Op 22 november 2022 is de bouw op de eerste bedrijfskavel in de tweede fase het bedrijventerrein Parkrijk in RijswijkBuiten gestart. Wethouder Armand van de Laar was bij het slaan van de eerste paal voor de nieuwe bedrijfsruimte van Almaz Projecten B.V. aanwezig en gaf daarmee het startsein voor de bouw.

De tweede fase van bedrijventerrein Parkrijk bestaat uit zes bouwrijpe bedrijfskavels. De bedrijfsruimte van Almaz Projecten is de eerste van de zes bedrijfskavels waarop de bouw start. Almaz Projecten is opgericht in 2005 en is gespecialiseerd in de aanleg van midden- en hoogspanningsnetten voor aannemers in de ondergrondse infra. Zij bouwen op het bedrijventerrein een bedrijfsruimte met kantoren van totaal circa 2.000 m2 op een perceel van ongeveer 3.600 m2.

Bedrijventerrein RijswijkBuiten ligt in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten, nabij de Laan van ’t Haantje, aan de rand van deelgebied Parkrijk. Wethouder Armand van de Laar (RijswijkBuiten): ‘Het bedrijventerrein in RijswijkBuiten biedt bedrijven uit de regio uitstekende vestigingsmogelijkheden. Ik ben blij dat de bouw van de tweede fase van het bedrijventerrein vandaag is gestart en kijk er naar uit meer bedrijven te kunnen verwelkomen op het bedrijventerrein in RijswijkBuiten. Want in RijswijkBuiten is niet alleen een goede wijk om te wonen, maar ook goed om te werken’.

Klaar voor een schone toekomst

Omdat de normen voor de uitstoot van stikstof strenger worden, heeft Almaz Projecten besloten dat partner United Mobility in het nieuwe pand een elektrificatie-unit gaat plaatsen. Hierin kunnen bedrijfswagens, minigravers en kabeltrekkers worden omgebouwd tot materieel met nul emissie. Almaz Projecten en United Mobility zijn klaar voor een schone toekomst!

De heer A. Almaz, directeur, is zeer verheugd met deze stap: “Wij zijn heel enthousiast om ons in Rijswijk te vestigen en samen met onze partner United Mobility de transitie te gaan maken naar een ’Zero Emission’ bedrijf. Dit is het startschot voor een hele mooie nieuwe periode voor onze bedrijven, de industrie en onze medewerkers”.

Duurzaamheid centraal

De koop van de grond door Almax Projecten is begeleid door AC Nielssen Advisory. De bedrijfsruimte wordt gebouwd door Biersteken. Adviseur Junior Volmer van AC-Niellsen Advisory is zeer tevreden met het bereikte resultaat: “Het proces met de Gemeente Rijswijk is erg soepel en snel verlopen en het is mooi om te zien dat kernwaarden van drie partijen hier bij elkaar komen. Met andere woorden: Duurzame plannen van de Gemeente Rijswijk, duurzame bouw door aannemersbedrijf Biersteker en duurzame ontwikkelingen bij Almaz Projecten.”

De planning is dat de nieuwe bedrijfsruimte begin derde kwartaal 2023 door aannemersbedrijf Biersteker gebruiksklaar zal worden opgeleverd aan Almaz Projecten.

IPP Haaglanden

IPP is sinds 2011 participant van SKBN. Het Industrieschap De Plaspoelpolder is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag voor gronduitgifte en ontwikkeling alsook herstructurering.

[email protected]
070 - 326 19 91

IPP Haaglanden
card image

Nieuws

Ruimte voor wonen en werken voor een krachtige Haagse regio

Nieuws

07-02-2022

Ruimte voor wonen en werken voor een krachtige Haagse regio

De provincie Zuid-Holland, gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben op maandag 7 februari 2022 het woon-werkakkoord 'Durf te kiezen' ondertekend. Met dit akkoord wordt de bouw van 9.220 woningen in de periode tot 2040 versneld en worden er afspraken gemaakt over het opstellen van een toekomstbestendig economisch profiel voor de Haagse regio.

Grote woningbehoefte

De ruimte in de Haagse regio is schaars en de ambities zijn groot. Daarom heeft het woon-werkakkoord de titel ‘Durf te kiezen’ gekregen.

De bouw van ca. 9.220 woningen levert een belangrijke bijdrage aan de grote woningbehoefte in de Haagse regio. De woningen worden gerealiseerd op plekken die nu nog gebruikt worden als bedrijventerrein. Bij deze ontwikkelingen worden wonen en werken in de toekomst gecombineerd. Verder zijn in het akkoord concrete afspraken gemaakt over het beter benutten en eventueel uitbreiden van bedrijventerreinen. Behoud en ontwikkeling van aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn essentieel voor banen en economische groei.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening: “De forse woningbouwopgave in de Haagse regio, de schaarse stedelijke ruimte en het belang van een vitale economie vragen om een goede ruimtelijke afstemming. Blij dat we met Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk en Gemeente Leidschendam-Voorburg het vorige akkoord hebben aangescherpt en zo meer ruimte creëren voor extra woningen, extra banen én meer omgevingskwaliteit. Met de juiste menging van wonen en werken creëren we levendige gebieden waar mensen graag verblijven.”

Johanna Besteman, wethouder Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wonen: “De woningmarkt staat onder druk, ook in Rijswijk. Met dit akkoord wordt de bouw van 2.250 woningen in het Havenkwartier en 1.500 tot 2.100 woningen op het Kesslerpark mogelijk gemaakt. 2.000 van die woningen worden ook nog eens bereikbaar voor inwoners met middeninkomens (middenhuur en betaalbare koop). Daarmee zetten we een belangrijke stap naar een meer toegankelijkere woningmarkt.”

Karin Schrederhof, wethouder Wonen: "Dit akkoord maakt de realisatie van ruim 4.800 woningen in Delft mogelijk. Dat is goed nieuws. Hiermee leveren we een noodzakelijke bijdrage aan de enorme vraag naar (betaalbare) woningen in onze stad en in onze regio. De combinatie van wonen en werken gaan we ook steeds vaker zien. In Delft kijken we nu al waar we dit nog meer mogelijk kunnen maken."

Floor Kist, wethouder Wonen, WMO, Water & Groen, Inburgering, Welzijn, Ruimtelijke projecten aan de rand van de gemeente: “De opgaven voor wonen en werken zijn groot. Daarvoor hebben we creativiteit, innovatie en daadkracht nodig. Dit akkoord is een stap in die richting.”

Economisch profiel

Binnen de Haagse regio willen gemeenten en de provincie in de toekomst meer sturen op behoud en vestiging van bedrijven die voor de regio toegevoegde waarde hebben. De gemeenten en de provincie spreken daarom af om langdurig samen te werken, samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Rijk. Substantiële werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid en belang voor de regio zijn hierbij het uitgangspunt.

Willy de Zoete, gedeputeerde Werklocaties, MKB en Cultuur: “Een goede balans tussen vraag en aanbod van locaties waar wonen en werken gecombineerd worden zorgt voor een goed economisch vestigingsklimaat. Daarom ben ik blij met deze nieuwe afspraken. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan levendige en vitale stads- en dorpscentra en daarmee aan een goed woon-en leefklimaat voor de bewoners van onze provincie.’’

Armand van de Laar, wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer: “Waar vroeger bedrijven en fabrieken stonden, gaan we nu woningen bouwen zoals in het Havenkwartier. Maar daarnaast willen we ook meer banen en bedrijvigheid in Rijswijk creëren. Ondernemers hebben ook recht op ruimte. Daar hebben we nu afspraken over gemaakt in de regio: ruimte voor wonen én werken.”

Bas Vollebregt, wethouder Economie: "Delft is de stad van techniek en innovatie. We hebben de ambitie om tot 2040 10.000 extra banen te realiseren in onze stad. Daar moet wel de juiste ruimte voor beschikbaar zijn. Dit akkoord zorgt ervoor dat de komende jaren meer bedrijven zich kunnen vestigen die actief zijn op het gebied van techniek, duurzaamheid en innovatie, en daarmee ons economisch profiel helpen uitdragen en versterken."

Lees verder
card image

Nieuws

Noviotech Campus in Nijmegen breidt fors uit

Nieuws

17-10-2022

Noviotech Campus in Nijmegen breidt fors uit

Bijna tien jaar na de start in 2013 gaat de Noviotech Campus in Nijmegen fors uitbreiden. Het bedrijventerrein rond halfgeleiderfabrikant NXP heeft plannen voor een reeks nieuwe gebouwen tot 70 meter hoogte. Het werkoppervlakte zal hierdoor in tien tot twaalf jaar tijd ruimschoots verdubbelen tot 300.000 vierkante meter.

Dit zegt Bert Krikke, sinds ruim een jaar directeur van de campus, in een interview met het Financieel Dagblad. De vergroting gaat zo'n half miljard euro kosten. Vastgoedbeleggers en bedrijven op de campus nemen daarvan zo'n €400 mln voor hun rekening, verwacht Krikke.

Zelf aan de lat staan
De resterende €100 mln voor drie gebouwen met facilitaire campusfuncties en nieuwe wegen, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen komt deels van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en banken. De directeur verwacht dat investeerders, beleggers, bouwbedrijven en wellicht ook de gemeente Nijmegen het resterende bedrag financieren. 'Voor die €100 mln staan we zelf aan de lat.'

Met de expansie hoopt de Noviotech Campus te kunnen voldoen aan de sterk toegenomen behoefte aan bedrijfsruimte op het technologiepark. De campus heeft daarnaast vierkante meters nodig om meer een echte campus te zijn dan een bedrijvenpark.

Veel gegadigden
'Ongeveer de helft van onze bedrijven wil groeien', zegt Krikke. 'Daarvoor hebben we ruimte nodig.' De Noviotech Campus huisvest zo'n zeventig ondernemingen. Maar de campus wordt ook benaderd door nieuwelingen. 'Sommige kleine bedrijven heb ik de deur moeten wijzen. Bedrijven die zich hier serieus willen vestigen, vertel ik dat zij op zijn vroegst over een half jaar kunnen beginnen met ontwikkelen en dan na tweeënhalf jaar open kunnen. Die snappen dat.'

Over twee maanden gaat de eerste schop in de grond voor een gebouw van 3000 m² met vier verdiepingen dat als hoofdkantoor gaat functioneren en waarin ook een restaurant, vergaderruimten en een congreszaal voor 350 personen komen. Dit 'clubhuis', dat Frontrunner gaat heten en €9 mln kost, is volgende zomer af.

Een plek voor bijvoorbeeld een gezamenlijke vrijdagmiddagborrel was er nog niet. 'Het klinkt plat, maar borrelen en netwerken zijn heel belangrijke functies op een campus. Vooral jongeren zoeken die connectie', zegt Krikke. In een van de oudere gebouwen kunnen wel kennisbijeenkomsten worden gehouden, maar in dat zaaltje is ruimte voor maar honderd personen. 'Er is wel een ecosysteem, maar de volle potentie wordt niet benut. De tijd is er nu rijp voor.'

Houten kolos
Het hoofdkantoor krijgt enkele jaren later een nieuwe plek in een tweede gebouw dat de campus zelf financiert en in beheer houdt. Dit wordt een 70 meter hoge constructie geheel van hout, volgens Krikke de eerste in haar soort in Nederland. Deze kolos kost €60 mln tot €70 mln en moet eind 2026 opgeleverd zijn.

Op een braakliggend stuk grond tussen de NXP-gebouwen en het station Nijmegen Goffert komen vijf panden waarvan de hoogste vijftig meter hoog is. Alles bij elkaar komen er in de komende vier jaar zeven nieuwe gebouwen van samen 50.000 m². In de jaren daarna volgt een uitbreiding met nog eens 100.000 m². Alle uitbreidingen blijven binnen de huidige grenzen van het techpark, dat onderdeel is van een groter gemeentelijk herontwikkelingsproject, Winkelsteeg. Net over de grens van de campus komen 4000 tot 5000 nieuwe woningen.

De Noviotech Campus ging in 2013 van start als Novio Tech Campus en was een initiatief van de gemeente, de provincie, Oost NL, projectontwikkelaar Kadans Science Partner en NXP. Er stonden enkele panden leeg en er was behoefte aan niet alleen een park voor hightechbedrijven, maar ook voor gezondheidstechnologiebedrijven, aan doorgroei vanuit het Radboudumc.

Philips-fabrieken
Philips bouwde halverwege de jaren vijftig op het terrein enkele fabrieken voor halfgeleiders. NXP Semiconductors is de in 2006 afgestoten halfgeleiderpoot van Philips. Uit NXP kwamen twee halfgeleiderbedrijven voort die ook een plek kregen op de campus en die beide tegenwoordig een Chinese moeder hebben: Ampleon en Nexperia.

NXP is er nog altijd veruit de grootste werkgever, met 800 onderzoekers en 900 productiemedewerkers op 80.000². In totaal werken er 3500 mensen op het park: 2500 tot 2800 bij hightechbedrijven en 700 tot 800 in de gezondheidstechnologie.

Band met onderwijs
De Noviotech Campus, die door een stichting wordt aangestuurd met als doel hightech in Nijmegen een impuls te geven, heeft de extra ruimte ook nodig om veel intensiever dan tot nu toe samen te werken met de andere campus in Nijmegen, Campus Heijendaal.

Dat is een wetenschapspark van de Radboud Universiteit, het Radboudumc, het ROC Nijmegen en de HAN-hogeschool met 45.000 studenten, en heeft nauwelijks ruimte voor start-ups. Krikke: 'Ik probeer de banden sterk aan te halen en zie dat iedereen erop zit te wachten.'
 

Lees het volledige artikel

Lees verder