Pandeigenaren van gebouwen op verouderde bedrijventerreinen zoals Westoever, De Schooten en de haven komen in aanmerking voor een bijdrage van het Beeldkwaliteitsfonds Noord-Holland Noord. De maximale bijdrage vanuit het fonds is 15.000 euro, bij een investering tot 60.000 euro.

 
Het fonds moet ervoor zorgen dat verouderde bedrijventerreinen er beter uit komen te zien. ,,Zo bieden we pandeigenaren een steuntje in de rug om hun vastgoed op te knappen’’, zegt Cees Brinkman van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. ,,Je ziet vaak dat bedrijven verhuizen naar nieuw aangelegde industrieterreinen en dan gaat de kwaliteit achteruit op bestaande terreinen.’’ Wethouder Edwin Krijns van Economie: ,,We zitten er niet op te wachten dat de oudere terreinen spookgebieden worden. Het fonds helpt ons erbij.’’

Een van de panden waarvoor het Beeldkwaliteitsfonds al is aangesproken, is de voormalige vestiging van bouwmaterialenhandelaar Stoel van Klaveren. Dat is nu omgetoverd tot Bouwcenter Govers. Bart Brinkman van Govers: ,,Er moest sowieso wat met het pand gebeuren, het stond er al 25 jaar en was vies en oud. Dankzij het fonds konden we het net naar een hoger plan tillen. Mooie details maken het er vaak niet goedkoper op. De subsidie geeft daarom direct een kwaliteitsverschil. Ook binnen hebben wij verbouwd, maar pas toen de buitengevel was opgeknapt zeiden mensen dat ze het er goed vonden uitzien.’’

Het fonds kan ingezet worden voor het investeren in gevelrenovaties van panden, maar ook om het opknappen van armoedig hekwerk of het verbloemen van onooglijke containers. ,,Je hebt er misschien pandeigenaren tussen zitten die zeggen dat ze het niet nodig hebben omdat ze toch geen klanten over de vloer krijgen, omdat ze bijvoorbeeld heel erg gefocust op hun productie zijn’’, zegt Cees Brinkman. ,,Maar een buurman kan juist wel die klanten hebben en kan zich dan storen aan de verouderde staat van zo’n pand. Dat is misschien ook een reden om erin te investeren.’’ Daarbij benadrukt Brinkman wel dat de meeste investeringen wel functioneel moeten blijven, omdat de functie van het terrein voorop moet blijven staan.

Meer informatie over Beeldkwaliteitsfonds en andere bedrijventerreinen in de regio waarvoor dit fonds beschikbaar is vindt u hier.

30-10-2016
Nieuws
Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers
Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers

De provincie Zuid-Holland wil een deel van het Schieoevers-gebied in Delft aanwijzen als een ‘niet te transformeren bedrijventerrein’. Mocht dit echt gebeuren, dan vreest de gemeente Delft dat de transformatie van het industriegebied tot een woonwijk met bedrijvigheid door gebrek aan schuifruimte in gevaar komt.  Zuid-Holland heeft het voornemen eind vorig jaar bekend gemaakt tijdens een hoorzitting, waarin de herziening van het provinciale omgevingsbeleid werd behandeld.   Tijdens de zitting werd duidelijk dat de provincie niet wil tornen aan het bestemmingsplan van bedrijventerrein Schieoevers-Zuid. Dit om te voorkomen dat zware en watergebonden industriële bedrijven, die in het gebied gevestigd zijn, definitief vertrekken.   Bovendien, zo benadrukt provincie, zijn volgens de huidige regels kansen genoeg voor de gemeente Delft om het terrein beter te benutten. Ook zijn in Schieoevers-Zuid al bedrijven gevestigd die ‘van groot provinciaal belang’ zijn. Het stadsbestuur van Delft vreest op zijn beurt dat een mogelijke beschermde status van het bedrijventerrein de plannen voor de grootscheepse transformatie van het Schieoevers-gebied gaat dwarsbomen.   Delft wil in het noordelijke deel van Schieoevers de komende jaren tussen de 6.500 en 7.500 nieuwe woningen bouwen, Deels komen die te staan tussen de bedrijven die er al gevestigd zijn.   Verhuizing bedrijven in gevaar Gevolg van deze transformatie is dat een aantal bedrijven in Schieoevers-Noord noodgedwongen moet verhuizen om te voorkomen dat ze in de toekomstige woonwijk straks overlast veroorzaken zoals geluid, stank, fijnstof, uitstoot of zwaar verkeer. Als oplossing wil Delft de bedrijven verplaatsen naar het aangrenzende ‘zuid’, maar dit plan komt volgens het stadsbestuur in het gedrang als de provincie vasthoudt aan de beschermde status van dit gebied.   Geldt ook voor de miljoeneninvestering die Delft wil doen in voor de vestiging van nieuwe bedrijven die zich richten op circulaire economie en hightech systemen en materialen. Deze investering zou drieduizend nieuwe banen opleveren, schrijft het AD vrijdag. In een brief aan de Statencommissie Ruimte & Milieu wijst de gemeente de provincie erop dat de bestaande regels ten aanzien van bedrijventerreinen al voldoende bescherming bieden voor de bestaande bedrijvigheid.   ‘Wonen, maar ook andere niet-bedrijfsfuncties, zoals onderwijs, zijn nu ook al niet toegestaan op grond van de provinciale verordening. Nog een extra beschermende aanduiding is dan ook overbodig vanuit economisch oogpunt. Het geeft een verkeerd signaal af over de doorontwikkeling die we samen met de provincie en andere gebiedspartners op deze locatie voor ogen hebben, als onderdeel van het Innovatiedistrict Delft.’ De provincie is sinds vorig jaar bezig met een nieuw ruimtelijk plan waarmee het in grote lijnen vastlegt, waar de komende jaren gebouwd mag worden en waar absoluut niet.   Dit bericht is afkomstig van Stadszaken.nl

09-01-2024