Schokkend dat werklocaties over het hoofd worden gezien’

Nieuws

23-02-2022

Gemeenten focussen op woningbouw: ‘Schokkend dat werklocaties over het hoofd worden gezien’

De focus op woningbouw drukt werklocaties naar de achtergrond. Een gevaarlijke ontwikkeling, omdat wonen niet zonder werken kan in de stad en werken in de toekomst nog meer ruimte nodig heeft door de circulaire ambities. Dat was de conclusie bij het verkiezingsdebat Werklocaties in de knel dat Stadszaken en ROmagazine organiseerden.

‘Door het bouwen, bouwen, bouwen van woningen zijn werklocaties nu met een achterhoedegevecht bezig’, zegt Fontys-lector Cees-Jan Pen.

Pen noemt vervolgens het Havengebied in Amsterdam als voorbeeld. Daar worden nieuwe woningen volgens hem zonder overleg ‘opgedrongen’ aan het gebied. ‘Een heel vreemde manier van werken. Die woningen hangen als een soort zwaard van Damocles boven het Havengebied, zonder dat er geparticipeerd wordt. Ik vind het schokkend dat werklocaties bijna helemaal over het hoofd worden gezien. Vooral in de Randstad is dat het geval.’

De Nijmeegse wethouder Monique Esselbrugge ziet de voorkeur voor woningbouw ook in haar gemeente terug: ‘Ook hier is het knokken om werken op de agenda te hebben, terwijl wonen heel prominent in beeld is.’

Toenemende ruimtevraag door circulaire ambities?

Werken hoort bij de stad, vinden de sprekers. Wie in een stad woont, moet er ook werken. En dus is het belangrijk dat er een goede balans komt tussen wonen en werken, zeker met het oog op de toenemende ruimtevraag van de circulaire economie.

Pen: ‘Er moet ruimte vrij komen om dingen uit elkaar te halen, te recyclen. Het is erg makkelijk voor gemeenten om dat nu nog voor zich uit te schuiven – maar in de toekomst moet die ruimte er toch echt komen.’

Het is een ontwikkeling die wethouder Esselbrugge nog niet ziet in Nijmegen. ‘We zijn druk bezig met circulariteit. Maar de circulaire pilots die we nu hebben, leiden niet tot meer ruimtevraag.’

Nota werklocaties

Er liggen oplossingen voorhanden om het tij te keren, maar dan moet de gemeentelijke politiek daar wel voor openstaan, zegt Paul Bleumink van BCI Global. Hij vindt dat iedere gemeente een nota werklocaties moet hebben, waarin er verschillende vestigingsmilieus aangeboden worden aan bedrijven en verschillende werklocaties worden aangewezen. Dat moet de stad optimaal laten functioneren. Functiemenging hoort daar bij, maar moet geen doel op zich zijn, meent Bleumink.

De nota’s zouden ook zekerheid bieden voor werklocaties. Zekerheid die het aantrekkelijk maakt om (weer) te investeren in onder meer bedrijventerreinen. Frank Hazeleger, bestuurslid van SKBN: ‘Nu zien we dat het alleen voor logistiek aantrekkelijk is om te investeren in bedrijventerreinen. Dat is het niet voor het MKB en in de maakindustrie.’

Ruilen

Hazeleger: ‘Er valt ook een slag te maken bij werklocaties waar bedrijven hun bevoegdheden niet optimaal benutten. Die qua milieunorm in categorie vier of vijf mogen vallen, maar daar niet in zitten. Ruilverkaveling met een ander bedrijf op een ander bedrijventerrein zou dan een handig middel zijn. Bij het herschikken valt veel winst te behalen.’

Bleumink en Pen zijn het daar mee eens. ‘Herstructureringsfondsen zouden daar zeker bij helpen’, aldus Pen. ‘De overheid trekt nu geen rooie cent uit voor bestaande bedrijventerreinen.’ Bleumink, tot slot: ‘Er zijn veel subsidies voor individuele bedrijven. Maar er zijn nauwelijks instrumenten voor collectieve maatregelen. Dat wordt erg onderschat.’

 

Foto: Verkennende ontwerpstudie van Haven-Stad Amsterdam, door blau stedebouw en landschap

Lees verder