Het stroomnet in Noord-Holland is zo verstopt, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen geen aansluiting meer kunnen krijgen. Zij kunnen daardoor niet verhuizen, uitbreiden en verduurzamen. Zeker nu willen we met zijn allen dolgraag van het gas af, maar het alternatief is onbereikbaar. Met alle gevolgen van dien.

De situatie in Noord-Holland is dramatisch, en er zijn geen kant- en- klare oplossingen waarmee we op korte termijn uit de brand geholpen zijn. We staan voor ontzettend lastige keuzes: zowel nieuwe woonwijken bouwen als ziekenhuizen uitbreiden en bedrijven verduurzamen lukt op dit moment niet. Daar is simpelweg geen ruimte voor op het elektriciteitsnet. Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, samen verantwoordelijk voor bijna 70% van de CO2- reductie die we in Noord-Holland moeten halen volgens het Klimaatakkoord, hebben zoveel last van de file op het elektriciteitsnet dat ze het doel om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten niet gaan halen. 

Energie-infrastructuur is niet ‘sexy’, maar de koperdraadjes in energienetwerken zijn essentieel voor de totale energietransitie. Samen met netbeheerders Liander en TenneT en de gemeenten in Noord-Holland pakken we onze verantwoordelijkheid. We zetten alles op alles om deze problemen aan te pakken. Als eerste lossen wede belangrijkste knelpunten in het elektriciteitsnetwerk zo snel mogelijk op door beter samen te werken en procedures beter te stroomlijnen. Dat klinkt misschien ambtelijk, maar dat is keihard nodig. 
Tegelijk kijken we naar mogelijkheden om het net te ontlasten door bijvoorbeeld energie te besparen en proberen we slimme oplossingen uit om bijvoorbeeld stroom te delen. En we werken aan een ontwerp voor nieuwe energienetwerken die ook in de toekomst de vraag en het aanbod van de verschillende soorten energie aankunnen.

De energietransitie heeft een enorme impact op de energienetwerken. Het elektriciteitsnet moet fors worden uitgebreid, het gasnetwerk moet worden voorbereid op het transport van waterstof en er zullen veel warmtenetten moeten worden aangelegd. Daarnaast moet er flink worden geïnvesteerd in opslag en flexibiliteit om het energiesysteem in balans te houden. 

Dat daar behoefte aan is, is zonneklaar: een subsidieregeling die wij afgelopen zomer uitschreven voor slimme oplossingen, was al binnen een week overtekend. We ontvingen voorstellen voor een collectieve oplossing op bedrijventerreinen voor de netcongestie, het aanleggen van een eigen energie systeem van zonnepanelen met een batterij voor de opslag van energie en voor het leveren van zelf opgewekte energie rechtstreeks aan bijvoorbeeld de buren, en nog veel meer creatieve ideeën om al dan niet los van het stroomnet door te kunnen blijven functioneren als onderneming. 

Op 7 november besprak ik met alle betrokken wethouders in Noord-Holland Noord hoe we samen onze schouders hieronder kunnen zetten. Er moeten duidelijke politieke keuzes worden gemaakt om ook in de toekomst voldoende energie te hebben om alle ambities in onze provincie mogelijk te maken. In Noord-Holland Noord hebben we daarom een afwegingskader gemaakt, zodat belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen voorrang  krijgen op het energienetwerk, en gedragen keuzes  voor noodzakelijke investeringen in het netwerk kunnen worden gemaakt. 

Om tot zo’n afwegingskader te komen, zijn in de regio 4 knooppunten in kaart gebracht waar energievraag, -aanbod en -infrastructuur samenkomen. Hier zijn waarschijnlijk extra grote ‘stopcontacten’ nodig om woningbouw en bedrijvigheid mogelijk te maken. In het landelijk gebied moet zo slim mogelijk gebruik gemaakt worden van de beschikbare netcapaciteit om ook hier economische en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Als provincie, gemeenten en netbeheerders pakken we onze verantwoordelijkheid, maar we gaan nog niet ver genoeg. En dat kunnen we ook niet. We hebben ook het rijk nodig om wetgeving die in de weg zit voor het realiseren slimme oplossingen aan te passen. Daarnaast moeten we netbeheerders, provincie en gemeenten een duidelijkere rol geven in dit vraagstuk. Als Den Haag ons die ruimte geeft, zetten wij als overheden en netbeheerders in Noord-Holland graag alles op alles om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende energie beschikbaar is in onze provincie!

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland is sinds medio 2020 kennispartner van SKBN. Provincie Noord-Holland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.

[email protected]
023 - 514 31 43

Provincie Noord-Holland
card image

Nieuws

SKBN reikt drie nieuwe bewindslieden de helpende hand

Nieuws

17-01-2022

SKBN reikt drie nieuwe bewindslieden de helpende hand

SKBN verstuurde in de week van de installatie van het nieuwe kabinet brieven aan zowel minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK), minister Rob Jetten van Klimaat en Energie en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Minister Micky Adriaansens van EZK zal in lijn met de doelstelling van de nieuwe regeringscoalitie om het groei- en innovatief vermogen van het mkb te versterken onder meer moeten zorgen voor een sterker ondernemersklimaat. Veel innovatie vindt plaats op bedrijventerreinen en werklocaties, die circa 50 procent van alle Nederlandse banen herbergen en waar 60 procent van alle R&D-investeringen neerslaan. In de brief aan minister Adriaansens bieden we haar aan om samen met onze kennispartners mee te denken over meer ruimte voor economie en het versterken van het mkb in innovatieve ecosystemen die een aantal werklocaties nu al zijn of kunnen worden. 
 
Minister Rob Jetten is in het nieuwe kabinet verantwoordelijk voor het realiseren van de aangescherpte CO2-reductiedoelstelling. In de brief aan minister Jetten attenderen we hem op het enorme potentieel die de 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland bieden bij het verwezenlijken van deze doelstelling, alleen al vanwege gigantische hoeveelheid zonne-energie die kan worden opgewekt bovenop 2.547 bedrijfsgebouwen met minimaal 10.000 vierkante meter dakoppervlakte, maar ook door besparing aangezien het totale energieverbruik op bedrijventerreinen met 700 petajoule een veelvoud is van het totale energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. En worden we graag in de gelegenheid gesteld om dit proces op de bedrijventerreinen te versnellen en verder aan te jagen. 
 
Minister Hugo de Jonge moet na de opheffing van het ministerie van VROM in 2010, ruimtelijke ordening weer een plek geven in het kabinetsbeleid. Ondertussen is ruimte alleen maar schaarser geworden en namen het aantal ruimteclaims alleen maar toe, waaronder ruimte voor werken, hét domein waar SKBN voor staat. In de brief aan minister De Jonge wijzen wij hem nadrukkelijk op het belang van het verbinden van ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en daarbij behorende ruimteclaims, en roepen wij hem op een coördinerende rol te vervullen en daarin ook oog te houden voor ruimte voor economie. Hierbij kan ook gedacht worden om samen met ruimtevragers invulling te geven aan ruimtelijke win-wins waaronder het combineren van Wonen en Werken daar waar mogelijk, en niet om eenzijdig bedrijventerreinen op te heffen vanwege de druk vanuit de woningbouwopgave. Graag denken we aan de hand van goede voorbeelden vanuit onze praktijk mee over een nadere invulling van de VRO-opgave.

Lees hier het Manifest 2021 | Waarde voor economie én maatschappij

Lees verder
card image

Nieuws

Noviotech Campus in Nijmegen breidt fors uit

Nieuws

17-10-2022

Noviotech Campus in Nijmegen breidt fors uit

Bijna tien jaar na de start in 2013 gaat de Noviotech Campus in Nijmegen fors uitbreiden. Het bedrijventerrein rond halfgeleiderfabrikant NXP heeft plannen voor een reeks nieuwe gebouwen tot 70 meter hoogte. Het werkoppervlakte zal hierdoor in tien tot twaalf jaar tijd ruimschoots verdubbelen tot 300.000 vierkante meter.

Dit zegt Bert Krikke, sinds ruim een jaar directeur van de campus, in een interview met het Financieel Dagblad. De vergroting gaat zo'n half miljard euro kosten. Vastgoedbeleggers en bedrijven op de campus nemen daarvan zo'n €400 mln voor hun rekening, verwacht Krikke.

Zelf aan de lat staan
De resterende €100 mln voor drie gebouwen met facilitaire campusfuncties en nieuwe wegen, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen komt deels van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en banken. De directeur verwacht dat investeerders, beleggers, bouwbedrijven en wellicht ook de gemeente Nijmegen het resterende bedrag financieren. 'Voor die €100 mln staan we zelf aan de lat.'

Met de expansie hoopt de Noviotech Campus te kunnen voldoen aan de sterk toegenomen behoefte aan bedrijfsruimte op het technologiepark. De campus heeft daarnaast vierkante meters nodig om meer een echte campus te zijn dan een bedrijvenpark.

Veel gegadigden
'Ongeveer de helft van onze bedrijven wil groeien', zegt Krikke. 'Daarvoor hebben we ruimte nodig.' De Noviotech Campus huisvest zo'n zeventig ondernemingen. Maar de campus wordt ook benaderd door nieuwelingen. 'Sommige kleine bedrijven heb ik de deur moeten wijzen. Bedrijven die zich hier serieus willen vestigen, vertel ik dat zij op zijn vroegst over een half jaar kunnen beginnen met ontwikkelen en dan na tweeënhalf jaar open kunnen. Die snappen dat.'

Over twee maanden gaat de eerste schop in de grond voor een gebouw van 3000 m² met vier verdiepingen dat als hoofdkantoor gaat functioneren en waarin ook een restaurant, vergaderruimten en een congreszaal voor 350 personen komen. Dit 'clubhuis', dat Frontrunner gaat heten en €9 mln kost, is volgende zomer af.

Een plek voor bijvoorbeeld een gezamenlijke vrijdagmiddagborrel was er nog niet. 'Het klinkt plat, maar borrelen en netwerken zijn heel belangrijke functies op een campus. Vooral jongeren zoeken die connectie', zegt Krikke. In een van de oudere gebouwen kunnen wel kennisbijeenkomsten worden gehouden, maar in dat zaaltje is ruimte voor maar honderd personen. 'Er is wel een ecosysteem, maar de volle potentie wordt niet benut. De tijd is er nu rijp voor.'

Houten kolos
Het hoofdkantoor krijgt enkele jaren later een nieuwe plek in een tweede gebouw dat de campus zelf financiert en in beheer houdt. Dit wordt een 70 meter hoge constructie geheel van hout, volgens Krikke de eerste in haar soort in Nederland. Deze kolos kost €60 mln tot €70 mln en moet eind 2026 opgeleverd zijn.

Op een braakliggend stuk grond tussen de NXP-gebouwen en het station Nijmegen Goffert komen vijf panden waarvan de hoogste vijftig meter hoog is. Alles bij elkaar komen er in de komende vier jaar zeven nieuwe gebouwen van samen 50.000 m². In de jaren daarna volgt een uitbreiding met nog eens 100.000 m². Alle uitbreidingen blijven binnen de huidige grenzen van het techpark, dat onderdeel is van een groter gemeentelijk herontwikkelingsproject, Winkelsteeg. Net over de grens van de campus komen 4000 tot 5000 nieuwe woningen.

De Noviotech Campus ging in 2013 van start als Novio Tech Campus en was een initiatief van de gemeente, de provincie, Oost NL, projectontwikkelaar Kadans Science Partner en NXP. Er stonden enkele panden leeg en er was behoefte aan niet alleen een park voor hightechbedrijven, maar ook voor gezondheidstechnologiebedrijven, aan doorgroei vanuit het Radboudumc.

Philips-fabrieken
Philips bouwde halverwege de jaren vijftig op het terrein enkele fabrieken voor halfgeleiders. NXP Semiconductors is de in 2006 afgestoten halfgeleiderpoot van Philips. Uit NXP kwamen twee halfgeleiderbedrijven voort die ook een plek kregen op de campus en die beide tegenwoordig een Chinese moeder hebben: Ampleon en Nexperia.

NXP is er nog altijd veruit de grootste werkgever, met 800 onderzoekers en 900 productiemedewerkers op 80.000². In totaal werken er 3500 mensen op het park: 2500 tot 2800 bij hightechbedrijven en 700 tot 800 in de gezondheidstechnologie.

Band met onderwijs
De Noviotech Campus, die door een stichting wordt aangestuurd met als doel hightech in Nijmegen een impuls te geven, heeft de extra ruimte ook nodig om veel intensiever dan tot nu toe samen te werken met de andere campus in Nijmegen, Campus Heijendaal.

Dat is een wetenschapspark van de Radboud Universiteit, het Radboudumc, het ROC Nijmegen en de HAN-hogeschool met 45.000 studenten, en heeft nauwelijks ruimte voor start-ups. Krikke: 'Ik probeer de banden sterk aan te halen en zie dat iedereen erop zit te wachten.'
 

Lees het volledige artikel

Lees verder