Netbeheerder TenneT heeft vandaag gemeld dat in een groot deel van Nederland sprake is van zogeheten netcongestie. Dit betekent dat het stroomnet zo vol zit dat er weinig tot geen ruimte is voor nieuwe aansluitingen. De zuidelijke en oostelijke Flevopolder valt in het gebied waarvoor TenneT de melding doet. Het gaat vooral om grotere aansluitingen voor bedrijven en instellingen zoals scholen en ziekenhuizen. Particulieren kunnen nog wel aangesloten worden.

De mededeling van TenneT heeft grote gevolgen voor de toekomstige ontwikkeling van Flevoland.

Actie noodzakelijk

Gedeputeerde Jop Fackeldey: “Energie is noodzakelijk voor de groei van Flevoland. Onze ondernemers hebben het nodig voor hun productie. Onze inwoners hebben het nodig voor hun huizen, hun vervoer en voor alle voorzieningen die het leven aangenamer maken. Dat het stroomnet nu vol raakt, is niet iets wat in een paar maanden is opgelost. Dit vraagt om flinke ingrepen. Als provincie willen we dan ook alles doen om er voor te zorgen dat dit probleem zo snel mogelijk wordt aangepakt. Daarom zullen wij dit ook actief, samen met andere provincies, aankaarten bij het Rijk. Daar liggen, wat ons betreft, de beste kansen voor een goede oplossing. Om deze problemen op korte termijn het hoofd te bieden hebben we samen met het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en de bedrijvenkringen en VNO-NCW Flevoland een taskforce opgezet waar specialisten praktische ondersteuning geven aan ondernemers.”

Levering en teruglevering

Het stroomnet zit aan haar grenzen wat betreft de ruimte voor nieuwe aansluitingen. Volgens TenneT kunnen er nog steeds aanvragen worden ingediend. Zij komen dan op een wachtlijst te staan. Het is nu wettelijk zo geregeld dat degene die zich het eerste meldt, ook het eerste wordt aangesloten. Door de Energiewet aan te passen, zou door de provincies de mogelijkheid worden gegeven om strategische keuzes te maken. Bijvoorbeeld om een ziekenhuis voorrang te geven in plaats van een supermarkt. Op dit moment is er op het net nog wel ruimte om duurzame stroom terug te leveren. Zo zijn de aansluitingen voor de (nog te ontwikkelen) windparken in Flevoland al gereserveerd op het stroomnet en kunnen deze parken gewoon doorgaan.

 

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland is sinds 2017 kennispartner van SKBN. Provincie Flevoland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.

[email protected]
0320 - 265 265

Provincie Flevoland
card image

Nieuws

Groen licht voor The Chocolate Factory Veghel

Nieuws

18-05-2022

Groen licht voor The Chocolate Factory Veghel

De voorbereiding voor de realisatie van The Chocolate Factory (TCF) in de NPF Toren op de Noordkade in Veghel kan van start!

Samen met initiatiefnemer Stichting Werk en Leren hebben Noordkade Ontwikkeling (Van de Ven), gemeente en provincie de afgelopen maanden gewerkt aan de opzet van de organisatie en de financiële constructie.

Unieke leerwerkomgeving

Met een lening van de provincie, een eerder toegekende Europese subsidie van €2,4 miljoen, bijdragen van de gemeente en een aantal ondernemers en onderwijspartners in Meierijstad, kan de initiatiefnemer de unieke leerwerkomgeving nu echt gaan realiseren. Op 17 mei 2022 vond de symbolische eerste handeling plaats. Gedeputeerden Van Gruijthuijsen en Smeulders legden met de betrokken partners de eerste (chocolade)stenen.

Talentontwikkeling

Wethouder Coby van der Pas: ”Geweldig dat we nu verder kunnen met de ontwikkeling van TCF. Met de realisatie hiervan ligt er een geweldige kans om iets unieks te doen in Meierijstad. Deze hybride leeromgeving op een bijzondere locatie is een prachtige aanwinst. Jongeren kunnen hier hun talenten ontwikkelen, zodat ze straks een betere kans hebben op de arbeidsmarkt en een baan kunnen vinden die bij hen past. We zijn blij en trots dat dit nu, met de samenwerking van de initiatiefnemer, de Provincie, Van de Ven, de onderwijspartners en het bedrijfsleven en de ondernemers, ook echt gaat gebeuren!”

Innovatieve hotspot

Het gezamenlijke project richt zich op het bieden van een innovatieve plek ten behoeve van ervaringsgericht leren, - ontwikkelen en - werken. Techniekonderwijs speelt een hoofdrol. Het project draagt bij aan de vakbekwaamheid van jonge technici, die zo beter toegerust worden voor hun vak en loopbaan. Het is ook bedoeld om de belangstelling van leerlingen en studenten voor de maakindustrie en technische beroepen te stimuleren. Deze innovatie wordt gecombineerd met een attractie waardoor een nieuwe hotspot ontstaat op de Noordkade en zoveel mogelijk mensen geïnteresseerd kunnen raken in techniek. Daarnaast draagt dit project ook bij aan de naamsbekendheid van Meierijstad (en de regio) en aantrekkingskracht voor jong talent. Henk Maas, initiatiefnemer Stichting Werk en Leren: Een Publiek-Private samenwerking met de Overheid, Ondernemers en Onderwijs waarbij we kinderen gaan verleiden voor techniek en technologie door met de meest wonderlijke machines de heerlijkste chocolade producten te mogen maken en het meest bijzonder is nog dat deze toren straks door leerlingen van Praktijkonderwijs, VMBO, MBO en HBO/WO gerund zal worden. Leren in een context-rijke omgeving.

Cultuur, food en techniek

In Meierijstad wordt al geruime tijd gewerkt aan dit hybride leer-werk-initiatief. Het is een initiatief van Maas Leerfabrieken in de NPF-toren van de Noordkade. Stichting WerkEnLeren, de bedrijven VINCI Energies/Actemium, Vanderlande, Bouwbedrijf van de Ven, Agrifirm, QING, Friesland Campina, Mars, Stichting Platform Ondernemend Meierijstad (POM), de onderwijspartners ROC De Leijgraaf, Elde College, Zwijsen college en Fioretti College en gemeente Meierijstad ondertekenden hiervoor eerder al een samenwerkingsovereenkomst. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van Economie, Financiën, Kennis- en Talentontwikkeling: “De huidige krapte op de arbeidsmarkt laat des te meer zien hoe hard we al het talent nodig hebben in onze provincie. In The Chocolate Factory krijgen leerlingen tijdens hun opleiding al te maken met de beroepspraktijk en worden ze op nieuwe manieren klaargestoomd op het werkende leven. Samen met bedrijven komen de leerlingen tot nieuwe inzichten, technieken en vaardigheden die we kunnen gebruiken op weg naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem."

“Dit is een mooie aanwinst voor het erfgoedcomplex de Noordkade in Veghel. En natuurlijk ook voor de hele provincie. We hebben willen Brabant voor zoveel mogelijk mensen een leuke en fijne plek laten zijn. Om te wonen, werken en te recreëren. De Chocoladefabriek, die mede mogelijk wordt gemaakt dankzij een lening van ons Ontwikkelbedrijf, draagt dankzij het vernieuwend recreatief concept bij aan deze ambitie. Kortom, ik ben blij dat dit erfgoedcomplex zo wordt herbestemd en dat we een aansprekende aanvulling doen op het Brabantse vrijetijdsaanbod”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Vrije tijd, Cultuur, Sport & Erfgoed en Ontwikkelbedrijf.

Lees verder
card image

Achtergrond

Utrechts uitgifteprotocol moet ruimtegebruik op bedrijventerreinen intensiveren

Achtergrond

07-10-2022

Utrechts uitgifteprotocol moet ruimtegebruik op bedrijventerreinen intensiveren

Een duidelijk uitgifteprotocol moet de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en de provincie Utrecht helpen om tot en met 2030 in totaal 85 hectare ruimtewinst te boeken op bestaande bedrijventerreinen. In het uitgifteprotocol zullen onder meer kwalitatieve afspraken over zorgvuldig ruimtegebruik, duurzaamheid, functiemening en transformatie worden gemaakt. De provincie stelde 30 miljoen euro beschikbaar voor een herstructereringsfonds waarmee de OMU gericht investeert in intensivering.

In verband met de wens om efficiënter met bestaande ruimte om te gaan, vroeg het provinciebestuur de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) een studie op te stellen. Deze studie, onder de noemer INTENS, biedt een omvangrijke leidraad met verdichtingsingrepen en concludeert dat er vooral bij ingrepen op clusterniveau veel maatschappelijke winst valt te behalen. De OMU zet vooralsnog in op oplossingen op kavelniveau.

Inmiddels krijgt het intensiveringsbeleid bij de OMU vorm, zo vertellen OMU-directeur Frank Hazeleger en Toon Verschuren, senior beleidsadviseur ruimtelijke economie van de provincie Utrecht, tijdens een Projectvisit Verdienmodellen in Utrecht van de SKBN. 

Uitgifteprotocol regionaal geregeld

Verschuren vertelde dat er programmeringsafspraken met de regio’s U16, Amersfoort en Food Valley worden gemaakt om de vraag naar bedrijfsruimten te reguleren. Met de schaarse ruimte en ook de vraag naar toekomstbestendige bedrijventerreinen is een uitgifteprotocol een instrument om succesvol te intensiveren en verduurzamen. In het uitgifteprotocol kunnen namelijk ook procesafspraken worden gemaakt over hoe er onder meer moet worden omgegaan met uitbreidingen.

Het uitgifteprotocol van de provincie Utrecht is nog geen done deal, zegt Verschuren. Belangen van veel partijen zijn een mogelijk struikelblok, reageerde beleidsadviseur Gerlof Rienstra. Volgens hem moet de provincie Utrecht kijken naar succesvolle voorbeelden elders in het land. Naar de regio Twente bijvoorbeeld, waar goede afspraken zijn gemaakt tussen provincie en regiogemeenten over de uitgifte van bedrijventerreinen die groter zijn dan twee hectare. Indien dat het geval is, moet er altijd eerst gekeken worden of er nog ruimte is op het Regionale Bedrijventerrein XL in Almelo. 

Werkwijze van de OMU

De OMU is ondertussen al zelf aan de slag met intensiveren. Dat doet de ontwikkelingsmaatschappij aan de hand van de drie werkwijzen: investeren, financieren en faciliteren. Om hectares vrij te spelen zoekt OMU naar kansrijke kavels (‘prioritaire locaties’) waarna het naar eigen zeggen als ‘regisseur van de schuifruimte’ fungeert.

In de praktijk gaat dat er zo uitzien: OMU zoekt naar verpauperde bedrijfspanden, de ‘rotte appels’, zoals Hazeleger ze zelf noemt. ‘Die herken je door het hoge onkruid voor de deur en de te volle brievenbus. De wensenlijst om dergelijke panden op te kopen is groot, maar ondernemers doen ze meestal niet meteen van de hand. Dat vergt veel aandacht; we bellen regelmatig.’

Als de ondernemer overstag gaat en zijn bedrijfspand voor een marktconforme prijs verkoopt, neemt OMU de regie in de herontwikkeling door grond te verwerven, te slopen en uiteindelijk door te verkopen aan nieuwe gebruikers met de nodige eisen. Bij voorkeur met een sluitende businesscase. Maar naar verwachting leidt dit soms tot een onrendabele top die, vanwege het maatschappelijke belang (naast intensivering verduurzaming), door de provincie Utrecht wordt geaccepteerd.

Lees verder