Er is een strijd gaande om ruimte. Ruimte voor woningen en ruimte voor bedrijven. En het moet gezegd: woningen wonnen terrein ten koste van bedrijventerreinen. Qua beeldvorming zat het ook al niet mee: bedrijventerreinen hadden te lijden onder ‘verdozing’. Bepaald geen koosnaampje voor logge distributiecentra die steeds meer blikvanger werden. Maar het roer moet en gaat om: bedrijventerreinen kunnen het vliegwiel zijn voor de nieuwe economie.

Over de toekomst van bedrijventerreinen praat Louis Hueber met Theo Föllings, voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland en Roger Pels van de Loods.

Luister de gehele podcast

card image

Event

01-02-2024
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

01-02-2024

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

  • Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied?
  • Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen?
  • Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?
     

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.

We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN en abonnees van BT.
Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT.

Wanneer – Donderdag 1 februari 2024
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
 

MELD JE NU AAN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

Verandering nodig voor groene gezonde bedrijventerreinen

Nieuws

15-03-2023

Verandering nodig voor groene gezonde bedrijventerreinen

Het duurzaam, natuurinclusief en klimaatbestendig inrichten van bedrijventerreinen stond centraal tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette die op dinsdag 7 maart werd gehouden in Deventer. In de Gasfabriek waren ruim zeventig belangstellenden aanwezig om te luisteren én zelf aan de slag te gaan.

Hoofdspreker was voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade die zijn visie deelde over hoe de grote opgaven van deze tijd het best aangepakt kunnen worden. Fundamentele veranderingen in denken en handelen zijn daarbij volgens hem noodzakelijk. ‘Zoals we nu bezig zijn, gaat ten koste van onvervangbare schoonheid’, hield hij de zaal voor.

Metro Mix
Hij pleitte voor tranformative change: een ander manier van zaken aanpakken en het niet op de geëigende manier doen. Dat betreft volgens Alkemade zowel de sociale en economische als de technologische structuren van onze maatschappij in de komende 30 jaar. ‘Het verhaal moet niet gaan over hoe moeilijk het is om te veranderen, maar over wat we willen met die verandering. De tijd is op om zaken door te laten gaan zoals ze nu gaan.’

Met betrekking tot groene, gezonde bedrijventerreinen noemde Alkemade de Metro Mix (‘een mooie gereedschapskist’) waarin handvatten worden gegeven hoe we verschillende vormen van wonen en werken kunnen mengen in transformatiegebieden. Het komt volgens de voormalig rijksbouwmeester aan op: hoe kunnen we dat spoor van verwoesting niet achter ons laten.

Ondernemersplan
Arap-John Tichelaar, directeur van inkooporganisatie Transferro in Zwolle en voorzitter van de ondernemersvereniging van bedrijventerrein Hessenpoort, vertelde over de vergroening van het bedrijventerrein in Zwolle. Hij legde de nadruk op het eerst maken van een eigen ondernemersplan en het vinden van financiële bronnen om dan naar de gemeente te gaan. ‘Gemeenten willen graag één aanspreekpunt, dus het helpt als er een organisatie is: een ondernemersvereniging of een BIZ, een bedrijveninvesteringszone.’ Hij gaf overheden het advies: daag ondernemers uit.

Workshops
Het middaggedeelte van de bijeenkomst bestond uit zes workshops over onder andere publiek-private samenwerking, het belang van biodiversiteit, het versnellen van verduurzaming, vergroenen van bedrijventerreinen, en het ontwerpen van groen en gezond.

Zuid-Holland
De bijeenkomst was georganiseerd door Provincie Overijssel, De Natuur en Milieufederaties, NL2025, Kennisnetwerk Regionale Economie Overijssel, Natuur voor Elkaar, Stichting Steenbreek en SKBN.

De volgende Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette is op dinsdag 20 juni in Zuid-Holland.

Lees verder
card image

Nieuws

Almelo XL Businesspark een van de pilot terreinen van Smart Energy Hubs

Nieuws

30-05-2023

Almelo XL Businesspark een van de pilot terreinen van Smart Energy Hubs

Op 30 mei 2023 ondertekenden netbeheerder Enexis, ondernemers van XL Businesspark, Firan, provincie Overijssel, Oost NL en andere projectpartners de intentieovereenkomst om samen te verkennen hoe op het bedrijventerrein een Smart Energy Hub gerealiseerd kan worden.

De bedrijven die meedoen zijn GLP Europe, Heylen Warehouses, Eurol, Container Terminal Twente. Het doel van deze overeenkomst is ervaring op te doen met het verdelen van netgebruik bij transportschaarste. Naar verwachting start de energiehub XL Businesspark dit najaar daadwerkelijk met het afstemmen van vraag en aanbod en kunnen de ondernemingen vanaf dat moment profiteren van de collectieve ruimte op het bestaande elektriciteitsnetwerk. 

Vastlopen stroomnet

Door de energietransitie, economische groei, een stevige woningbouwopgave en digitalisering van de samenleving stijgt de vraag naar elektriciteit. Daardoor ontstaan op steeds meer plekken in Nederland knelpunten op het elektriciteitsnet. Er is dan te weinig transportcapaciteit beschikbaar voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit aan het net. Hierdoor is het voor bedrijven niet meer vanzelfsprekend om een nieuwe aansluiting te krijgen of een bestaande aansluiting te verzwaren wanneer zij willen verduurzamen of hun bedrijfsvoering willen uitbreiden.

Op XL Businesspark is sprake van transportschaarste voor duurzame opwek. Door de transportschaarste voor opwek kunnen bestaande bedrijven en bedrijven in aanbouw op dit bedrijventerrein geen elektriciteit terugleveren, terwijl ze dat wel willen. De ondernemers op dit bedrijventerrein willen nu starten met het vormen van een collectief om gezamenlijk te werken aan de knelpunten die  transportschaarste met zich meebrengt. Het ontwerp, dat samen met Enexis en de ondernemers is afgestemd, kan nu daadwerkelijk gerealiseerd worden.

De provincie Overijssel en regionaal Bedrijventerrein Twente hebben Firan, infraspecialist in nieuwe energie, gevraagd een schetsontwerp voor een mogelijke oplossing te maken. Hiervoor heeft Firan alle energieprofielen van de verschillende bedrijven in kaart gebracht en een ontwerp gemaakt voor de realisatie van een energiehub. Een energiehub kan een oplossing vormen om de bestaande ruimte op het net efficiënter te gebruiken, waardoor Enexis mogelijk meer klanten kan aansluiten.

Vraag en aanbod elektriciteit in balans

Transportcapaciteit collectief gebruiken, lijkt de meest kansrijke oplossing. Van de 20 gevestigde bedrijven op het bedrijventerrein zullen nu vier bedrijven deelnemen aan de pilot. Deze ondernemers kunnen elkaar in de toekomst gaan helpen door vraag en aanbod van elektriciteit te balanceren. Zij zullen hun energiegebruik en -opwek realtime gaan monitoren, zodat zij het bestaande elektriciteitsnet samen optimaler kunnen benutten. Uitgangspunt is dat andere bedrijven op het XL Businesspark later kunnen aansluiten op de energiehub.

Smart Energy Hubs

XL Business Park in Almelo is een van de tien pilot terreinen in Overijssel en Gelderland in het programma Smart Energy Hubs. Op deze terreinen wordt op een slimme manier lokaal energie opgewekt, opgeslagen, omgezet en weer lokaal gebruikt. Door collectieve afspraken te maken tussen bedrijven en realtime verbruik en teruglevering te meten, kan het bestaande net veel slimmer worden benut. De initiatiefnemers van het versnellingsprogramma Smart Energy Hubs zijn provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL. Het programmamanagement ligt bij Oost NL. Meer info kijk op: Living lab voor Smart Energy Hubs.

Twee van de drie Enexis pilots (Hessenpoort Zwolle en XL Businesspark Almelo) maken onderdeel uit van het programma Smart Energy Hubs.

Lees verder