‘Dit hadden we veel eerder moeten doen’

Hommels, vlinders, libellen; er vliegt van alles rond in de fleurige tuin van Festo, een bedrijf in automatiseringstechnieken in Delft. Je kunt je haast niet voorstellen dat dit afgelopen voorjaar nog een kaal stuk grond was. Nu is het een plek waar medewerkers overleggen, lunchen en na werk samen barbecueën. Festo maakte daarvoor gebruik van een subsidie voor groene bedrijventerreinen van de provincie Zuid-Holland. Adjunct-directeur René Kluft: ‘Die subsidie is leuk en gaf een extra zetje. Maar ook zonder gaan we door, we zijn nog lang niet klaar!’

Laatst vloog er een heel snel vlindertje van bloem naar bloem. Dat beestje kenden de medewerkers van Festo nog niet, dus ze zochten het direct op: een kolibrievlinder. En dat gebeurt wel vaker sinds een deel van terrein is omgetoverd tot een groene tuin. Kluft: ‘Ik zie regelmatig mensen op de grond liggen die geconcentreerd foto’s maken van de bloemen en bijen.’ 

Inheemse planten en insecten

Het idee voor de tuin ontstond begin dit jaar. Festo kreeg een stuk grond van 400 m2 terug dat een tijdje aan de gemeente was verhuurd. Kluft: ‘We kregen het in oude stijl terug: vol stenen. Dat wilden we niet, dus we besloten een groene plek te maken waar medewerkers tijdens en na het werk samen kunnen komen.’ Inmiddels staat de tuin vol planten die geschikt zijn voor inheemse insecten, zoals ijzerhard, grote tijm, asters en duizendblad. In de tuin staan (picknick)bankjes om te werken en hier en daar hangen vogelhuisjes en een insectenhotel. In het midden staat het pronkstuk: een zelfgemaakte vuurplaats in de vorm van een cilinder, een van de belangrijkste producten van Festo. Via de Delftse bedrijvenkring Schieoevers hoorde Kluft dat er subsidieregelingen bestaan voor het vergroenen van bedrijventerreinen. ‘Daar maakten we graag gebruik van, maar zonder subsidie hadden we dit plan ook doorgezet.’ 

Betrokken medewerkers

De tuin stimuleert medewerkers om naar buiten te gaan, merkt HR-adviseur Esmee Baaima. ‘We zitten op een industrieterrein, een saaie omgeving waar je niet snel een blokje om gaat. Maar nu gaat zeker de helft van de medewerkers elke dag even naar buiten.’ Medewerkers gaan zelfs spontaan aan de slag in de tuin. Baaima: ‘Ik zag laatst een collega de plantjes water geven, dat zag er zo relaxt uit.’ De tuin is zo succesvol omdat iedereen erbij betrokken is, legt Jeffrey Boers uit, coördinator customer experience. ‘De vuurplaats maakten we samen. En binnenkort gaan we een technische oplossing bedenken en maken voor het hergebruiken van regenwater. Dat doen we met onze eigen materialen én met onze eigen mensen.’

Hoofd leegmaken

Festo wil de komende tijd nog meer medewerkers stimuleren om gebruik te maken van de buitenruimte. Zo wordt de blokhut op het terrein uitgebreid tot een plek voor buitenmeetings. En het bedrijf wil medewerkers stimuleren om tijdens werktijd een kwartiertje in de tuin te klussen, vertelt HR adviseur Baaima: ‘We zitten de hele dag achter een bureau. Hoe heerlijk is het dan om je hoofd leeg te maken, je benen te strekken en even in de tuin te werken.’ Bovendien wil Festo informatieborden plaatsen zodat medewerkers weten welke beestjes en planten er in de tuin te zien zijn.

Aantrekkelijke werkgever

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Festo, alle productielocaties zijn bijvoorbeeld CO2-neutraal vanaf 2023. Het terrein vergroenen past dus helemaal in de visie van het bedrijf. Maar ook medewerkers verwachten tegenwoordig dat bedrijven duurzaam bezig zijn, vertelt adjunct-directeur Kluft. ‘We leven in een andere tijdsgeest. Flexibel werken en klimaatbewust bezig zijn, dat zijn zaken waar nieuwe medewerkers specifiek naar vragen. Daarmee kun je je als bedrijf onderscheiden.’

Tips

Welke tip heeft Festo voor andere bedrijven die met groen aan de slag willen? ‘Gewoon beginnen, al begin je maar klein, bijvoorbeeld met de Albert Heijn bloementuintjes’, zegt managementassistente Christina Geelhoed. ‘Een paar vierkante meter is al een mooi begin. En zet een klein projectteam op.’ En als je wil uitbreiden, maak dan gebruik van de subsidiemogelijkheden vanuit de provincie Zuid-Holland. Kluft: ‘We hadden dit veel eerder moeten doen én we zijn nog lang niet klaar.’

Subsidie groene bedrijventerreinen

De provincie Zuid-Holland zet in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Gemeenten en bedrijven(terreinen) kunnen gebruik maken van drie subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland. Bekijk hier alle regelingen

Dit artikel is een publicatie van IVN.

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland is sinds 2020 kennispartner van SKBN. Provincie Zuid-Holland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.


070 - 4416611

Provincie Zuid-Holland
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Nieuws

Tekort aan ruimte voor bedrijven in Den Haag

Nieuws

17-03-2022

Tekort aan ruimte voor bedrijven in Den Haag

Om ook in de toekomst Den Haag aantrekkelijk te houden als stad om te wonen en te werken, is er meer aandacht nodig voor de balans tussen beide. Het college constateert een groeiend tekort aan ruimte voor bedrijven en bedrijventerreinen. Dit beschrijft wethouder Saskia Bruines in een urgentiebrief met daarin een zestal maatregelen.

Bedrijventerreinen en bedrijfsruimte zijn goed voor ongeveer 15% van de banen in Den Haag. Er is een tekort aan ruimte voor dit soort bedrijvigheid wat de economische groei van de stad belemmert. Groeiende bedrijven trekken weg door het beperkte aanbod aan fysieke ruimte. Bedrijven die overwegen zich te vestigen in Den Haag, zien daar geregeld van af omdat ze geen geschikte locatie kunnen vinden.

Wethouder Bruines: “De stad groeit en dat vraagt ook om voldoende banen. Om te kunnen innoveren en uitbreiden moet er voldoende ruimte gecreëerd worden voor het Haagse midden- en kleinbedrijf en andere (startende) bedrijven die zich hier willen vestigen. Dit is belangrijk voor de economische groei en het vestigingsklimaat van de stad. We zien dat bedrijven die nu moeten verhuizen door woningbouw niet voldoende zekerheid hebben voor een nieuwe plek. Dat baart mij grote zorgen, we zullen exclusief ruimte voor bedrijvigheid moeten vastleggen.”

Gebrek aan schuifruimte

Grofweg zijn er voor elke 10 inwoners 5 banen nodig. Naast kantoren, winkels en horeca, zijn deze banen ook te vinden op bedrijventerreinen. Dit zijn met name MKB-bedrijven in de stadsverzorgende bedrijvigheid (reparatie, bakkerijen, aannemers), (stads)logistiek en maakindustrie. Doorstroming van succesvolle bedrijven naar grotere panden voorkomt dat ze uit de stad of regio trekken. Als verplaatsing niet mogelijk is ontstaat er ook geen ruimte op de bestaande locatie om met iets nieuws aan de slag te gaan.

Aanpak via 6 maatregelen

Ondanks de nodige voortuitgang die de afgelopen jaren is geboekt, zoals de samenwerking met de ondernemers op de bedrijventerreinen en de realisatie van een aantal bedrijfsverzamelgebouwen, is de urgentie groot. Om deze problematiek van het slot te halen en de balans tussen vraag en aanbod te herstellen stelt het college een zestal maatregelen voor. Een daarvan is het aanstellen van een ontwikkelmanager die aan de slag gaat met de realisatie van 200.000m² bedrijfsruimte op zowel bestaande bedrijventerreinen als op nieuwe locaties zoals de GAVI-kavel. De gemeente wil daarnaast meer duidelijkheid creëren voor ondernemers en eigenaren op het gebied van beleid en zal de betrokken ondernemersverenigingen waar mogelijk ondersteunen. Ook wordt onderzocht of de gemeente zelf een actievere rol kan innemen in de herontwikkeling van bedrijfsruimte en zal zij nieuwe coalities aangaan met de partners in de stad, regio en het Rijk. Over een aantal maatregelen moet het nieuwe stadsbestuur een besluit nemen.

Lees de complete urgentiebrief hier
 

Foto: Vyacheslav Koval on Unsplash

Lees verder
card image

Nieuws

Gemeenten focussen op woningbouw: ‘Schokkend dat werklocaties over het hoofd worden gezien’

Nieuws

23-02-2022

Gemeenten focussen op woningbouw: ‘Schokkend dat werklocaties over het hoofd worden gezien’

De focus op woningbouw drukt werklocaties naar de achtergrond. Een gevaarlijke ontwikkeling, omdat wonen niet zonder werken kan in de stad en werken in de toekomst nog meer ruimte nodig heeft door de circulaire ambities. Dat was de conclusie bij het verkiezingsdebat Werklocaties in de knel dat Stadszaken en ROmagazine organiseerden.

‘Door het bouwen, bouwen, bouwen van woningen zijn werklocaties nu met een achterhoedegevecht bezig’, zegt Fontys-lector Cees-Jan Pen.

Pen noemt vervolgens het Havengebied in Amsterdam als voorbeeld. Daar worden nieuwe woningen volgens hem zonder overleg ‘opgedrongen’ aan het gebied. ‘Een heel vreemde manier van werken. Die woningen hangen als een soort zwaard van Damocles boven het Havengebied, zonder dat er geparticipeerd wordt. Ik vind het schokkend dat werklocaties bijna helemaal over het hoofd worden gezien. Vooral in de Randstad is dat het geval.’

De Nijmeegse wethouder Monique Esselbrugge ziet de voorkeur voor woningbouw ook in haar gemeente terug: ‘Ook hier is het knokken om werken op de agenda te hebben, terwijl wonen heel prominent in beeld is.’

Toenemende ruimtevraag door circulaire ambities?

Werken hoort bij de stad, vinden de sprekers. Wie in een stad woont, moet er ook werken. En dus is het belangrijk dat er een goede balans komt tussen wonen en werken, zeker met het oog op de toenemende ruimtevraag van de circulaire economie.

Pen: ‘Er moet ruimte vrij komen om dingen uit elkaar te halen, te recyclen. Het is erg makkelijk voor gemeenten om dat nu nog voor zich uit te schuiven – maar in de toekomst moet die ruimte er toch echt komen.’

Het is een ontwikkeling die wethouder Esselbrugge nog niet ziet in Nijmegen. ‘We zijn druk bezig met circulariteit. Maar de circulaire pilots die we nu hebben, leiden niet tot meer ruimtevraag.’

Nota werklocaties

Er liggen oplossingen voorhanden om het tij te keren, maar dan moet de gemeentelijke politiek daar wel voor openstaan, zegt Paul Bleumink van BCI Global. Hij vindt dat iedere gemeente een nota werklocaties moet hebben, waarin er verschillende vestigingsmilieus aangeboden worden aan bedrijven en verschillende werklocaties worden aangewezen. Dat moet de stad optimaal laten functioneren. Functiemenging hoort daar bij, maar moet geen doel op zich zijn, meent Bleumink.

De nota’s zouden ook zekerheid bieden voor werklocaties. Zekerheid die het aantrekkelijk maakt om (weer) te investeren in onder meer bedrijventerreinen. Frank Hazeleger, bestuurslid van SKBN: ‘Nu zien we dat het alleen voor logistiek aantrekkelijk is om te investeren in bedrijventerreinen. Dat is het niet voor het MKB en in de maakindustrie.’

Ruilen

Hazeleger: ‘Er valt ook een slag te maken bij werklocaties waar bedrijven hun bevoegdheden niet optimaal benutten. Die qua milieunorm in categorie vier of vijf mogen vallen, maar daar niet in zitten. Ruilverkaveling met een ander bedrijf op een ander bedrijventerrein zou dan een handig middel zijn. Bij het herschikken valt veel winst te behalen.’

Bleumink en Pen zijn het daar mee eens. ‘Herstructureringsfondsen zouden daar zeker bij helpen’, aldus Pen. ‘De overheid trekt nu geen rooie cent uit voor bestaande bedrijventerreinen.’ Bleumink, tot slot: ‘Er zijn veel subsidies voor individuele bedrijven. Maar er zijn nauwelijks instrumenten voor collectieve maatregelen. Dat wordt erg onderschat.’

 

Foto: Verkennende ontwerpstudie van Haven-Stad Amsterdam, door blau stedebouw en landschap

Lees verder