Spraakmakend, innovatief en gedurfd, dat zijn de kenmerken van degene die de gloednieuwe SKBN Bokaal in ontvangst mag nemen. Op het SKBN Jubileum op 9 december in Zwolle, werd de bokaal voor het eerst uitgereikt aan voorzitter Theo Föllings. Hij kreeg de trofee uit handen van Jan Brugman, tevens bestuurslid van de SKBN.

Brugman loofde de wijze waarop Föllings zich al jaren bezighoudt met het op de kaart zetten van onze werklocaties. Dit doet hij in zijn rol als directeur Innovatie bij Oost NL, maar de afgelopen 12,5 jaar ook als zeer bevlogen voorzitter van de SKBN. ‘Iedereen zal het met me eens zijn dat het Theo niet ontbreekt aan tomeloze energie en enrom veel kennis. Hij is niet te vatten in drie woorden, maar als het er dan drie moeten zijn dan is Theo zeker spraakmakend, zeker innovatief en vernieuwend en dat met de nodige portie durf.’

Wisseltrofee

De SKBN Bokaal is een wisseltrofee, die ieder jaar opnieuw wordt uitgereikt. De reden dat iemand de bokaal krijgt, heeft te maken met de volgende punten:

  • Hij of zij in zijn/haar dagelijkse leven bezig met bedrijventerreinen.
  • In het afgelopen jaar heeft hij/zij laten zien op een spraakmakende en innovatieve manier toekomstbestendige werklocaties mogelijk te maken.
  • Hij/zij onderscheidt zich door de manier van denken én aanpakken.
  • Hij/zij dient als voorbeeld voor de bedrijventerreinprofessional.

Föllings nam de SKBN Bokaal met veel plezier in ontvangst. Hopelijk krijgt hij voor dit eerste jaar een mooie plek op zijn bureau. Eind 2023 zal hij hem moeten overdragen aan een andere spraakmakende, innovatieve en gedurfde bedrijventerreinprofessional.

 

card image

Nieuws

Elektrisch laden op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer in Wormerveer

Nieuws

01-07-2022

Elektrisch laden op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer in Wormerveer

Sinds 1 juli 2022 kunnen ondernemers op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer hun elektrische (bedrijfs)auto’s opladen. MRA-Elektrisch plaatste er 10 laadpunten.

Wethouder Gerard Slegers van de gemeente Zaanstad en gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland namen de ‘laadstraat’ feestelijk in gebruik. Met ondernemers tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst om het e-rijden op Noorderveld-Molletjesveer sneller mogelijk te maken. Een belangrijk startschot, dat een inspirerend voorbeeld kan zijn voor zo’n 600 bedrijventerreinen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

“In de 3 provincies ondersteunt MRA-Elektrisch gemeenten al 10 jaar bij de plaatsing van laadpalen”, aldus gedeputeerde Jeroen Olthof. “Eerst ging het vooral om publieke laadpunten langs de openbare weg, voor particulieren. Nu steeds meer steden benzine- en dieselauto’s gaan weren, richten we ons samen met ondernemers en gemeenten op de bedrijventerreinen. Zo stimuleren we elektrisch vervoer, dat schoner en stiller is.” Olthof is naast gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland, ook bestuurlijk opdrachtgever van MRA-E.

Eenvoudig en betaalbaar

Op een vergelijkbare manier als in Wormerveer richt MRA-E zich dit jaar om te beginnen op 10 bedrijventerreinen in 10 steden. De bedoeling is dit aantal als een olievlek uit te breiden. MRA-E ondersteunt de gemeenten en bedrijven, faciliteert de samenwerking en neemt de partijen zoveel mogelijk werk uit handen. Uitgangspunt is de realisatie van laadpunten en de overstap naar elektrisch rijden voor ondernemers zo eenvoudig en betaalbaar mogelijk te maken.

“Ik ben er trots op dat we in Noorderveld-Molletjesveer in Wormerveer de aftrap konden geven”, aldus Gerard Slegers, wethouder Bereikbaarheid en Mobiliteit van de gemeente Zaanstad. “Met deze samenwerking tussen de ondernemers, MRA-E en onze gemeente, zetten we een belangrijke stap in het versnellen van laadinfrastructuur op bedrijventerreinen.”

MRA-Elektrisch 

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren.

Lees verder
card image

Opinie

Meer dan duizend bedrijven zonder stroom in Noord-Holland

Opinie

08-11-2022

Meer dan duizend bedrijven zonder stroom in Noord-Holland

Het stroomnet in Noord-Holland is zo verstopt, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen geen aansluiting meer kunnen krijgen. Zij kunnen daardoor niet verhuizen, uitbreiden en verduurzamen. Zeker nu willen we met zijn allen dolgraag van het gas af, maar het alternatief is onbereikbaar. Met alle gevolgen van dien.

De situatie in Noord-Holland is dramatisch, en er zijn geen kant- en- klare oplossingen waarmee we op korte termijn uit de brand geholpen zijn. We staan voor ontzettend lastige keuzes: zowel nieuwe woonwijken bouwen als ziekenhuizen uitbreiden en bedrijven verduurzamen lukt op dit moment niet. Daar is simpelweg geen ruimte voor op het elektriciteitsnet. Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, samen verantwoordelijk voor bijna 70% van de CO2- reductie die we in Noord-Holland moeten halen volgens het Klimaatakkoord, hebben zoveel last van de file op het elektriciteitsnet dat ze het doel om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten niet gaan halen. 

Energie-infrastructuur is niet ‘sexy’, maar de koperdraadjes in energienetwerken zijn essentieel voor de totale energietransitie. Samen met netbeheerders Liander en TenneT en de gemeenten in Noord-Holland pakken we onze verantwoordelijkheid. We zetten alles op alles om deze problemen aan te pakken. Als eerste lossen wede belangrijkste knelpunten in het elektriciteitsnetwerk zo snel mogelijk op door beter samen te werken en procedures beter te stroomlijnen. Dat klinkt misschien ambtelijk, maar dat is keihard nodig. 
Tegelijk kijken we naar mogelijkheden om het net te ontlasten door bijvoorbeeld energie te besparen en proberen we slimme oplossingen uit om bijvoorbeeld stroom te delen. En we werken aan een ontwerp voor nieuwe energienetwerken die ook in de toekomst de vraag en het aanbod van de verschillende soorten energie aankunnen.

De energietransitie heeft een enorme impact op de energienetwerken. Het elektriciteitsnet moet fors worden uitgebreid, het gasnetwerk moet worden voorbereid op het transport van waterstof en er zullen veel warmtenetten moeten worden aangelegd. Daarnaast moet er flink worden geïnvesteerd in opslag en flexibiliteit om het energiesysteem in balans te houden. 

Dat daar behoefte aan is, is zonneklaar: een subsidieregeling die wij afgelopen zomer uitschreven voor slimme oplossingen, was al binnen een week overtekend. We ontvingen voorstellen voor een collectieve oplossing op bedrijventerreinen voor de netcongestie, het aanleggen van een eigen energie systeem van zonnepanelen met een batterij voor de opslag van energie en voor het leveren van zelf opgewekte energie rechtstreeks aan bijvoorbeeld de buren, en nog veel meer creatieve ideeën om al dan niet los van het stroomnet door te kunnen blijven functioneren als onderneming. 

Op 7 november besprak ik met alle betrokken wethouders in Noord-Holland Noord hoe we samen onze schouders hieronder kunnen zetten. Er moeten duidelijke politieke keuzes worden gemaakt om ook in de toekomst voldoende energie te hebben om alle ambities in onze provincie mogelijk te maken. In Noord-Holland Noord hebben we daarom een afwegingskader gemaakt, zodat belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen voorrang  krijgen op het energienetwerk, en gedragen keuzes  voor noodzakelijke investeringen in het netwerk kunnen worden gemaakt. 

Om tot zo’n afwegingskader te komen, zijn in de regio 4 knooppunten in kaart gebracht waar energievraag, -aanbod en -infrastructuur samenkomen. Hier zijn waarschijnlijk extra grote ‘stopcontacten’ nodig om woningbouw en bedrijvigheid mogelijk te maken. In het landelijk gebied moet zo slim mogelijk gebruik gemaakt worden van de beschikbare netcapaciteit om ook hier economische en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Als provincie, gemeenten en netbeheerders pakken we onze verantwoordelijkheid, maar we gaan nog niet ver genoeg. En dat kunnen we ook niet. We hebben ook het rijk nodig om wetgeving die in de weg zit voor het realiseren slimme oplossingen aan te passen. Daarnaast moeten we netbeheerders, provincie en gemeenten een duidelijkere rol geven in dit vraagstuk. Als Den Haag ons die ruimte geeft, zetten wij als overheden en netbeheerders in Noord-Holland graag alles op alles om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende energie beschikbaar is in onze provincie!

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie provincie Noord-Holland

Lees verder