Veel goede bedoelingen, maar geen tempo bij de circulaire transitie. Ruimtegebrek voor grootschalige, hoogwaardige recycling en bouwhubs, en tegelijkertijd onderbenutte ruimte op bijvoorbeeld watergebonden locaties zijn de grootste bottlenecks. In de nieuwe editie van ROmagazine (april 2024) geven Cees-Jan Pen, Juriën Poulussen en Evert Jan de Kort negen manieren om ruimte te scheppen voor circulaire (maak)bedrijven. 

Kik hier om het volledige artikel te downloaden (PDF).

Cees-Jan Pen is lector de Ondernemende Regio Fontys Hogeschool en lid van de SKBN Adviesraad. Juriën Poulussen en Evert Jan de Kort zijn respectievelijk
senior adviseur en senior partner bij Stec Groep. 

Beeld: iStock, Hilda Weges

12-03-2024
Event
Seminar - De kansen voor gestapelde bedrijfsruimte
Seminar - De kansen voor gestapelde bedrijfsruimte

Door een schaarste aan grond en vele ruimtevragers, wordt er op binnenstedelijke bedrijventerreinen ruimte in de hoogte gezocht. Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt er wegens een groot tekort aan betaalbaar bedrijfsvastgoed gezocht naar mogelijkheden voor meerlaags bouwen. Er liggen prachtige kansen, mits het juridisch en financieel haalbaar is. Een voorwaarde is dat de bedrijfsruimte betaalbaar blijft voor de met name stadsverzorgende bedrijvigheid en maakindustrie. HOE KUNNEN WE LEREN VAN BESTAANDE CASUSSEN EN PLANNEN, EN WAT IS ER ZOWEL FINANCIEEL ALS JURIDISCH MOGELIJK? Die vraag staat centraal tijdens het Seminar ‘De kansen van gestapelde bedrijfsruimte’, dat de MRA, Gemeente Amsterdam, PHB en SKBN organiseren op donderdag 27 juni in Amsterdam.   De hoofdvragen tijdens deze bijeenkomst zijn: Hoe ziet de businesscase van gestapelde bedrijfsruimten eruit, wat maakt deze anders dan reguliere bedrijfsruimtes? Welke instrumenten heeft de gemeente om te sturen op betaalbare gestapelde bedrijfsruimte? Hoe beweeg je de markt om gestapelde bedrijfsruimte te ontwikkelen? Wat kun je als gemeente met regulering of stimulerende maatregelen zelf doen? Wat kunnen marktpartijen en gemeenten sámen doen om een businesscase haalbaar te maken? En dat zonder toevoeging van andere (soms slecht te mengen) andere functies. PROGRAMMA (ov)   13.30 uur    Inloop met koffie/thee 14.00 uur Welkom door moderators Frank Voorbergen (PHB) en Jan Jager (Vakblad BT) 14.05 uur          Introductie op de kansen van gestapelde bedrijfsruimte Kijken naar internationale voorbeelden met Marije Groen van Buck Consultants International 14.20 uur          Twee praktijkcasussen The New Farm in Den Haag . Gemeente Den Haag (naam volgt) Makerstoren in Amsterdam . Architect Allard Meine Jansen en ontwikkelaar Ian Grey 15.00 uur          Korte pauze 15.15 uur          Grondmethodiek en financiering in relatie tot gestapeld bouwen De mogelijkheden onderzocht door Paul van Dijk van AKRO Consult 15.35 uur          Panel met de MRA, financieel expert en ontwikkelaar(s) Wat kun je samen doen om een haalbare businesscase te maken? . Bert Hesselink van CTP . Klaas T. Bakker, eigenaar/investeerder bedrijfsvastgoed . Martijn Overmulder van Gemeente Amsterdam/MRA 16.00 uur          Afronding en borrel   Facts & Figures Wanneer >> Donderdag 27 juni van 13.30 tot 16.30 uur Waar >> Gemeente Amsterdam (Huis van de Toekomst) De Entree 300, 1101 EE Amsterdam Bestemd voor >> Gemeentelijke en provinciale ambtenaren, bedrijventerreinprofessionals, ontwikkelaars bedrijfsmatig vastgoed. Kosten >> Deelname aan dit seminar is gratis voor leden van SKBN en genodigden van PHB, Gemeente Amsterdam en MRA. MELD JE AAN   Beeld: Makerstoren - UPtown Sloterdijk

27-06-2024
Nieuws
Aqualink ziet regionale kansen voor watergebonden bedrijven in Oost-Nederland
Aqualink ziet regionale kansen voor watergebonden bedrijven in Oost-Nederland

De regio Arnhem-Nijmegen bestaat ook uit water. Veel water. Met veel bedrijvigheid, van containerschepen en cruiseboten tot havens en toeleverende bedrijven. Tijd voor een gesprek met Aqualink, dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Een gesprek over verduurzaming, technische opleidingen en bedreigingen en kansen voor watergebonden bedrijven.   “Mijn wieg stond op het water; mijn vader was een binnenvaartschipper”, vertelt Wilie Verberck, voorzitter van Aqualink. Je kunt er niet omheen als je met hem praat: Wilie’s vuur brandt voor alles wat met water en de binnenvaart te maken heeft. “Als er maar iets van techniek en water om me heen klotst, ben ik in mijn element.” Zijn werk heeft zich dan ook altijd in of rondom de binnenvaart afgespeeld. Anno 2024 is hij voorzitter van Aqualink. Deze stichting behartigt de belangen van bedrijven in Oost-Nederland die in of aan de (binnen)scheepvaart hun boterham verdienen.   Kennis delen Bij Aqualink zijn ruim dertig bedrijven aangesloten. Deze bedrijven nemen deel aan verschillende netwerkactiviteiten die Aqualink organiseert. “We zorgen bovendien voor kennisontwikkeling en kennisdeling”, zegt Wilie. “Over onderwerpen als innovatie, walstroom, waterstof-aangedreven schepen en nog veel meer.”     Sinds kort deelt Aqualink ook haar kennis met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, en omgekeerd. Wilie: “Onze organisaties vinden elkaar in het belang van regionale duurzaamheid, bereikbaarheid en economie. We kunnen elkaar dus mooi aanvullen door onze kennis uit te wisselen en onze netwerken aan elkaar te knopen.”   Verduurzaming scheepsvaart De ondersteuning van Aqualink betreft bedrijven in en rondom de pleziervaart, toeristische sector en de transportsector. Over die laatste vertelt Wilie: “De scheepvaart is een uitstekend vervoermiddel om grote hoeveelheden lading van A naar B te brengen. En ook al is de scheepvaart nu al veel duurzamer dan het wegtransport, de scheepvaartsector werkt eraan om nog duurzamer te worden en bijvoorbeeld CO? te reduceren. Aqualink deelt de kennis van aangesloten organisaties die hierin vooroplopen. En we zoeken actief naar bedrijven die zich hierin ontwikkelen, om ook hun kennis te kunnen delen.”  Meer onderhoud van schepen in de regio Aqualink zet zich in voor de watergebonden bedrijven in onze regio en bespreekt de economische kansen die ze ziet met overheden. Wilie: “In Nijmegen bijvoorbeeld, zijn er veel ligplaatsen voor schepen. Als de gemeente een strook van tien meter vrijhoudt rondom deze ligplaatsen, kunnen bedrijven uit de regio onderhoud aan schepen uitvoeren. Riviercruisesschepen bijvoorbeeld, gaan voor hun onderhoud en winterstop naar steden als Keulen. Simpelweg omdat er hiervoor in Oost-Nederland te weinig ruimte is aan het water. Als een gemeente als Nijmegen zorgt voor de juiste faciliteiten, kan het aantrekkelijk voor deze cruiseschepen zijn om hun onderhoud naar Nijmegen te verplaatsen. We hebben dit besproken met de gemeente Nijmegen.”   Bedreigingen en kansen Welke bedreigingen en kansen ziet Aqualink nog meer voor watergebonden bedrijven en de regionale economie? “Het valt mij op dat het bedrijfsleven nu vaak als milieuvervuiler wordt neergezet. Mijn wens is dat bedrijven serieuzer worden genomen en dat wordt gezien dat zij er al heel veel aan doen om te verduurzamen. Er mag ook meer aandacht en geld komen voor een gezonde, duurzame exploitatie van bedrijven. Wet- en regelgeving moet dit niet in de weg zitten, maar juist ondersteunen.”  Als goed voorbeeld noemt Wilie de subsidie modal shift. Deze subsidie helpt bedrijven die transporteren met vrachtwagens om de overstap te maken naar de binnenvaart of het spoor. Ook ziet Wilie het voordeel in van de bedrijveninvesteringszone (BIZ). “Dat is een bedrijventerrein waar ondernemers samen investeren om hun omgeving aantrekkelijker, duurzamer en veiliger te maken.”  En de scheepvaart zelf? “Geef de scheepvaart de ruimte om zicht te ontwikkelen en verder te verduurzamen”, pleit Wilie. “De scheepvaart krijgt nu een accijnsvrijstelling voor brandstof. De Rijksoverheid wil deze vrijstelling wellicht afschaffen, maar wij pleiten ervoor deze intact te laten. De scheepvaart investeert al veel in verduurzaming. Zo helpen enkele van onze leden bij de aanleg van zonnepanelen in de binnenvaart en pleziervaart. Afschaffing van die accijnsvrijstelling levert de scheepvaart alleen maar extra kosten op. Faciliteer de scheepvaart liever om te verduurzamen.”   Welke kansen ziet Wilie nog meer? “Ik zou het geweldig vinden als er een regionale, onafhankelijke ‘makelaar’ zou komen voor technische opleidingen. Vergelijkbaar met de bedrijvenmakelaars van RCT Gelderland en de logistiek makelaars en mobiliteitsmakelaars van Slim & Schoon Onderweg. Deze makelaars van Slim & Schoon Onderweg adviseren bedrijven over duurzame logistiek en duurzaam woon-werkverkeer. Ze brengen bedrijven met elkaar in contact en helpen ze zo verder. Zulke deskundige, onafhankelijke personen kunnen ook de instroom van technisch onderwijs bevorderen. We weten allemaal dat deze instroom al jaren achterloopt op de vraag naar technisch personeel. Ik zie dat er nu te veel concurrentie is tussen de verschillende technische opleidingen. Het zou helpen als de ‘opleidingsmakelaars’ juist bruggen slaan tussen de opleidingen en bedrijven. Aqualink schuift haar aangesloten bedrijven actief naar voren tijdens opleidingsdagen en bedrijvencontactdagen, maar ook ander bedrijven met technische functies mogen zich meer laten zien. Daar is een mooie taak weggelegd voor zo’n opleidingsmakelaar.”  Enthousiast en ambitieus Aqualink voert vele gesprekken om het belang van de scheepvaart en de toeleverende bedrijven te behartigen. Daar stopt Wilie veel energie en tijd in; veel gebeurt achter de schermen. Daarom de vraag aan Wilie waar hij het trotst op is. Na even nadenken zegt hij: “Dat Helga Witjes, gedeputeerde van de provincie Gelderland, ons laatst een compliment gaf en wij als Aqualink gehoord worden. Ze zei: ‘Jullie zijn goed bezig.’ Daarmee doelde ze op onze gesprekken met gemeente Nijmegen over de ontwikkeling van watergebonden locaties. Het is fijn om te merken dat we steeds beter gehoord en opgemerkt worden. Dat maakt ons enthousiast en ambitieus om met ons werk door te blijven gaan.”  Meer weten over Aqualink? Kijk op https://aqualink.biz/   Headerfoto: Tijs van Leur on Unsplash

03-04-2024
Nieuws
‘Tweedehands’ leilindes krijgen plek op Schiphol Trade Park
‘Tweedehands’ leilindes krijgen plek op Schiphol Trade Park

Op Schiphol Trade Park in Hoofddorp worden 44 leilindes geplant. De bomen dreigden na zo’n 40 jaar wegens een renovatie van de tuin van de Tuinbouwschool Frederiksoord in Drenthe verloren te gaan maar krijgen nu een tweede leven op het bedrijventerrein van gebiedsontwikkelaar SADC. De leilindes hebben een kluit met een doorsnede van 150 cm en een gewicht van circa 2.000 kg. Harm de Boer, projectmanager SADC: “Het transport had wel wat voeten in aarde. Zelfs nadat ze gesnoeid waren van maximaal zes meter naar zo’n 280 cm breed, konden we er maar vijf tot zeven tegelijk op een dieplader van Drenthe naar Hoofddorp vervoeren. Daarbij was natuurlijk wel  voorzichtigheid geboden. Zo zijn de stammen met jute omwikkeld zodat de barst niet beschadigd en boomsappen niet verloren gaan.” Ecologische visie Schiphol Trade Park heeft in 2023 de BREEAM Outstanding certificering voor gebiedsontwikkeling ontvangen en is daarmee het meest duurzame logistieke bedrijventerrein in de wereld. Bij de gebiedsinrichting wordt onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water, maar ook over natuurinclusiviteit, biodiversiteit, ecologie en leefomgeving. De Boer: “Daarin zijn we echte pioniers en gaan we altijd uit van wat er wél kan of wat we écht willen. Als iemand bij SADC een goed idee heeft, kijken we altijd hoe we het zouden kunnen uitvoeren. Out of the box denken dus. Dat levert de prachtigste resultaten op. Zoals deze ‘tweedehands’ bomen. Niet alleen krijgen de bomen een tweede kans, maar Schiphol Trade Park krijgt gelijk mooie volwassen bomen met een hoogte van ruim drie meter in het landschap.” De leilindes passen goed in de ecologische visie van Schiphol Trade Park. Ze hebben veel luizen wat vogels trekt die er ook kunnen nestelen. Als de bomen in bloei staan, trekken ze veel bijen. De leilindes worden geplaatst tussen de Rijnlanderweg en Airborne Avenue, waardoor de buitenactiviteiten van een gevestigd bedrijf daar aan het zicht onttrokken worden wat de groene uitstraling van het bedrijvenpark ten goede komt. Een ander deel van de lindes wordt in een strook langs de Dreamstreet geplant. De realisatie is mogelijk gemaakt met medewerking van PosadMaxwan, Arcadis, Hompe en Taselaar en Van Doorn Geldermalsen.

07-03-2024