‘Dit hadden we veel eerder moeten doen’

Hommels, vlinders, libellen; er vliegt van alles rond in de fleurige tuin van Festo, een bedrijf in automatiseringstechnieken in Delft. Je kunt je haast niet voorstellen dat dit afgelopen voorjaar nog een kaal stuk grond was. Nu is het een plek waar medewerkers overleggen, lunchen en na werk samen barbecueën. Festo maakte daarvoor gebruik van een subsidie voor groene bedrijventerreinen van de provincie Zuid-Holland. Adjunct-directeur René Kluft: ‘Die subsidie is leuk en gaf een extra zetje. Maar ook zonder gaan we door, we zijn nog lang niet klaar!’

Laatst vloog er een heel snel vlindertje van bloem naar bloem. Dat beestje kenden de medewerkers van Festo nog niet, dus ze zochten het direct op: een kolibrievlinder. En dat gebeurt wel vaker sinds een deel van terrein is omgetoverd tot een groene tuin. Kluft: ‘Ik zie regelmatig mensen op de grond liggen die geconcentreerd foto’s maken van de bloemen en bijen.’ 

Inheemse planten en insecten

Het idee voor de tuin ontstond begin dit jaar. Festo kreeg een stuk grond van 400 m2 terug dat een tijdje aan de gemeente was verhuurd. Kluft: ‘We kregen het in oude stijl terug: vol stenen. Dat wilden we niet, dus we besloten een groene plek te maken waar medewerkers tijdens en na het werk samen kunnen komen.’ Inmiddels staat de tuin vol planten die geschikt zijn voor inheemse insecten, zoals ijzerhard, grote tijm, asters en duizendblad. In de tuin staan (picknick)bankjes om te werken en hier en daar hangen vogelhuisjes en een insectenhotel. In het midden staat het pronkstuk: een zelfgemaakte vuurplaats in de vorm van een cilinder, een van de belangrijkste producten van Festo. Via de Delftse bedrijvenkring Schieoevers hoorde Kluft dat er subsidieregelingen bestaan voor het vergroenen van bedrijventerreinen. ‘Daar maakten we graag gebruik van, maar zonder subsidie hadden we dit plan ook doorgezet.’ 

Betrokken medewerkers

De tuin stimuleert medewerkers om naar buiten te gaan, merkt HR-adviseur Esmee Baaima. ‘We zitten op een industrieterrein, een saaie omgeving waar je niet snel een blokje om gaat. Maar nu gaat zeker de helft van de medewerkers elke dag even naar buiten.’ Medewerkers gaan zelfs spontaan aan de slag in de tuin. Baaima: ‘Ik zag laatst een collega de plantjes water geven, dat zag er zo relaxt uit.’ De tuin is zo succesvol omdat iedereen erbij betrokken is, legt Jeffrey Boers uit, coördinator customer experience. ‘De vuurplaats maakten we samen. En binnenkort gaan we een technische oplossing bedenken en maken voor het hergebruiken van regenwater. Dat doen we met onze eigen materialen én met onze eigen mensen.’

Hoofd leegmaken

Festo wil de komende tijd nog meer medewerkers stimuleren om gebruik te maken van de buitenruimte. Zo wordt de blokhut op het terrein uitgebreid tot een plek voor buitenmeetings. En het bedrijf wil medewerkers stimuleren om tijdens werktijd een kwartiertje in de tuin te klussen, vertelt HR adviseur Baaima: ‘We zitten de hele dag achter een bureau. Hoe heerlijk is het dan om je hoofd leeg te maken, je benen te strekken en even in de tuin te werken.’ Bovendien wil Festo informatieborden plaatsen zodat medewerkers weten welke beestjes en planten er in de tuin te zien zijn.

Aantrekkelijke werkgever

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Festo, alle productielocaties zijn bijvoorbeeld CO2-neutraal vanaf 2023. Het terrein vergroenen past dus helemaal in de visie van het bedrijf. Maar ook medewerkers verwachten tegenwoordig dat bedrijven duurzaam bezig zijn, vertelt adjunct-directeur Kluft. ‘We leven in een andere tijdsgeest. Flexibel werken en klimaatbewust bezig zijn, dat zijn zaken waar nieuwe medewerkers specifiek naar vragen. Daarmee kun je je als bedrijf onderscheiden.’

Tips

Welke tip heeft Festo voor andere bedrijven die met groen aan de slag willen? ‘Gewoon beginnen, al begin je maar klein, bijvoorbeeld met de Albert Heijn bloementuintjes’, zegt managementassistente Christina Geelhoed. ‘Een paar vierkante meter is al een mooi begin. En zet een klein projectteam op.’ En als je wil uitbreiden, maak dan gebruik van de subsidiemogelijkheden vanuit de provincie Zuid-Holland. Kluft: ‘We hadden dit veel eerder moeten doen én we zijn nog lang niet klaar.’

Subsidie groene bedrijventerreinen

De provincie Zuid-Holland zet in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Gemeenten en bedrijven(terreinen) kunnen gebruik maken van drie subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland. Bekijk hier alle regelingen

Dit artikel is een publicatie van IVN.

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland is sinds 2020 participant van SKBN. Provincie Zuid-Holland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.


070 - 4416611

Provincie Zuid-Holland
card image

Event

23-11-2023
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

23-11-2023

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd onze SKBN-leden uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.
We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN.

Wanneer – Donderdag 23 november 2023
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 13.30 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
 

AANMELDEN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

'Zuid-Holland, koester je watergebonden bedrijventerreinen'

Nieuws

22-08-2023

'Zuid-Holland, koester je watergebonden bedrijventerreinen'

Om vaart te maken met de circulaire transitie moet Zuid-Holland haar watergebonden bedrijventerreinen koesteren en niet te snel transformeren naar woningen. Dat adviseren onderzoekers van TU Delft en Vereniging Deltametropool aan de provincie. Ook belangrijk is een goede verbinding met achtergelegen bedrijventerreinen en nabijheid van de stad.

De onderzoekers van TU Delft en Vereniging Deltametropool voerden het onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland uit. Daarin concluderen ze dat het belang van watergebonden transport hoe dan ook zal toenemen in de komende decennia. Ze adviseren de Zuid-Hollandse gemeenten (en die in andere provincies) daarom om zuinig te zijn op hun bedrijventerreinen met een waterverbinding. Zéker die in of nabij steden. Belangrijke gebieden zijn de Rotterdamse Haven en de havens rondom de Drechtsteden: Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht. Deze locaties kunnen volgens het onderzoek doorontwikkelen tot moderne hubs voor biobased brandstoffen, waterstof, offshore-industrie en biochemische industrie.

Nog beter is het creëren van een goede ontsluiting en verbindingen met de achterliggende bedrijventerreinen in de regio. Op die manier kunnen bedrijven die niet aan het water liggen meeprofiteren van de waterverbindingen, en groeit de circulaire rol van het water. Multimodale ontsluiting, het vervoeren van transport via meerdere vervoermiddelen, is ook aannemelijk.

Druk op bedrijventerreinen groeit
Veel gemeenten en regio’s staan voor een complexe puzzel: hoe ontwikkelen we geschikte ruimte voor wonen en werken? Hierdoor neemt de druk op bedrijventerreinen toe, omdat deze locaties zich goed lenen voor transformaties naar gemengde woon-werkgebieden. ‘Vooral locaties aan het water zijn in de ogen van gemeenten, huiszoekende burgers en projectontwikkelaars aantrekkelijk’, zegt Karel Van den Berghe, docent Ruimtelijke Planning en Economie aan de TU Delft, tegen Platform31.

Tegelijkertijd groeit het belang van ruimte voor maak- en productiebedrijven, ook in of aan de rand van stedelijke gebieden. De circulaire transitie is daar deels aanstichter van, waardoor lokale consumptie- en productiebedrijven meer ruimte nodig hebben om zo succesvol te gaan opereren in een ‘strategisch autonome’ circulaire economie.

Door die spagaat gaf de provincie Zuid-Holland de opdracht om de ruimtebehoefte van de circulaire economie in beeld te brengen, zodat duidelijk werd welke bedrijventerreinen de provincie moet uitsluiten van transformatie. De focus lag daarbij op bedrijventerreinen die gebruik maken van transport over water.

Toekomst waterverbindingen essentieel
Is watergebonden transport zo belangrijk voor de circulaire economie? ‘Op het moment nog niet echt’, zegt Van den Berghe. ‘Sommige circulaire watergebonden bedrijventerreinen maken zelfs amper of geen gebruik van watergebonden transport. Toch mogen we ervan uitgaan dat watergebonden transport in de toekomst essentieel is voor circulaire materiaalstromen. Dit geldt zeker voor een druk bebouwd gebied als Zuid-Holland.’ Het grote waternetwerk van Nederland is daarbij uniek en leent zicht goed voor circulair transport. ‘Het zou zonde zijn om dit soort locaties niet voor de circulaire economie te benutten.’

Op de in totaal 617 bedrijventerreinen van Zuid-Holland bevinden zich bovendien veel afvalverwerkende bedrijven. Deze sector is belangrijk voor een volledige circulaire economie en heeft des te meer baat bij waterverbindingen. Het onderzoek adviseert dan ook om watergebonden afvalverwerking in de provincie te stimuleren. ‘Het vraagt om een nauwe clustering om tot een goed logistiek netwerk te komen’, vult Van den Berghe aan.

Verder benadrukken ze het onderzoek naar relaties tussen bevaarbaarheid en het vestigen op een watergebonden terrein, als ook onderzoek naar het gebruik maken van deze wateren. ‘Tevens is het belangrijk dat gemeenten en provincies goed onderzoeken welke specifieke sectoren en bedrijven zich in hun regio willen vestigen, wat ze nodig hebben, en kritisch nagaan in welke mate dat aansluit bij hun gewenste (circulaire) profiel.’

Gouda en Dordrecht als centrale plaatsen
Via verschillende data-analyses keken de onderzoekers naar de huidige locaties van circulaire activiteiten, het huidige gebruik van water, vaardieptes en klimaatverandering. Ze keken in het bijzonder naar verschillende productiecategorieën: maakindustrie, logistiek, biobased, bouw, en circulair, en namen ook verschillende scenario’s in acht. Deze scenario’s zijn gelijk aan de vier recent verschenen PBL-scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050.

Op basis van scheepsbewegingen liet het onderzoek zien hoe het netwerk van bedrijventerreinen er momenteel uitziet. De Schielandse Hoge Zeedijk in Gouda en de Groote Lindt in Dordrecht kwamen uit de bus als centrale plaatsen in het provinciale netwerk van bedrijventerreinen.

In 2018 bracht de Erasmus Universiteit al de potentie van watergebonden bedrijventerreinen in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in kaart. Ook dat onderzoek benoemde de kansen voor stedelijke distributie via binnenvaart en het faciliteren van de circulaire economie. Drie ‘kans-terreinen’ waren Binckhorst in Den Haag, Schieoevers Zuid in Delft en de Spaanse Polder in Rotterdam.

Dit artikel is afkomstig van Stadszaken, van onze partner Elba\REC

Lees verder
card image

Nieuws

Bedrijventerrein Rietvelden & de Vutter in Den Bosch gaat voor duurzame toekomst

Nieuws

15-02-2023

Bedrijventerrein Rietvelden & de Vutter in Den Bosch gaat voor duurzame toekomst

Dinsdag 14 februari 2023 ondertekenden de ondernemersvereniging van bedrijventerrein Rietvelden & de Vutter (RIVU), de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant het plan van aanpak voor de verduurzaming van het bedrijventerrein. Er worden maatregelen ingezet op energietransitie, klimaatadaptatie, stikstofreductie en circulaire economie.

Verder beschrijft het plan hoe het bedrijventerrein slimmer kan worden ingericht en beter bereikbaar wordt voor bijvoorbeeld fietsers. Daarnaast zijn er plannen voor het vergroenen van het terrein en is uitdrukkelijk bestudeerd hoe om te gaan met water.

Gedeputeerde Erik Ronnes: “Door integraal en gebiedsgericht samen te werken kunnen we slimme oplossingen toepassen. Zo is in het plan een oplaadpunt opgenomen voor verwisselbare energiecontainers. Daardoor kunnen binnenvaartschepen duurzaam varen. Niet alleen slaan we daarmee duurzame energie op, we verminderen ook de CO2- en stikstofuitstoot. Impact op meerdere fronten dus.”

Samen investeren

Ook wethouder Ralph Geers van de gemeente ’s-Hertogenbosch is enthousiast over de samenwerking: “Het is heel mooi om te zien dat de ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en hier samen optrekken met provincie en gemeente. Want als we samen investeren, is de kans op succes vele malen groter.” 

De provincie heeft voor de uitvoering een bedrag van € 250.000 beschikbaar en de gemeente ‘s-Hertogenbosch investeert € 350.000. Toin Saris, voorzitter ondernemersvereniging RIVU: “RIVU stimuleert, bewaakt en begeleidt het proces namens de ondernemers op onze bedrijventerreinen en we dragen bij met de inzet van een parkmanager.”

Daarnaast zijn er de deelnemende bedrijven zelf, die kennis inbrengen en ook investeren in projecten. De uitvoering van het plan loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2026.

Grote Oogst

De ondertekening van dit plan is de officiële start van de uitvoering van de verduurzaming van het bedrijventerrein. Daarmee is de RIVU één van de 13 Brabantse terreinen die voor deze aanpak gaat en versneld met de verduurzaming gaat starten. Bekijk alle andere 'Grote Oogst' projecten.

Lees verder