Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Zo bieden de grote daken van bedrijfspanden veel mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en zouden bedrijventerreinen ook benut kunnen worden voor het plaatsen van windmolens.

Atlas Plabeka uitgebreid met omvangrijke dataset
Om de potentie van energietransitie op bedrijventerreinen in Noord-Holland en Flevoland in kaart te brengen is de Atlas Plabeka het afgelopen jaar uitgebreid met een omvangrijke dataset rond het thema energietransitie. Deze dataset bevat niet alleen gegevens over energieverbruik, geregistreerde energielabels en infrastructuur, maar ook data over duurzame energiebronnen als zonne-energie, windenergie, geothermie, riothermie en restwarmte van industrie en datacenters. In de intuïtieve viewer van de atlas kunnen al deze data via kaartlagen worden gecombineerd, zodat een beeld wordt geschetst van de potentie voor energietransitie op een bedrijventerrein.

De Atlas Plabeka is, in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland, in samenwerking met Buck Consultants International door Tympaan ontwikkeld. In deze interactieve atlas wordt de ontwikkeling van formele (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) en informele werklocaties in Noord-Holland en Flevoland in kaart gebracht en gemonitord. De Atlas Plabeka (Platform Bedrijven en Kantoren) is zonder kosten of abonnement vrij toegankelijk.

Integraal overzicht van actuele werklocaties
Door toenemende druk op de ruimte komt ook de ruimte voor werklocaties onder druk. Monitoring van werklocaties is daarom misschien wel belangrijker dan ooit. De Atlas Plabeka voorziet in deze behoefte door een integraal overzicht van de actuele situatie op werklocaties te geven en levert daarmee de basis voor beleid voor toekomstbestendige werklocaties en ruimtelijke inrichting.

Verschillende databronnen komen samen in Atlas Plabeka
Het fundament van de Atlas Plabeka wordt gevormd door een flexibel datawarehouse waarin, deels via geautomatiseerde koppelingen, tal van bronnen worden samengebracht. Dit betreffen onder meer basisregistraties als Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Topografie (BRT), waarmee bijvoorbeeld status en ouderdom van bedrijfspanden in beeld worden gebracht. Omdat Tympaan door het CBS gemachtigd is om met CBS-microdata te werken kunnen we jaarlijks een analyse maken van de leegstand op werklocaties. Via het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA) wordt inzicht gegeven in de historische ontwikkeling van de werkgelegenheid per werklocatie.

Buck Consultants International

BCI is vanaf 2022 kennispartner van SKBN. BCI is een internationaal opererend adviesbureau en adviseert zowel publieke als private opdrachtgevers op het gebied van economische ontwikkelingen, werklocaties, locatiekeuzes en vastgoedvraagstukken van ondernemingen in binnen- en buitenland, infrastructuur, vervoer en logistiek. Het opsporen en benutten van kansen voor een duurzame economie op bestaande en nieuwe werklocaties is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse werk.

bci@bciglobal.com
024 - 379 02 22

Buck Consultants International
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Nieuws

Potentie van energietransitie op bedrijventerreinen in kaart gebracht

Nieuws

26-08-2022

Potentie van energietransitie op bedrijventerreinen in kaart gebracht

Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Zo bieden de grote daken van bedrijfspanden veel mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en zouden bedrijventerreinen ook benut kunnen worden voor het plaatsen van windmolens.

Atlas Plabeka uitgebreid met omvangrijke dataset
Om de potentie van energietransitie op bedrijventerreinen in Noord-Holland en Flevoland in kaart te brengen is de Atlas Plabeka het afgelopen jaar uitgebreid met een omvangrijke dataset rond het thema energietransitie. Deze dataset bevat niet alleen gegevens over energieverbruik, geregistreerde energielabels en infrastructuur, maar ook data over duurzame energiebronnen als zonne-energie, windenergie, geothermie, riothermie en restwarmte van industrie en datacenters. In de intuïtieve viewer van de atlas kunnen al deze data via kaartlagen worden gecombineerd, zodat een beeld wordt geschetst van de potentie voor energietransitie op een bedrijventerrein.

De Atlas Plabeka is, in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland, in samenwerking met Buck Consultants International door Tympaan ontwikkeld. In deze interactieve atlas wordt de ontwikkeling van formele (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) en informele werklocaties in Noord-Holland en Flevoland in kaart gebracht en gemonitord. De Atlas Plabeka (Platform Bedrijven en Kantoren) is zonder kosten of abonnement vrij toegankelijk.

Integraal overzicht van actuele werklocaties
Door toenemende druk op de ruimte komt ook de ruimte voor werklocaties onder druk. Monitoring van werklocaties is daarom misschien wel belangrijker dan ooit. De Atlas Plabeka voorziet in deze behoefte door een integraal overzicht van de actuele situatie op werklocaties te geven en levert daarmee de basis voor beleid voor toekomstbestendige werklocaties en ruimtelijke inrichting.

Verschillende databronnen komen samen in Atlas Plabeka
Het fundament van de Atlas Plabeka wordt gevormd door een flexibel datawarehouse waarin, deels via geautomatiseerde koppelingen, tal van bronnen worden samengebracht. Dit betreffen onder meer basisregistraties als Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Topografie (BRT), waarmee bijvoorbeeld status en ouderdom van bedrijfspanden in beeld worden gebracht. Omdat Tympaan door het CBS gemachtigd is om met CBS-microdata te werken kunnen we jaarlijks een analyse maken van de leegstand op werklocaties. Via het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA) wordt inzicht gegeven in de historische ontwikkeling van de werkgelegenheid per werklocatie.

Lees verder
card image

Nieuws

Eerste bedrijven Schiphol Trade Park aangesloten op uniek virtueel stroomnet

Nieuws

14-04-2022

Eerste bedrijven Schiphol Trade Park aangesloten op uniek virtueel stroomnet

Op business park Schiphol Trade Park van gebiedsontwikkelaar Schiphol Area Development Company (SADC) is een belangrijke mijlpaal bereikt in de realisering van een uniek lokaal virtueel stroomnetwerk. Donderdag 14 april 2022 is tijdens een bijeenkomst in Hoofddorp het Energie Collectief Schiphol Trade Park gelanceerd waarbij van de huidige zes leden de eerste vier bedrijven live op het netwerk werden aangesloten.  

Het virtuele net is de oplossing voor het tijdelijke tekort aan stroomtransportcapaciteit in de regio Schiphol. Deze oplossing is gerealiseerd dankzij intensieve samenwerking tussen SADC, bedrijven op Schiphol Trade Park, netbeheerder Liander en technologiebedrijf Spectral. Binnen het collectief delen de aangesloten bedrijven de beschikbare stroomcapaciteit voortaan slim met elkaar.

Het virtuele netwerk wordt in onderstaande animatie toegelicht:


Slim verdelen in virtueel net

SADC heeft in 2020 het initiatief genomen tot de vormgeving van deze duurzame oplossing om het vestigingsklimaat voor haar klanten te optimaliseren. Het ontwikkelde virtuele net maakt mogelijk dat bedrijven zónder stroomcapaciteit de ongebruikte capaciteit van bedrijven mét capaciteit kunnen gebruiken. Arnoud van der Wijk, Projectmanager SADC: “Op momenten van onderbenutting van de capaciteit in het stroomnet is er ‘vrije ruimte’ beschikbaar.  Door binnen het virtuele net vraag en aanbod real-time te meten kunnen aangesloten bedrijven de beschikbare capaciteit onderling verdelen en daarmee optimaal benutten. Zo kan tot wel 90% van de stroomvraag van alle bedrijven (met én zonder capaciteit) gewoon uit het net worden geleverd.”

Tijdens piekmomenten wordt de beschikbare netcapaciteit aangevuld met (zonne)energie uit batterijen en – indien het echt niet anders kan – met generatoren. Het smart-grid platform van Spectral zorgt ervoor dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare netcapaciteit door middel van real time metingen en slimme sturing.

Innovatief denken bij schaarste

De grote vraag naar elektriciteit in Nederland leidt tot knelpunten op het elektriciteitsnet. De tijd die nodig is om het elektriciteitsnet uit te breiden komt vaak niet overeen met bijvoorbeeld de realisatie van een bedrijventerrein. Huibert Baud, directeur Klant & Ontwerp van Liander: “Wij doen er alles aan om onze klanten op tijd aan te sluiten op het net. In de samenwerking met SADC onderzoekt Liander om samen met andere partijen meer ruimte te vinden op het bestaande net.” Tegelijkertijd werkt Liander hard om het elektriciteitsnet uit te breiden, zodat de benodigde capaciteit in de toekomst beschikbaar is.

Het virtuele net is financieel ondersteund vanuit de Taskforce Noord-Holland. Edward Stigter, Gedeputeerde Klimaat en Energie van de Provincie Noord-Holland en voorzitter Taskforce Energie infrastructuur Noord-Holland onthulde samen met Eva Klein Schiphorst (algemeen directeur SADC) en Huibert Baud (Liander) symbolisch het virtueel netwerk op Schiphol Trade Park: “Ik ben trots op deze samenwerking tussen SADC, netbeheerder en niet in de laatste plaats op de bedrijven zelf. Samen hebben zij de verantwoordelijkheid genomen om een oplossing te vinden voor een prangend knelpunt op het elektriciteitsnetwerk. Dat ondersteunen wij als Taskforce graag.”

Leden

Momenteel zijn IntercityHotel Amsterdam Airport, Intralox LLC Europe, Joulz (in opdracht van Intospace), Nippon Express, SEGRO en VerusSol (in samenwerking met Mirastar) bij het collectief aangesloten. Meer partijen volgen binnenkort.

Een aantal leden en betrokkenen licht in onderstaande video toe waarom zij aan het collectief deelnemen:

Foto: Jur Engelchor Fotografie

Lees verder