In Noord-Brabant en Limburg is vanaf december 2022 weer ruimte op het stroomnet voor nieuwe bedrijven en een aantal wind- en zonneparken. Dat meldt landelijk netbeheerder TenneT. Tientallen bedrijven stonden vanaf juni op de wachtlijst voor aansluiting. Voor huishoudens waren er geen directe gevolgen. 

Netbeheerders TenneT en Enexis vroegen aangesloten bedrijven om hun stroomgebruik op piekmomenten terug te dringen, tegen een vergoeding. Het verzoek heeft ruimte op het stroomnet vrijgemaakt, zodat tientallen nieuwe bedrijven vanaf december kunnen worden aangesloten. In overleg met aangesloten bedrijven heeft TenneT 1.700 megawatt aan extra capaciteit gevonden. Dat is negen keer het stroomverbruik van een stad als Den Bosch. 

In juni luidde de netbeheerder de noodklok over het bereiken van de maximumcapaciteit op het stroomnet. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie noemde het ‘spijtig nieuws met grote gevolgen’. 

Miljardeninvestering 

Om de netcapaciteit op de langere termijn te vergroten, investeert TenneT de komende tien jaar ongeveer twee miljard euro in het stroomnet in de provincies Noord-Brabant en Limburg. 

Onder andere de capaciteit van een ‘elektriciteitssnelweg’ tussen Geertruidenberg en Maasbracht wordt versterkt, om zo meer elektriciteit over de lijn te transporteren. Ook wordt er gewerkt aan een aantal hoogspanningsstations in onder meer Halsteren, Boxmeer en Tilburg. 

De noodzaak om het stroomnet aan de ene kant te ontlasten, maar ook te versterken, speelt door heel Nederland. Op korte termijn kunnen netbeheerders niet voldoen aan de toenemende elektriciteitsbehoefte. Deze is nodig voor de snelle toename van het aantal warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de verduurzaming van de industrie


Foto: eretmari via Pixabay 

ELBA\REC

ELBA\REC en SKBN werken al jaren nauw samen en sinds medio 2018 is ELBA\REC ook kennispartner van SKBN. Via vakmedia zoals BT Magazine en Stadszaken, en o.a. door het BT Event is ELBA\REC een bron van informatie voor bedrijventerreinprofessionals.

info@elba-rec.nl
033 - 87 00 100

ELBA\REC
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Nieuws

Logistiek Centrum Eerbeek achter bedrijventerrein Kollergang

Nieuws

24-05-2022

Logistiek Centrum Eerbeek achter bedrijventerrein Kollergang

Na een zorgvuldige afweging kiest het College van Gedeputeerde Staten voor een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) achter bedrijventerrein Kollergang. De andere mogelijke locatie op het terrein van een camping valt daarmee af.

Het nieuwe LCE moet zorgen voor efficiëntere opslag voor de papierfabrieken en beperkt zo de overlast in het dorp. “We kiezen hiermee voor de locatie die het best aansluit bij de wens van inwoners en bedrijven.” aldus verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink. 

Een gezamenlijk Logistiek Centrum 

Om hun toekomst in Eerbeek veilig te stellen willen de 3 papierfabrieken DJP De Hoop, DS Smith Packaging en Folding Boxboard Eerbeek beter concurreren op de markt. Daarom gaan ze binnen hun bestaande vergunning de productie verhogen. Een gezamenlijk Logistiek Centrum zorgt ervoor dat het aantal vrachtbewegingen hierbij minder toeneemt. De 3 fabrieken hebben op dit moment verschillende opslaglocaties in en om Eerbeek. Daar rijden diesel vrachtwagens af en aan om producten op te slaan. Door de opslag van de fabrieken samen te voegen wordt het pendeltransport efficiënter. 

Verduurzamen: een elektrische pendel

De provincie stelde als voorwaarde dat het pendelverkeer van en naar het nieuwe LCE elektrisch moet worden. Dit zorgt in het centrum van Eerbeek voor minder lawaai en fijnstof van vrachtwagens.

Het elektrisch vervoer is onderdeel van de plannen van de industrie om te verduurzamen. De papierindustrie is een grootverbruiker van gas en wil zoveel mogelijk overstappen op elektriciteit. Zo willen ze de stikstof en CO2 uitstoot verminderen. De provincie ondersteunt de industrie bij deze plannen.

Locatiekeus

Eerder dit jaar viel het Burgersterrein in het centrum van Eerbeek al af als mogelijke plek voor een nieuw LCE. De 2 overgebleven locaties zijn verder onderzocht op effecten op milieu en de omgeving. Daarnaast is ook gekeken naar hoe effectief de oplossing is op die plek, de kosten en reacties van omwonenden.

Brede afweging 

De afweging was niet makkelijk. Op de locatie ligt namelijk een oude bosgroeiplaats. Deze zijn beschermd in de Gelderse omgevingsverordening. De provincie kan hier bij botsende belangen van afwijken en op een andere plek het bos weer aanplanten. Daar wordt nu voor gekozen. Markink: “We hebben te maken met natuurbelangen, economische belangen en maatschappelijke belangen. Alles afwegende vinden we dit de beste locatie.” Ruimtelijke keuzes zoals deze vragen om een afweging tussen soms tegenstrijdige belangen. “We hebben laatst berekend dat we 1,8 keer Gelderland nodig hebben om alle maatschappelijke wensen en knelpunten op te lossen. Dit is daar een voorbeeld van.” 

Omdat het college voor dit besluit af zal wijken van de omgevingsverordening vragen ze Provinciale Staten om een reactie op dit besluit.

Foto: Andreas Lischka via Pixabay 

Lees verder
card image

Nieuws

PowerParking; een oplossing voor overbelast energienet

Nieuws

31-03-2022

PowerParking; een oplossing voor overbelast energienet

De met 1.100 zonnepanelen overdekte parkeerplaats naast het gemeentehuis van Dronten is een jaar in gebruik. De ervaringen met dit EFRO-project PowerParking (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) kwamen aan bod in de eindconferentie PowerParking in de Meerpaal in Dronten.

Bedrijven, gebiedsontwikkelaars, overheids- en onderwijsinstellingen toonden belangstelling voor kansen, knelpunten, onderzoeksresultaten en praktische tips voor de uitvoering. Ook brachten ze een bezoek aan de PowerParking naast het gemeentehuis, waar de ruimte viervoudig wordt benut: parkeren, energie opwekken, opslaan en laden.

Eindconferentie

Wethouder Van Amerongen en gedeputeerde De Reus openden de eindconferentie op 31 maart 2022. “Door de PowerParking draait het gerenoveerde gemeentehuis volledig op zonne-energie. Daarmee is het volledig gasloos, wat mij als portefeuillehouder duurzaamheid natuurlijk extra trots maakt”, aldus wethouder Ton van Amerongen. “Door de Europese bijdrage konden we ook een batterij realiseren om elektriciteit op te slaan. Een mooie innovatie die het PowerParking-project zo uniek maakt.”
Gedeputeerde De Reus: “PowerParking zorgt door lokaal en slim gebruik van duurzame energie voor minder belasting op het elektriciteitsnet. Met een fonds als EFRO grijpen ondernemers, kennisorganisaties en publieke partijen de kans om samen te leren, innoveren, investeren en bij succes het uit te breiden. Onze doelstelling is op te schalen naar 25 locaties. De volgende test is MAC³PARK in Lelystad en Almere. Zo doen we dat in Flevoland: slim en samen.”

Ervaringen PowerParking Dronten

De projectpartners Provincie Flevoland, gemeente Dronten, TU Delft, Eneco, Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark en Alfen hebben hun praktijk- en onderzoekservaringen gedeeld. Daarnaast heeft Merosch de resultaten van hun landelijke onderzoek naar solar carports gepresenteerd en keek MRA-elektrisch naar de toekomst van elektrisch rijden. Een greep uit de ervaringen:

  • De acceptatie van de solar carport door omwonenden is zeer groot, blijkt uit de ervaring van PowerParking in Dronten, maar ook uit de ervaringen van coöperatie Vrijstad Energie uit Culemborg.
  • Door slim energiemanagement kan het gemeentehuis van Dronten de zelf opgewekte energie optimaal benutten.
  • De CO2-uitstoot die PowerParking veroorzaakt, inclusief de bouw, wordt ruimschoots terugverdiend met de CO2-besparing van het systeem.

Veel plannen voor duurzame energieprojecten kunnen op dit moment niet doorgaan vanwege het overbelaste energienet. Door lokaal energie op te wekken én te verbruiken, helpt PowerParking het net te ontlasten.

Verder testen en leren

Extra EFRO-subsidie maakt het mogelijk om het PowerParking-concept op de parkeerterreinen bij MAC³PARK in Lelystad en Almere te testen. Hierdoor worden nog ruim 180 parkeerplaatsen overkapt met zonnepanelen en worden 24 extra laadpunten geïnstalleerd. Dit levert extra waardevolle leerpunten op voor de uitrol, omdat het locaties zijn met andere bezoekers- en laadprofielen.

Op naar brede uitrol

EFRO-subsidie heeft dit innovatietraject mogelijk gemaakt. Ondernemers, kennisorganisaties en publieke partijen hebben hiervoor samen letterlijk en figuurlijk ruimte gemaakt. De conferentie heeft duidelijk gemaakt dat verdere uitrol binnen en buiten Flevoland mogelijk is door samenwerking van ondernemende publiek-private partnerschappen.

Lees verder