Gebiedsontwikkelaar gaat met Perspectieffonds Gelderland investeren in de toekomst van het terrein

City Developer-S en Perspectieffonds Gelderland (PFG), een fonds van de provincie Gelderland dat Oost NL beheert, maken vandaag bekend dat ze het Den Brink-deel van Arnhems Buiten hebben overgenomen van Propertize. Gezamenlijk gaan zij het voormalig KEMA-terrein verder ontwikkelen tot een hotspot voor bedrijven en talent.

“Op Arnhems Buiten is al een breed scala innovatieve bedrijven gevestigd die een bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie. Die positie kan met deze investering verder worden uitgebouwd. Dit sluit goed aan bij de visie van de gemeente Arnhem”, zegt Thijs van Dieren van City Developer-S. 

Met de aankoop van Den Brink, het deel van Arnhems Buiten gelegen tussen TenneT en DNV, is er een duurzame oplossing gevonden voor het terrein. Het landschap van Arnhems Buiten is een beschermd rijksmonument van ongeveer 16 hectare. Op het gebied staan 20 gebouwen waarvan zes met een monumentale status. In totaal is er ongeveer 20.000 vierkante meter aan ruimte beschikbaar. City Developer-S was in opdracht van Propertize al verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling en wordt nu dus mede-eigenaar. Van Dieren: “Arnhems Buiten is een prachtige plek in de stad met unieke historische gebouwen. Dat karakter willen we graag behouden. De parkachtige omgeving met veel groen biedt perspectief als aantrekkelijke vestigingslocatie. We zochten een partij om de gebiedsontwikkeling te financieren, die hebben we met PFG gevonden.”

Arnhems Buiten is gelegen in het westen van de stad. Het voormalig KEMA-terrein heeft een rijke historie op het gebied van energie-innovaties. Lange tijd was het een wereldwijd toonaangevende plek voor de certificering van veilige elektrische apparatuur. Nu zijn er verschillende grote en kleine bedrijven onder andere op het gebied van energie gehuisvest.

Perspectieffonds Gelderland

Met Perspectieffonds Gelderland zet de provincie Gelderland onder meer in op een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het versnellen van de energietransitie. Jan Markink, gedeputeerde Gelderland: “Met Perspectieffonds Gelderland investeren we op thema’s waar we vandaag, morgen en overmorgen de grote maatschappelijke uitdagingen zien. Naast vestigingsklimaat en energietransitie is ook biodiversiteit een belangrijk thema uit onze omgevingsvisie dat bij Arnhems Buiten tot zijn recht zal komen. We zijn trots dat we met PFG een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van Arnhems Buiten, zodat we de ruimte bieden aan de ontwikkeling van innovatieve bedrijven.”

Wendy de Jong, algemeen directeur bij Oost NL: “Samen met City Developer-S geven we graag verder vorm aan de ontwikkeling van Arnhems Buiten. Met grote partijen als TenneT en DNV in de directe nabijheid, verwachten we talent en bedrijvigheid aan te trekken gericht op de energietransitie. Door Arnhems Buiten te ontwikkelen kunnen we samen met IPKW, Connectr en de activiteiten van de HAN & Hogeschool Van Hall Larenstein Arnhem nog beter op de kaart zetten als aanjager van innovaties in klimaatneutrale energie.”

Eerste stap in gebiedsontwikkeling

Thijs van Dieren, Barry Storm en Johan Neerhof, de ondernemers achter City Developer-S, zijn inwoners van Arnhem en Oosterbeek en kennen het terrein goed. “In de afgelopen drie jaar hebben we de locatie nog beter leren kennen en zijn we alleen maar enthousiaster geworden over de kansen”, geeft Barry Storm aan. “Onze ervaring met vergelijkbare projecten in andere steden in Nederland toont aan wat deze waardevolle plek kan betekenen voor de economie en kwaliteiten van Arnhem. Met de verwerving in samenwerking met Perspectieffonds Gelderland is een belangrijke vervolgstap gezet om dit gebied verder vorm te geven.”

De overname van de grond en gebouwen is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van het terrein. Met deze investering kan een start worden gemaakt met de renovatie en herontwikkeling van een aantal gebouwen op het terrein. Er wordt gestart met het opknappen van het Zoetenlab, één van de meest aansprekende gebouwen op het terrein. Voor de volledige gebiedsontwikkeling zijn op termijn meer investeringen nodig. Dat vraagt om een ontwikkelvisie die City Developer-S in afstemming met de gemeente Arnhem en Oost NL gaat realiseren.

De gemeente Arnhem toont zich enthousiast over de ontwikkeling, zegt Cathelijne Bouwkamp, projectwethouder Arnhems Buiten van de gemeente: “Arnhems Buiten is één van de drie locaties waarmee Arnhem zich verder wil ontwikkelen als economische ‘Hotspot’ voor de energietransitie. Naast Industriepark Kleefse Waard  met  het daar gevestigde innovatiecluster en de activiteiten op de kennislocatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en  Van Hall Larenstein komt er nu ook een nieuwe impuls op de locatie Arnhems Buiten. De nieuwe eigenaren kunnen met steun van het Gelderse Perspectieffonds werken en ze gaan samenwerken met Connectr en anderen in het energycluster; dat maakt de ontwikkeling extra kansrijk.”

“Een deel van de panden is verhuurd en in gebruik. Bij andere gebouwen moet het nodige gebeuren. Ook kijken we op termijn naar verdere uitbreidingsmogelijkheden van het programma. Voor ons is het een mooie opgave om verder vorm te geven aan de (her)ontwikkeling. We hebben er vertrouwen in dat dit met een gedeelde visie gaat lukken,” besluit Barry Storm.

Oost NL

Oost NL is vanaf de oprichting van SKBN participant van SKBN. Oost NL is actief in Oost-Nederland. Namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterkt Oost NL daar de regionale economie.

[email protected]
088 - 667 01 00

Oost NL
card image

Nieuws

Rli-raadslid Jeanet van Antwerpen: ‘Waarom hebben we geen nationale doelen voor werken?’

Nieuws

02-03-2022

Rli-raadslid Jeanet van Antwerpen: ‘Waarom hebben we geen nationale doelen voor werken?’

Het Rijk heeft duidelijke doelen voor woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie wel, maar niet voor ruimte voor werken. Jeanet van Antwerpen, lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, kan dat niet begrijpen: ‘Waarom hebben we geen nationale doelen geformuleerd?'

‘De ruimteclaims worden steeds groter. Het was al ingewikkeld om aan gebiedsontwikkeling te doen, maar het wordt nog lastiger’, zegt Van Antwerpen in een webinar van SKBN. Ze is raadslid bij de Rli en regiodirecteur bij BPD Gebiedsontwikkeling. ‘Omdat werken geen nationale doelen heeft, wordt er minder aandacht aan besteed in rapporten. In een Nationaal Programma voor werklocaties zouden ook nationale ambities moeten staan. Die kun je leggen naast andere ruimteclaims.’

Dat die andere ruimteclaims er zijn, is evident. Volgens het Rli-lid stijgt de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen van 5.500 naar 9.300 hectare en van kantoorruimte van 2,5 naar 4,7 miljoen vierkante meter. Verder moet er 80.000 hectare aan bos ‘bijgebouwd’ worden.

Integraal samenwerken

Integrale samenwerking is erg belangrijk bij een plek vinden door de verschillende opgaven, stelde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur eerder al in het advies ‘Geef richting, maak ruimte’ uit november 2021.

Van Antwerpen over hoe dit in de praktijk te doen: ‘Door een sterkere rolinvulling. We moeten elkaar aanspreken als dat nodig is. Er moeten zoveel belangen van zoveel verschillende partijen met elkaar verenigd worden - denk aan die van waterschappen, ondernemersverenigingen, woningcorporaties, Staatsbosbeheer, gemeenten – dat het ook goed is om je een beetje in te leven in de ander. In die zin is dit ook een soort gedragsaanbeveling.’

Als concreet voorbeeld van hoe partijen integraal kunnen samenwerken om de ruimte optimaal te gebruiken, noemt Van Antwerpen Purmerend. Samen met BPD Gebiedstonwikkeling is Staatsbosbeheer daar nu bezig met het realiseren van een nieuwe woonwijk met veel bomen. ‘Allebei hebben een sterke rolinvulling’, zegt Van Antwerpen.

Wat kan de overheid betekenen bij deze ‘nieuwe manier van samenwerken?’ ‘De overheid moet kijken wie wat kan uitvoeren. We hebben samenwerkingsgerichte mensen nodig’, zegt Van Antwerpen. ‘Goed opdrachtgeverschap, helder zijn. Ook is het belangrijk dat ze in de gaten houden of doelen wel of niet gehaald worden. Dus niet alleen de doelen benoemen.’

‘Geen hosanna’

Tot slot wil Van Antwerpen nog een kanttekening plaatsen bij integraal samenwerken. Niet alle belangen zijn verenigbaar, zegt ze. ‘Integraal samenwerken is ook geen hosanna. Op bedrijventerreinen met veel transport bouw je geen woningen. Boven woonwijken maak je geen windmolens vanwege de slagschaduw. Het is belangrijk om dat aan tafel te benoemen.’

 

Lees verder
card image

Nieuws

SADC vindt oplossing voor overbelasting elektriciteitsnet op Schiphol Trade Park

Nieuws

31-03-2022

SADC vindt oplossing voor overbelasting elektriciteitsnet op Schiphol Trade Park

Schiphol Area Development Company (SADC), ontwikkelaar van bedrijventerreinen rond Schiphol, heeft het heft in eigen handen genomen om de congestieproblematiek in haar regio aan te pakken. Dankzij de realisatie van een slim balanceringssysteem ontworpen samen met technologiebedrijf Spectral hebben binnenkort ook nieuwe bedrijven op het Schiphol Trade Park (STP) toegang tot elektriciteit.

Dit is een publicatie uit vakblad BT. BT Magazine is het vakblad voor iedereen die zich bezighoudt met regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat. 

Het balanceringssysteem is een reactie op de overbelasting van het elektriciteitsnet, die al sinds eind 2020 speelt op het bedrijvenpark en ervoor zorgt dat nieuwe bedrijven niet op het net aangesloten kunnen worden door Liander. SADC trok in februari 2021 al aan de bel om te waarschuwen voor de gevolgen: ‘Als ondernemer moet je jarenlang wachten tot er weer stroomcapaciteit beschikbaar is en in de tussentijd moet je het maar zelf uitzoeken. Het remt de energietransitie.’

Toen SADC de noodklok luidde, waren ze op Schiphol Trade Park al bezig met een duurzaam energiesysteem om het bedrijvenpark nog duurzamer te maken, legt projectmanager Arnoud van der Wijk uit. ‘Het ontstaan is tweeledig’, aldus Van der Wijk. ‘Ten eerste wil Schiphol Trade Park het innovatiefste bedrijventerreinen van Europa zijn, dus onderzochten we al met Spectral hoe we een slim energiesysteem konden maken. Door het congestieprobleem is dit echter in een stroomversnelling geraakt.’

En zo kon het dat er op 25 november 2021 een balanceringsovereenkomst is getekend tussen de Energiecoöperatie Schiphol Trade Park en netbeheerder Liander om met een gezamenlijke pilot een innovatieve en duurzame oplossing voor het capaciteitsprobleem te vinden. 

Balanceren

Bedrijven die zich willen vestigen op Schiphol Trade Park, krijgen op dit moment te horen dat er geen energiecapaciteit voor hen is. Dat terwijl er alleen op piekmomenten geen capaciteit is, en dus het overgrote deel van de tijd wel. ‘Hier zie je het nut van het balanceringssysteem’, legt Van der Wijk uit. ‘Omdat we elk bedrijf real-time meten, weten we wat het verbruik op ieder moment van de dag is. Een groot deel van de tijd is er genoeg elektriciteit beschikbaar, die binnen de opgerichte energiecoöperatie gedeeld kan worden met bedrijven die niet zijn aangesloten op het net.’ 

'Technisch is het niet ingewikkeld en juridisch kunnen we het opschrijven'
Van der Wijk: ‘Zonder dit balanceringssysteem hadden bedrijven die geen aansluiting op het net van Liander hebben, die gasgeneratoren 24/7 moeten gebruiken. Hoewel we liever alles volledig duurzaam hadden gezien is deze oplossing de meest duurzame.’

‘Ik wil het een sociale innovatie noemen’, gaat hij verder. ‘Technisch is het, zoals je misschien hoort, niet ingewikkeld en juridisch kunnen we het opschrijven. In het collectief gaat nog het meeste werk zitten; ervoor zorgen dat alle bedrijven met een aansluiting meedoen. Maar gelukkig zijn er genoeg incentives voor hen en is meedoen eenvoudig. Ze krijgen een kleine vergoeding voor de capaciteit die door hun buurman wordt gebruikt. Ze zijn er niet bij gebaat als Schiphol Trade Park blijft stilstaan. De belangrijkste reden dan nog: de bedrijven zien in dat de duurzaamste oplossing is.’

De oplossing?

Of het de oplossing voor de overbelasting van het elektriciteitsnet is? Van der Wijk denkt dat het kansen biedt, maar schetst ook een kanttekening: ‘We zijn nog steeds afhankelijk van de uitbreiding van het net.’ Zolang de vraag naar elektriciteit nog steeds sneller toeneemt dan het aanbod, zullen er knelpunten in het net blijven ontstaan. 

Liander en de provincie Noord-Holland zijn op de achtergrond druk bezig om het net versneld uit te breiden, onder meer met het Taskforce Noord-Holland. Desalniettemin is Liander tevreden met het balanceringssysteem in Hoofddorp. ‘Goed om samen met andere partijen nieuwe manieren te vinden om het bestaande net te verruimen',  zo laat het in een persbericht weten.

De pilot op het Schiphol Trade Park lijkt dus een succes. Van der Wijk: ‘We moeten ons nog wel bewijzen na de pilot, maar als het werkt kunnen we dit ook toepassen op andere SADC-terreinen.’

Wat doet de energiecoöperatie? 

  1. Maakt afspraken met de netbeheerder over het collectief gebruik van transportcapaciteit.
  2. Maakt afspraken met de deelnemers over optimaal benutten van lokale (duurzaam) opgewekte stroom, door o.a. bemetering, data-analyse, balancering, sturing, congestiemanagement.
  3. Maakt afspraken met de deelnemers over tarieven voor het collectieve energiesysteem
  4. Voorziet in toe- en uittredingscriteria voor (nieuwe) deelnemers.

Lees verder