Het overvolle stroomnet bezorgt de logistieke sector steeds meer hoofdbrekens bij de transitie naar elektrisch vervoer. Er is hoop op een goede afloop, maar voorlopig zullen de problemen alleen maar toenemen. Dat concluderen de deelnemers in de podcast van Logistiek.nl. SKBN-voorzitter Theo Föllings schoof aan tafel om onder leiding van moderator Tom van ’t Hek te praten over de impact van de haperende stroomvoorziening op de logistieke sector en bedrijventerreinen. 

Beluister de podcast

card image

Event

01-02-2024
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

01-02-2024

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

  • Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied?
  • Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen?
  • Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?
     

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.

We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN en abonnees van BT.
Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT.

Wanneer – Donderdag 1 februari 2024
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
 

MELD JE NU AAN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

PBL: Circulaire economie vraagt ruimtelijke keuzes

Nieuws

25-04-2023

PBL: Circulaire economie vraagt ruimtelijke keuzes

Om in de komende decennia te kunnen voldoen aan de ruimtevraag van circulaire bedrijven is het belangrijk dat circulaire economie hoger op de agenda van het omgevingsbeleid komt. Anders dreigt de ontluikende circulaire economie vast te lopen door ruimtegebrek en onomkeerbare keuzes, bleek tijdens een seminar over de toekomst van bedrijventerreinen in een circulaire economie, dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 20 april organiseerde.

Knelpunten op bedrijventerreinen nu al zichtbaar
‘We hebben ervoor gekozen een symposium specifiek over bedrijventerreinen te organiseren, omdat daar de knelpunten van de transitie naar een circulaire economie als eerste zichtbaar worden,’ stelde PBL-onderzoeker Emil Evenhuis, die samen met collega Trudy Rood werkt aan een rapport over de ruimtelijke aspecten van een circulaire economie, dat deze zomer uitkomt. Het is belangrijk om rekening te houden met ruimte voor circulaire economie in beleid dat nu vormgegeven wordt, zoals de Nota Ruimte 2024, de NOVEX, het Programma Mooi Nederland, het Programma Werklocaties, het Nationaal Programma Circulaire Economie, en de Grondstoffenstrategie.

Circulaire economie vraagt meer ruimte
Om de ruimtelijke implicaties van circulariteit te schetsen, bouwen Evenhuis en Rood voort op de vier scenario’s uit de Ruimtelijke Verkenningen die het PBL onlangs heeft gepubliceerd: toenemende wereldhandel, een digitaliserende wereld, een natuurlijk Nederland en regionaliserend land. In alle gevallen neemt een circulaire economie in Nederland meer ruimte in dan de huidige lineaire, fossiele economie, al verschilt de mate en vorm waarin. Het is goed te beseffen dat er een fase zal zijn met dubbel ruimtegebruik, waarin het nieuwe circulaire systeem groeit naast de bestaande productiecapaciteit. Om te zorgen dat er richting 2050 geschikte ruimte is voor terreinen met overlastgevende circulaire activiteiten (met een hoge milieucategorie) – zoals recycling en hergebruik van bouwmaterialen - moeten in de komende jaren keuzes gemaakt worden. Evenhuis: ‘Als we nu geen zorgvuldig beleid voeren, worden de problemen alleen maar nijpender.’ Het is belangrijk dat verschillende departementen,  provincies en gemeenten in onderlinge coördinatie ruimte voor circulaire economie garanderen.

Ruimte voor schoorstenen naast oprukkende woningbouw
Renewi ervaart de ruimtelijke concurrentie van oprukkende woningbouw dagelijks, reageerde public affairs manager Roland Amoreus van het afvalverwerkingsbedrijf. Veel locaties van Renewi liggen traditioneel aan de randen van stad en zijn gaandeweg door nieuwe woonwijken omsloten. ‘Wij zijn een NIMBY-bedrijf. Niemand wil naast ons wonen, maar zonder ons werk loopt Nederland vast.’ Ilse Zaal, Noord-Hollands Gedeputeerde voor Economie sluit zich daarbij aan: mensen denken bij circulaire economie vaak aan schattige repair cafés, maar een grote stap is het circulair maken van de basisindustrie. Daarom heeft Zaal  Industrieterreinen van Provinciaal Belang aangewezen: bedrijventerreinen met een hoge milieucategorie die behouden moeten blijven. We hebben dat in de Omgevingsverordening vastgelegd. ‘Maar bij gemeenten is veel drang om bedrijventerreinen naar woningbouw om te zetten. Wij vinden dat onverstandig. Dit zorgt voor noodzakelijke, maar onprettige gesprekken.’

Nog heel weinig ruimte expliciet voor transities gereserveerd
Slechts 2,5 procent van de oppervlakte van Nederland wordt ingenomen door
bedrijventerreinen, maar 30 procent van beroepsbevolking werkt er en 40 procent van ons BNP wordt er verdiend, memoreerde Jurgen Geelhoed van het Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat. Toch worden de 3800 bedrijventerreinen die ons land telt, vaak gezien als een soort duizenddingendoekje, dat moet inleveren als er ruimte nodig is voor andere doelen. ‘Zo heeft de woningnood een prijsopdrijvend effect, waardoor bedrijven uit de stad verdreven worden. Dat is kortzichtig, want het zijn activiteiten die je in het metabolisme van een stad vaak wel écht nodig hebt,’ stelt Geelhoed. ‘Eigenlijk hebben we nog heel weinig ruimte expliciet voor transities gereserveerd.’

Waak voor onomkeerbare keuzes
Rood waarschuwt voor het maken van onomkeerbare keuzes: `Denk aan het omzetten van een bedrijventerrein met een hoge milieucategorie in een woonwijk. Dat is eenvoudig, maar andersom is verschrikkelijk moeilijk’. In de paneldiscussie krijgt zij bijval van Cees-Jan Pen van Fontys Hogeschool: ‘We moeten zuinig zijn op die 2,5 procent ruimte die nu gereserveerd is voor bedrijfsactiviteiten, en zorgen dat deze ruimte goed wordt benut. Op te veel plekken zie je dat milieuruimte vooral vanuit woningbouwtaakstellingen wordt ingeperkt.’  Koos Seerden van VNO-NCW en Rho Adviseurs sluit zich daar van harte bij aan en wijst op de verschillende onderliggende tijdschalen: ‘Een bedrijventerrein van de hoogste categorie aanleggen kost 20 tot 25 jaar, terwijl je een woonwijk in 7 tot 9 jaar hebt gerealiseerd.’ We kiezen nu waar recyclingbedrijven tussen 2045 en 2050 terecht kunnen.

Dit bericht is afkomstig van het PBL.

Bekijk hier het SKBN Webinar over de Ruimtevraag van Circulaire Economie op Bedrijventerreinen terug. 

Lees verder