Kennisontwikkeling

SKBN is een landelijke vraagbaak en fungeert vanuit kennis en kunde als vliegwiel voor beleid. De actuele thema’s die centraal staan in de activiteiten van SKBN zijn: klimaatbestendigheid, digitalisering, circulaire economie en energietransitie. In het netwerk van SKBN worden kennis en ervaringen verstevigd, aangevuld en verrijkt. Dit zijn onze activiteiten op het vlak van kennisontwikkeling:

Werkgroep Groenblauwe Bedrijventerreinen

card image

Werkgroep Groenblauwe Bedrijventerreinen

Werkgroep Groenblauwe Bedrijventerreinen

In de werkgroep Groenblauwe Bedrijventerreinen wordt samengewerkt met Samen Klimaatbestendig, CLOK en Stichting Steenbreek. Door de werkgroep vindt een verkenning plaats van de invulling van vergroening en klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen in Nederland. Er is een voorbeeldenkaart in voorbereiding die inzicht biedt in waar en hoe praktijkvoorbeelden te vinden en welke specifieke leerervaringen zijn opgedaan.

Lees verder

Samenwerkingen van SKBN

card image

Samenwerkingen van SKBN

Samenwerkingen van SKBN

SKBN bundelt haar krachten graag met partners. Op dit moment wordt samengewerkt op de volgende vlakken:

Paris Proof Rankings

SKBN heeft zich verbonden aan de Paris Proof Rankings. Door Gerlof Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies is in kaart gebracht wat de status is van de Nederlandse bedrijventerreinen in relatie tot de klimaatdoelstellingen 2050. SKBN ziet dit als een nuttig instrument om de status te monitoren en de aandacht te vestigen op de toegevoegde waarde van bedrijventerreinen.

IVN - Groeifondsaanvraag "Werklandschappen van de Toekomst"

SKBN draagt bij aan de groeifondsaanvraag die door IVN in voorbereiding is met een grote groep partners ter stimulering van meer groenblauwe bedrijventerreinen. Zo kunnen de werklandschappen van de toekomst groen, gezond en klimaatbestendig zijn.
Lees meer op de website van IVN.

RVO - marktconsultatie

SKBN heeft deelgenomen aan een marktconsultatie welke in opdracht van RVO door Merosch is uitgevoerd naar de mogelijkheden van zonnepanelen op parkeerterreinen van bedrijventerreinen.
Lees het eindrapport: "De zonnige kant van parkeren"

RAAK-project Circulair Beter PRO

SKBN heeft haar steun verleend aan het RAAK-project Circulair Beter PRO dat onder leiding staan van Cees-Jan Pen, lector Fontys Hogescholen. De subsidie voor dit project is eind 2020 toegekend door regieorgaan SIA.

Lees verder