De provincies Gelderland en Overijssel starten met het in kaart brengen van de behoefte aan laadinfrastructuur voor bestelwagens en vrachtwagens op bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel. Dit is de eerste stap om ook voor bedrijven te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur die meegroeit met het aantal elektrische voertuigen van ondernemers. Een samenwerkingsverband tussen Arcadis, Panteia, CE Delft, Over Morgen en FutureProof gaat hiermee aan de slag in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel.

Laadinfrastructuur voor de logistieke sector vraagt om een eigen aanpak. Deze eerste stap laat zien welke en hoeveel laadinfrastructuur waar en wanneer nodig is, of dat ook in het elektriciteitsnet past en hoeveel ruimte dit vraagt. Zowel op eigen terrein als op openbare locaties. Dit onderzoek richt zich op 528 bedrijventerreinen in Gelderland en 100 bedrijventerreinen in Overijssel.

Plankaarten

Alle informatie wordt verwerkt in kaarten en duidelijk inzichtelijk gemaakt op bedrijventerreinniveau. Deze plankaarten geven inzicht in de behoefte aan laadinfrastructuur, het ruimtegebruik en de netcapaciteit. Met deze inzichten kunnen gemeenten, netbeheerders en bedrijven vervolgens de uitvoering slim voorbereiden. Dit is gezien het beslag op de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk, het ruimtebeslag en het verduurzamen van de mobiliteit een ingewikkelde puzzel. De plankaarten worden eind 2023 opgeleverd.

Prognoses

Het aantal elektrische voertuigen in Oost-Nederland neemt snel toe, ook het aantal elektrische bestelwagens en vrachtwagens. De komst van zero emissie zones zorgt voor een versnelling. Landelijk zijn hiervoor door ElaadNL, het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders, prognoses opgesteld. Uit deze zogenoemde ElaadNL Outlook blijkt dat de stroomvraag op bedrijventerreinen voor opladen elektrische voertuigen de komende jaren fors gaat toenemen.

Technisch adviseur

Voor gemeenten en ondernemers in Gelderland en Overijssel met vragen over laadinfra is er een speciale technisch adviseur logistieke laadinfrastructuur. Deze adviseur helpt hen bij vragen over het laden van logistieke voertuigen, bijvoorbeeld over het laden op eigen terrein, het snelladen onderweg of het vormgeven van een collectief of openbaar laadplein. De technisch adviseur is bereikbaar via [email protected].

GO-RAL

De provincies Gelderland en Overijssel werken samen als regio Oost-Nederland in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Hiervoor is de Gelders-Overijsselse Regionale Agenda Laadinfra opgesteld (GO-RAL). Doel is om samen met gemeenten, netbeheerders en bedrijven in de regio te werken aan een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk dat mee groeit met het aantal elektrische voertuigen. Om te zorgen dat laadinfrastructuur geen drempel vormt voor de groei van het aantal elektrische voertuigen richt Oost Nederland zich nu vooral op het proactief plaatsen van laadpalen, de logistieke sector en snellaadlocaties. Op die manier bouwt Oost Nederland aan duurzame mobiliteit, een klimaatneutrale regio én aan een schone en gezonde leefomgeving.

Meer informatie? Ga naar: https://www.agendalaadinfrastructuur.nl

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel is sinds medio 2019 kennispartner van SKBN. Provincie Overijssel heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.

[email protected]
038 - 499 88 99

Provincie Overijssel
card image

Achtergrond

Campus en Innovation Districts: de kracht van samenwerken

Achtergrond

11-03-2022

Campus en Innovation Districts: de kracht van samenwerken

In 2014 werd TwynstraGudde gevraagd als kwartiermaker bij het opzetten en inrichten van de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Een fysieke plek waar de high tech maakindustrie, onderwijs en overheid samenkomen onder één dak; een kristallisatiepunt waar onderzoek en kennis tot bloei komen en commercieel worden ingezet ten behoeve van de waardeontwikkeling van de Nederlandse economie.

In zo’n campusorganisatie werken sectorgerelateerde bedrijven samen met onderwijs en overheid om innovatieve ecosystemen en de economische identiteit van een regio of stad te versterken. Campussen hebben door hun gebundelde kennis een enorme aantrekkingskracht voor start-ups, scale-ups en studenten. Daarom investeren publieke en private partijen in hoogwaardige faciliteiten en activiteiten op campussen. In de governance en de verdienmodellen moeten de publieke belangen geborgd worden. Dat deze vorm van publiek-private samenwerking succesvol is, blijkt uit het feit dat op steeds meer plekken campussen worden ontwikkeld. Een mooi voorbeeld is de Novio Tech Campus in Nijmegen, waar een voormalig fabriekscomplex van Philips en NXP wordt omgetoverd tot een broedplaats voor open innovatie in health en technologie.

Human capital

Behalve een innovatieve, technologische en kennisgerichte kant heeft campusontwikkeling voor deelnemers ook een human capital kant. Door intensieve samenwerking en het feit dat studenten deel uitmaken van de beroepspraktijk verkleint de kloof tussen theorie en praktijk. Bedrijven bouwen al tijdens hun studie een band op met studenten en kunnen hierdoor vacatures makkelijker invullen. Afgestudeerden stromen door hun opgedane praktijkervaring bovendien makkelijker in. Edward Voncken, CEO van KNWE, gevestigd op BIC, zei in de podcast Eindhoven koppelt kennis aan daadkracht, dat zij ‘meer instroom van stagiaires en afgestudeerden hebben, maar ook van BBL’ers en vaklieden.’ Dit is een belangrijke motivatie voor bedrijven om deel te nemen. En ook de reden dat steeds vaker het mbo- en hbo-onderwijs aanhaakt in campusontwikkeling.

Van bedrijventerrein naar innovation district

Nederland telt vierduizend vaak wat verouderde bedrijventerreinen. (Maak)bedrijven zitten er vaak op zichzelf, anoniem. Op een aantal plekken in Nederland denkt de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemers) na over een doorontwikkeling van deze terreinen naar innovation districts. Om zo de noodzaak voor samenwerking en het steeds sneller vernieuwen te faciliteren. Vaak speelt bij die afweging de identiteit van een regio een rol. Zo heeft de gemeente Den Haag als stad van recht en vrede The Humanity Hub opgezet voor humanitaire organisaties die willen innoveren, kiest Arnhem voor energie en wordt in Den Helder gewerkt aan de ontwikkeling van een maritieme campus.

Van idee naar uitvoering

Om van idee naar uitvoering te komen moeten heel wat vragen worden beantwoord. Levert het inrichten van een campusontwikkelingsorganisatie voldoende maatschappelijk rendement? Wat is het gemeenschappelijk belang om tot kruisbestuiving te komen? Welke bedrijven passen daarbij? Wat is het verdienmodel? TwynstraGudde helpt initiatiefnemers van idee tot start. Daarbij denken we ook na over zaken als branding, governance en business development. Want een innovatieve bedrijvencampus is nu eenmaal geen gewoon bedrijventerrein.

Maatschappelijk belang

We weten uit ervaring dat er geen handboek voor campusontwikkeling bestaat. Elk vraagstuk is anders, want elke omgeving is anders. Wat we wel weten: het ecosysteem dat ontstaat bij campusontwikkeling biedt deelnemende partijen een set aan randvoorwaarden om met elkaar innovatieve slagkracht te realiseren. Daarmee hebben campussen en innovation districts een economisch aanjagende functie voor regio en/of stad en een groot maatschappelijk belang.

Podcast over campusontwikkeling in stedelijke regio’s

In samenwerking met BNR heeft TwynstraGudde de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'Eindhoven koppelt kennis aan daadkracht' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op campusontwikkeling in stedelijke regio’s en specifiek over Brainport Industries Campus Eindhoven. Luister hier de podcast.

 

Lees verder
card image

Nieuws

Eindhoven wil na buitenlandse overname meer regie op campussen

Nieuws

08-06-2022

Eindhoven wil na buitenlandse overname meer regie op campussen

De gemeente Eindhoven wil meer invloed op de Brainport-campussen. Nadat de gemeente baalde van de buitenlandse overnames van de High Tech Campus en de eerste fase van de Brainport Industries Campus (BIC), wil zij bij BIC 2 zeggenschap behouden. Mogelijk met een erfpachtconstructie.

De Brainport Industries Campus (BIC) is een fabriek in Eidhoven voor de hightech maakindustrie. Een aantal innovatieve bedrijven en onderwijsinstellingen zijn er gevestigd. De eerste fase van de BIC werd in 2019 afgerond, de tweede fase begint binnenkort en moet de campus twee tot drie keer in omvang laten groeien.

Eindhoven bezit een deel van de grond die de ontwikkeling van BIC 2 mogelijk moet maken. Uit een publicatie van de gemeente eind mei blijkt dat de gemeente van plan is om drie percelen in het plangebied voor BIC af te staan voor verkoop of voor een erfpachtconstructie. 

Dat de gemeente voor een erfpachtpositie kiest, lijkt aannemelijk om het publieke belang te beschermen. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Wethouder Stijn Steenbakkers van economische zaken zei tegen de krant dat het belangrijk is om de Eindhovense campussen te beschermen: ‘We moeten niet naïef zijn. We moeten veel bewuster zijn over onze kroonjuwelen. Het gaat om de toekomst van onze stad, de regio en zelfs het land.’

‘Geleerd van de High Tech Campus’

Gregor Heemskerk van TwynstraGudde ziet de mogelijkheden die een erfpachtcontract biedt als ‘een extra stok achter de deur’, naast het bestemmingsplan. ‘De gemeente wil grip op welke bedrijven zich kunnen vestigen op de campus. Ik noem dat het ‘deurbeleid’. De crux is als er leegstand ontstaat: zal de eigenaar zich houden aan het vestigingskader? Gaat de eigenaar voor het langetermijnperspectief, of voor korte termijn cash flow? Als je de grond verkoopt,  kun je als overheid eigenlijk alleen maar nog sturen via het bestemmingsplan. Maar dat is nogal een grof middel. Het is lastig te handhaven.’

‘Ik vind het een verstandige stap van de gemeente. Overigens vergt het wel een adequaat functionerend erfpachtbedrijf bij de gemeente.  Met een erfpachtcontract is er meer toezicht.  In dit contract kan je desgewenst boetes bij overtredingen opnemen. Bij de rechter sta je ook nog eens veel sterker.' '

De gemeente had eigenlijk geen opties voor ingrijpen bij de verkoop van de High Tech Campus, daar was sprake van een historisch gegroeide situatie’, concludeert Heemskerk. ‘Daar hebben ze van geleerd.’

Lees verder